Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Miért végez kutatómunkát az EKB?

2016. szeptember 28.

Mint minden más központi bank, az EKB is két fő okból végez kutatásokat. Az első, hogy az összes szakpolitikai területen – legyen szó monetáris politikáról, pénzügyi stabilitásról, bankfelügyeletről vagy makroprudenciális politikáról – a döntéshozatalunknak mélyreható elemzésen kell alapulnia.

A másik ok, hogy tudományos dolgozatok publikálásával kutatóink kapcsolatokat építenek ki más kutatókkal, ami segít a tudományos vita és eszmecsere elindításában az EKB számára fontos témakörökben. Mindez termékenyítőleg hat kutatóink munkájára, tovább erősítve az EKB jövőbeli döntéseinek elméleti megalapozását.

A kutatás napjainkban még inkább előtérbe került, hiszen az új és összetett kérdések komoly elemzői munkát igényelnek. A hagyományostól eltérő intézkedések eredményessége, a monetáris politika és a gazdaságpolitika egyéb területeinek (a költségvetési és a strukturális politikának) a kölcsönhatása viszonylag új kérdések, amelyek rávilágítanak az alapos kutatómunka szerepének legalábbis felértékelődésére.

Mi az összefüggés a kutatás és a gazdaságpolitika között?

Az EKB monetáris politikai döntései rendszerint a vezető hírek közé kerülnek a sajtóban. A kutatás az e döntések hátterében meghúzódó opciók megismeréséhez biztosít elemzéseket és eszközöket. Arra azonban vigyázni kell, hogy egy-egy kutatás eredményei nem feltétlenül irányadók a központi bank jövőbeli döntéseinek szempontjából. A kutatás természetéből adódóan megesik, hogy a kutatók olyan szokványostól eltérő intézkedéseket tanulmányoznak és javasolnak, amelyek ugyan elméleti vitát indíthatnak el, ám sohasem öltenek testet konkrét intézkedések formájában.

Kutatóink a Kormányzótanács rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amelynek segítségével a lehető legeredményesebben végezhetik munkájukat. Egyszerűen fogalmazva: minél jobb a kutatás, annál jobbak az EKB döntései, és annál hatásosabban tud fellépni az árak stabilan tartása érdekében. Ebből következően a magas színvonalú, komoly elméleti és empirikus alapon nyugvó kutatómunka alapvető fontosságú, hiszen az EKB kezébe adja mindazokat az eszközöket, amelyekre szüksége van az euroövezeti tagországok közös monetáris politikájának irányításához.

Egy példa: az EKB úttörő szerepet játszott olyan újfajta ökonometriai modellek kidolgozásában, amelyek segítségével gazdasági előrejelzéseket készíthetünk, és elemezhetjük a különböző gazdaságpolitikai forgatókönyvek következményeit. Ezeket a modelleket azóta az összes nagyobb központi bank átvette.

A pénzügyi válság óta még fontosabb lett, hogy a kutatás segítsen új megoldásokat találni az új problémákra. Jó példa erre, hogyan formálták az alacsony kamatlábakkal kapcsolatos kutatások a monetáris politika egyik eszközét, az irányadó kamatok pályájára vonatkozó előretekintő iránymutatást. Ennek keretében a központi bank úgy próbálja meg befolyásolni a háztartások és vállalatok viselkedését, hogy megmondja nekik, milyen kamatkörnyezetre számíthatnak. Az előretekintő iránymutatás napjainkban az összes jelentős központi bank eszköztárában megtalálható.

Kutatásunk követhető a Twitteren

Érdeklik az Európai Központi Bank kutatóitól származó meglátások, elemzések és más hírek? Kövesse a szakértőink által vezetett Twitter-fiókot.

Miért van a tanulmányokon felelősségi nyilatkozat?

Az EKB teljesítménye az ott dolgozók szakértelmén alapul. Különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben rá vagyunk utalva kutatóinkra, akik új és innovatív módszertanokat vizsgálnak, és kreatívan gondolkodnak. Pontosan ezért van az, hogy az EKB-ban zajló kutatásokat ismertető publikációk a szerzők neve alatt jelennek meg, ami azt jelenti, hogy megállapításaik nem szükségszerűen tükrözik az EKB mint intézmény vagy a Kormányzótanács véleményét, nézeteit. Ugyanígy nem tükrözik a döntések alapjául szolgáló teljes kutatómunkát sem, mivel bizonyos kutatások változatlanul az EKB berkein belül zajlanak, illetve a döntéshozók saját elemzései és szakértelme is beépül a döntésekbe.

