SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor beskæftiger ECB sig med forskning?

28. september 2016

Ligesom andre større centralbanker forsker ECB primært af to grunde. For det første fordi alle vores politiske beslutninger træffes efter en grundig analyse – det være sig de pengepolitiske beslutninger eller beslutningerne vedrørende finansiel stabilitet, banktilsyn og tilsynspolitik.

For det andet skaber vores forskere gennem offentliggørelsen af artikler forbindelser til den akademiske verden, som sætter gang i drøftelser og debat om emner af relevans for ECB. Dette påvirker igen den forskning, som ECB's ansatte udfører, hvilket er med til yderligere at styrke grundlaget for ECB's fremtidige beslutninger.

Dette er blevet så meget desto vigtigere, i takt med at en række komplekse og nye problemstillinger kræver et grundigt analysearbejde. Effektiviteten af de ekstraordinære tiltag, og hvordan pengepolitikken interagerer med andre politikområder (finanspolitikken og strukturelle politikker) er forholdsvis nye områder, som understreger, hvordan værdien af god forskning, alt andet lige, er blevet endnu større.

Hvilket forhold er der mellem forskning og politik?

ECB's pengepolitiske beslutninger skaber store overskrifter. Forskning giver både analysen og værktøjerne til at udforske de muligheder, der ligger bag disse beslutninger. Man skal dog være forsigtig med at tolke et enkeltstående forskningsresultat som en rettesnor for en centralbanks fremtidige politik. Forskning kan i sagens natur sommetider undersøge og stille forslag om uortodokse handlingsforløb, som kan bruges til at skabe en debat, men som måske aldrig bliver afspejlet i egentlige politiske beslutninger.

Vores forskere stiller den information til rådighed for Styrelsesrådet, som medlemmerne skal bruge for at kunne udføre deres job så effektivt som muligt. ECB's beslutninger bliver helt enkelt bedre, jo bedre forskningen er, og det giver centralbanken bedre mulighed for at handle effektivt for at fastholde prisstabilitet. Forskning af høj kvalitet med et stærkt konceptuelt og empirisk grundlag er derfor helt afgørende, idet den giver ECB de nødvendige redskaber til at føre en fælles pengepolitik for befolkningen i eurolandene.

ECB har eksempelvis været i front under udviklingen af nye typer økonometriske modeller, som gør det muligt at udarbejde økonomiske prognoser og analysere konsekvenserne af forskellige politiske scenarier. Disse modeller er efterfølgende blevet anvendt af alle større centralbanker.

Siden finanskrisen er det blevet endnu vigtigere, at forskning bidrager til at finde nye løsninger på nye udfordringer. Et eksempel er den måde, hvorpå forskningen i lave renter har udformet det pengepolitiske redskab "forward guidance", hvor centralbanken forsøger at påvirke husholdningers og virksomheders adfærd ved at fortælle dem om, hvad de kan forvente med hensyn til renterne. Alle større centralbanker anvender "forward guidance".

Følg vores forskning på Twitter

Er du interesseret i forskningsresultater, analyser og andet nyt fra forskere over hele ECB? Følg vores medarbejderstyrede Twitter-konto.

Hvorfor er der en ansvarsfraskrivelse på alle vores artikler?

ECB's resultater er baseret på de ansattes ekspertise. Vi er afhængige af, at vores forskere undersøger nye og innovative metodologier, især under de nuværende økonomiske forhold, og at de kan tænke frit. Derfor offentliggøres forskningen i ECB i forfatternes navne. Den repræsenterer ikke nødvendigvis ECB's synspunkter og holdninger som institution eller Styrelsesrådets synspunkter og holdninger. Den afspejler heller ikke nødvendigvis hele den forskning, som ligger til grund for beslutningerne, idet en del af den økonomiske forskning, der finder sted i ECB, ikke offentliggøres. Desuden bidrager de politiske beslutningstagere selvfølgelig også med deres egen analyse og ekspertise.

Hvordan udvælges forskningsemnerne?

Da forskningen bruges som baggrund for ECB's politiske beslutninger, vælges områder, der er tæt forbundet til den aktuelle økonomiske udvikling. Denne tilgang betyder, at forskningsresultaterne hjælper ECB med at analysere den økonomiske situation og udvikle passende politiske tiltag. De undersøger fx, hvorfor og hvordan transmissionen af vores pengepolitik blev svækket af finanskrisen.

Ud over sådanne aktuelle spørgsmål træder vores forskere også et skridt tilbage og undersøger mere grundlæggende spørgsmål. Hvordan hænger pengepolitikken og den makroprudentielle politik sammen? Hvad baserer finansielle markeder, husholdninger og virksomheder deres forventninger til fremtidige pengepolitiske tiltag og inflationen på? Hvorfor er den globale økonomiske vækst lav, og hvor længe vil det vare? Svar på teoretiske spørgsmål som disse hjælper os til bedre at forstå årsagen til og effekten af økonomiske interaktioner samt til at træffe de rigtige beslutninger med henblik på at opfylde vores mandat.

Både ledere, som søger et svar, og de ansatte selv tager initiativ til ny forskning.

Vores forskningsprodukter

Alle produkter af vores forskning har et redaktionsudvalg, som sikrer, at forskningen er af høj kvalitet. De ansatte forelægger deres artikler, som bliver offentliggjort, hvis de lever op til den krævede standard.

Research Bulletin Månedlig publikation beregnet til den brede offentlighed, som indeholder et udvalg af ECB's økonomers seneste arbejde vedrørende politisk relevante emner.
Working Paper Series I denne serie af publikationer offentliggøres økonomisk forskning, som er relevant i forbindelse med ECB's forskellige opgaver og funktioner og giver et teoretisk og empirisk grundlag for fastlæggelsen af politikken. Artiklerne er "igangværende arbejder", som er henvendt til eksperter, hvilket kræver, at læserne har et godt kendskab til økonomi. De såkaldte "Discussion papers" adskiller sig fra almindelige Working Papers ved at være mere bredt tilgængelige og give et mere afbalanceret perspektiv. Samtidig med at de delvis er baseret på original forskning, sætter de analysen ind i en bredere kontekst i faglitteraturen om emnet og beskæftiger sig eksplicit med det politiske perspektiv.
Occasional Paper Series En artikelserie om emner i forbindelse med de centrale opgaver og funktioner, som ECB og Det Europæiske System af Centralbanker beskæftiger sig med. Artiklerne henvender sig til et bredt publikum. Der kan dog forventes et vist forudgående kendskab til emnet.
Legal Working Paper Series En artikelserie, der dækker juridisk forskning og teori om emner i forbindelse med de opgaver og funktioner, som ECB og Det Europæiske System af Centralbanker beskæftiger sig med. Artiklerne er "igangværende arbejder", som er henvendt til eksperter, hvilket kræver, at læserne har et godt kendskab til det juridiske område.
Statistics Paper Series Denne artikelserie giver statistikere og økonomer, men også andre faggrupper mulighed for at offentliggøre innovativt arbejde inden for statistik og relaterede metodologier, som er af interesse for centralbanker.