Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zašto ESB provodi istraživanja?

28. rujna 2016.

ESB, kao i druge velike središnje banke, provodi istraživanja iz dvaju glavnih razloga. Prvo, temeljita analiza osnova je za odluke ESB-a na svim područjima rada, bilo da je riječ o monetarnoj politici, financijskoj stabilnosti, nadzoru banaka ili makrobonitetnoj politici.

Drugo, naši se istraživači objavljivanjem radova povezuju s akademskom zajednicom i tako potiču rasprave o temama koje su važne za ESB. Dobivene informacije ugrađuju se u istraživanja naših stručnjaka, dodatno jačajući temelje budućih odluka ESB-a.

To je sve važnije jer složena i nova pitanja zahtijevaju ozbiljan analitički rad. S obzirom na to da su učinkovitost nestandardnih mjera i interakcija monetarne s drugim politikama (fiskalnom i strukturnom) relativno nova pitanja, jasno je da važnost kvalitetnih istraživanja nikad nije bila veća.

Koji je odnos između istraživanja i politike?

Odluke monetarne politike ESB-a među udarnim su vijestima. Zahvaljujući istraživanjima raspolažemo analizama i alatima za ispitivanje opcija u osnovi tih odluka. No potreban je oprez kako se bilo koje pojedinačno istraživanje ne bi protumačilo kao vodič za buduću politiku središnje banke. U naravi je istraživanja da se katkad ispituju i predlažu neuobičajeni smjerovi djelovanja koji mogu poslužiti za poticanje rasprave, ali se možda nikad neće odraziti i u stvarnim odlukama monetarne politike.

Naši istraživači Upravnom vijeću pružaju informacije koje su potrebne kako bi što učinkovitije obavljalo svoj posao. Jednostavno rečeno, što su istraživanja bolja, to su bolje i odluke ESB-a te je veća njegova sposobnost učinkovitog djelovanja s ciljem održavanja stabilnosti cijena. Stoga su visokokvalitetna istraživanja sa snažnom konceptualnom i empirijskom osnovom važna jer ESB-u pružaju alate koji su mu potrebni za provođenje jedinstvene monetarne politike za države europodručja.

Na primjer, ESB je predvodnik razvoja novih vrsta ekonometrijskih modela koji nam omogućuju izradu ekonomskih prognoza te analizu posljedica različitih scenarija politike. Takve su modele u međuvremenu počele primjenjivati sve velike središnje banke.

Od financijske krize postalo je još važnije da istraživanja pridonesu pronalaženju novih rješenja za nove izazove. Primjer za to način je na koji je istraživanje o niskim kamatnim stopama oblikovalo smjernice buduće monetarne politike kao alat kojim središnja banka nastoji utjecati na ponašanje kućanstava i poduzeća govoreći im kakve kamatne stope mogu očekivati. Smjernicama buduće monetarne politike služe se sve velike središnje banke.

Čitajte o našim istraživanjima na Twitteru

Zanimaju li vas spoznaje, analize i druge novosti istraživača iz cijele Europske središnje banke? Pratite naše istraživače na Twitteru

Zašto naši radovi sadržavaju izjavu o ograničenju odgovornosti?

Svi rezultati rada ESB-a zasnivaju se na stručnosti zaposlenika. Oslanjamo se na istraživače koji, osobito u trenutačnom gospodarskom okružju, ispituju nove, inovativne metodologije i slobodno razmišljaju. Zato se istraživanja provedena u ESB‑u objavljuju pod imenima autora jer mogu sadržavati mišljenja koja nisu stajalište ESB-a kao institucije ni Upravnog vijeća. Isto tako, možda nisu u skladu sa svim istraživanjima na kojima se zasnivaju odluke jer se neka ekonomska istraživanja ne objavljuju. Tvorci politika, dakako, oslanjaju se i na vlastite analize i stručnost.

Kako se odlučujemo za teme istraživanja?

Budući da naša istraživanja služe za odlučivanje ESB-a o monetarnoj politici, teme su blisko povezane s aktualnim gospodarskim kretanjima. Zahvaljujući tom pristupu, rezultati naših istraživanja pomažu ESB-u da analizira gospodarsko okružje i oblikuje odgovarajuće odgovore svoje politike. Naši istraživači, na primjer, istražuju zašto je i na koji način transmisija monetarne politike ESB-a bila narušena zbog financijske krize.

Osim takvim aktualnim pitanjima, naši istraživači bave se i temeljnim pitanjima. Na koji su način monetarna politika i makrobonitetna politika međusobno povezane? Kako financijska tržišta, kućanstva i poduzeća oblikuju svoja očekivanja o budućim mjerama monetarne politike i inflaciji? Zašto je svjetski gospodarski rast slab i koliko će takvo stanje trajati? Odgovori na ta i slična teorijska pitanja pomažu nam da bolje razumijemo uzroke i posljedice ekonomskih interakcija i donosimo pravilne odluke za obavljanje svoje glavne zadaće.

Nova istraživanju pokreću rukovoditelji koji traže odgovore, ali i sami zaposlenici.

Naše publikacije s rezultatima istraživanja

Sve naše publikacije s rezultatima istraživanja imaju uređivački odbor koji odabire samo visokokvalitetna istraživanja za objavljivanje. Zaposlenici dostavljaju svoje radove a objavljuju se oni koji zadovoljavaju tražene kriterije.

Research Bulletin Mjesečna publikacija namijenjena široj javnosti. Sadržava odabrane rezultate najnovijih istraživanja o temama koje su važne ekonomistima ESB-a.
Working Paper Series U ovoj se seriji objavljuju ekonomska istraživanja koja su važna za različite zadaće i funkcije ESB‑a, a služi kao konceptualna i empirijska osnova odluka o politici. Radovi su o istraživanjima koja nisu zamišljena kao završena i namijenjeni su stručnjacima, tako da bi čitatelji morali poznavati ekonomiju. Rasprave se razlikuju od uobičajenih radova u nastajanju jer su pristupačnije široj publici i pružaju uravnoteženiji prikaz teme. Premda se djelomično temelje na izvornim istraživanjima, smještaju analizu u širi kontekst literature o određenoj temi i izričito je razmatraju u svjetlu politike.
Occasional Paper Series Serija radova o temama povezanim s glavnim zadaćama i funkcijama ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka. Namijenjeni su širokoj publici, ali je uglavnom potrebno određeno predznanje.
Legal Working Paper Series Ova serija obuhvaća pravna istraživanja i nauk o pitanjima koja su važna za zadaće i funkcije ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka. Radovi su o istraživanjima koja nisu zamišljena kao završena i namijenjeni su stručnjacima, tako da bi čitatelji morali poznavati pravo.
Serija statističkih radova Ova serija omogućuje statističarima, ekonomistima i drugim stručnjacima da objavljuju inovativne radove na području statistike i povezanih metodologija koje su važne za središnje banke.