Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Česta pitanja o studiji ekološkog otiska proizvoda za euronovčanice

1. Na temelju rezultata studije ekološkog otiska proizvoda, koliki je utjecaj novčanica na okoliš?

U studiji ekološkog otiska proizvoda zaključeno je da je utjecaj na okoliš osobe koja plaća euronovčanicama u europodručju tijekom jedne godine vrlo nizak. Jednak je utjecaju vožnje automobilom od 8 km, odnosno iznosi 0,01 % ukupnog utjecaja osobe na okoliš.

2. Jeste li sada prvi put proučavali utjecaj novčanica na okoliš?

Nismo. U 2004. proveli smo procjenu životnog ciklusa kako bismo izmjerili utjecaj prve serije euronovčanica na okoliš. Procjena životnog ciklusa međunarodno je priznat okvir za procjenu utjecaja proizvoda, na primjer novčanice, na okoliš. U sklopu procjene razmatraju se sve faze životnog ciklusa proizvoda, od početka (vađenje sirovina) do kraja (postupanje s otpadnim novčanicama). Na temelju rezultata procjene donesene su mjere za smanjenje utjecaja euronovčanica na okoliš, kao što je uporaba održivog umjesto običnog pamuka u proizvodnji papira za novčanice.

3. Što je metodologija mjerenja ekološkog otiska proizvoda?

Metodologija mjerenja ekološkog otiska proizvoda povezana je s metodom procjene životnog ciklusa spomenutom u odgovoru na prethodno pitanje. Metodologiju je razvila Europska komisija radi procjene ekološkog otiska sličnih proizvoda i usluga. Obuhvaća 16 vrsta utjecaja na okoliš, uključujući klimatske promjene uzrokovane emisijama stakleničkih plinova, uporabu zemljišta i uporabu vode. Ta se metodologija sada prvi put rabi za proučavanje utjecaja na okoliš novčanica kao platnog instrumenta.

4. Zašto ste odabrali metodologiju mjerenja ekološkog otiska proizvoda?

Rezultati mjerenja ekološkog otiska proizvoda olakšavaju usporedbu ekološkog otiska različitih vrsta proizvoda i usluga. Osim toga, ta metodologija sadržava jasne smjernice, zahtjeve i tehničke pojedinosti o načinu procjene utjecaja na okoliš novčanica kao platnog instrumenta. Omogućuje poštenu i nepristranu procjenu složene mreže dionika u gotovinskom ciklusu eura, neovisno o njihovoj veličini, sektoru ili zemljopisnom položaju.

5. Jesu li rezultati procjene životnog ciklusa i mjerenja ekološkog otiska proizvoda usporedivi?

Budući da u procjeni životnog ciklusa iz 2004. i u novoj studiji o ekološkom otisku proizvoda nisu rabljene iste funkcionalne jedinice i metodologije, one se ne mogu izravno uspoređivati.

6. Koje će se mjere poduzeti na temelju rezultata studije ekološkog otiska proizvoda?

Cilj je Eurosustava smanjiti ekološki otisak gotovine. Studija ekološkog otiska proizvoda bit će osnova za utvrđivanje ekoloških ciljeva i poduzimanje konkretnih mjera za unapređenje novčanica te za preispitivanje i dopunjavanje postojećih inicijativa. Na temelju studije procijenit će se i utjecaj mogućih promjena obilježja novčanica na ekološki otisak gotovinskog ciklusa.

7. Jesu li euronovčanice manje ili više ekološki prihvatljive od drugih sredstava plaćanja?

Eurosustav je sada prvi put uporabio metodologiju mjerenja ekološkog otiska proizvoda za proučavanje utjecaja euronovčanica na okoliš. Trenutačno ne znamo koliki je utjecaj euronovčanica na okoliš u usporedbi s drugim sredstvima plaćanja, ali istražujemo mogućnost izrađivanja slične studije za druge načine plaćanja.

8. Hoćete li još koji put izraditi studiju ekološkog otiska proizvoda za novčanice?

Eurosustav namjerava povremeno ponavljati slične studije.