Mi alapján határozzuk meg a kutatási témákat?

Mivel a kutatási tevékenység az EKB szakpolitikai döntéseinek szolgálatában áll, a kutatási témák szorosan kapcsolódnak az aktuális gazdasági folyamatokhoz. E megközelítés révén olyan kutatási eredmények születhetnek, amelyek segítenek az EKB-nak elemezni a gazdasági környezetet, és megfelelően reagálni az egyes folyamatokra. Így kutatóink például vizsgálják, hogy a pénzügyi válság miért és hogyan zavarta meg a monetáris politikánk hatásmechanizmusát (idegen szóval transzmisszióját).

De a kutatók feladata az is, hogy némileg eltávolodjanak az aktuális ügyektől, és alapvetőbb kérdésekkel foglalkozzanak. Miként kapcsolódik egymáshoz a monetáris politika és a makroprudenciális politika? Hogyan alakítják ki a pénzügyi piacok, a vállalatok és a háztartások a jövőbeli monetáris politikai intézkedésekkel és az inflációval kapcsolatos várakozásaikat? Miért alacsony a világgazdaság növekedése, és meddig fog mindez tartani? Az ilyen elméleti kérdések megválaszolása segít jobban megértenünk a gazdasági kölcsönhatások okait és következményeit, és megfelelő döntéseket hoznunk megbízatásunk teljesítésének érdekében.

Új kutatási témákhoz ötleteket részben a vezetés, részben maguk a szakértők szolgáltatnak.

Kutatási témájú kiadványok

Valamennyi tudományos kiadványunknak saját szerkesztőbizottsága van, amely gondoskodik a kutatómunka magas színvonaláról. A szakértők benyújtják tanulmányaikat, amelyek közül a kívánt színvonalat elérőket publikáljuk.

Kutatási közlöny (Research Bulletin) Havonta megjelenő kiadvány, amely általános érdeklődésre számot tartó témákkal foglalkozik, és amely az EKB közgazdászainak szakpolitikai vonatkozású, közelmúltban született tanulmányaiból közöl válogatást.
EKB-füzetek (Working Paper Series) Ez a sorozat az EKB különféle feladat- és szerepköreihez kapcsolódó közgazdasági kutatásokat ismerteti, amelyek célja elméleti és empirikus alapot adni a szakpolitikai döntéshozatalhoz. A tanulmányok folyamatban lévő kutatásokról számolnak be, és szakembereknek íródtak, tehát közgazdasági ismereteket feltételeznek az olvasó részéről. Az ismertető jellegű tanulmányok annyiban eltérnek a többi tanulmánytól, hogy közérthetőbbek, és több oldalról is körüljárnak egy témakört. Noha részben eredeti kutatáson alapulnak, az elemzést a szakirodalom fényében szélesebb kontextusba helyezik, és a gazdaságpolitikai vonatkozásokat is nyíltan tárgyalják.
EKB-műhelytanulmányok (Occasional Paper Series) Ebben a sorozatban az EKB és a Központi Bankok Európai Rendszere fő feladat- és szerepköreihez kapcsolódó témakörökben jelennek meg tanulmányok. Szélesebb közönséget céloznak meg, noha némi előismeretet feltételeznek az adott témában.
Jogi füzetek (Legal Working Paper Series) Ebben a sorozatban az EKB és a Központi Bankok Európai Rendszere fő feladat- és szerepköreihez kapcsolódó jogi kutatások és jogelméleti munkák jelennek meg. A tanulmányok folyamatban lévő kutatásokról számolnak be, és szakembereknek íródtak, tehát jogi ismereteket feltételeznek az olvasó részéről.
Statisztikai tanulmányok (Statistics Paper Series) Ebben a kiadványsorozatban statisztikusok, közgazdászok és más szakemberek ismertetik innovatív tudományos munkájukat a központi banki statisztika és statisztikai módszertan területén.