Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Toote keskkonnajalajälje uuring europangatähtede kohta – korduma kippuvad küsimused

1. Milline on pangatähtede keskkonnamõju toote keskkonnajalajälje uuringu tulemuste põhjal?

Toote keskkonnajalajälje uuringus leitakse, et euroalal ühe aasta jooksul europangatähtedes maksete tegemise keskkonnamõju on väga väike. See vastab sõiduautoga 8 kilomeetri läbimisele või 0,01%-le ühe eurooplase aastase tarbimise kogumõjust keskkonnale.

2. Kas pangatähtede keskkonnamõju uuritakse esimest korda?

Ei. 2004. aastal tegime kasutustsükli hinnangu, et mõõta europangatähtede esimese seeria keskkonnamõju. Kasutustsükli hinnang on rahvusvaheliselt tunnustatud raamistik toote (näiteks pangatähe) keskkonnamõju hindamiseks. Selles vaadeldakse toote kasutusaja kõiki etappe alates tooraine hankimisest kuni toote lõpliku kasutusest kõrvaldamiseni. Hinnangu tulemusi kasutati europangatähtede keskkonnamõju vähendamise meetmete rakendamisel, näiteks asendati pangatähe paberi tootmisel tavapärased puuvillakiud kestliku puuvillakiuga.

3. Mida kujutab endast toote keskkonnajalajälje hindamise metoodika?

Toote keskkonnajalajälje hindamise metoodika on seotud kasutustsükli hindamise meetodiga, mida kirjeldasime eelmises küsimuses. Selle töötas välja Euroopa Komisjon, et hinnata sarnaste toodete ja teenuste keskkonnajalajälge. Metoodikas hinnatakse 16 erinevat keskkonnamõju aspekti, sealhulgas kasvuhoonegaaside heitest ning maa- ja veekasutusest tingitud kliimamuutusi. Pangatähtede kui maksevahendi keskkonnamõju uurimiseks kasutati seda metoodikat esimest korda.

4. Miks otsustasite kasutada toote keskkonnajalajälje hindamise metoodikat?

Toote keskkonnajalajälje hindamise tulemused aitavad hõlpsamalt võrrelda eri liiki toodete ja teenuste keskkonnajalajälge. Metoodikas antakse samuti selged suunised, nõuded ja tehnilised üksikasjad selle kohta, kuidas tuleks pangatähtede kui maksevahendi keskkonnamõju hinnata. See võimaldab õiglaselt ja erapooletult hinnata euro sularahatsükli sidusrühmade keerulisi võrgustikke olenemata nende suurusest, tööstussektorist või geograafilisest asukohast.

5. Kas kasutustsükli hindamise ja toote keskkonnajalajälje uuringu tulemused on omavahel võrreldavad?

Kuna 2004. aastal tehtud kasutustsükli hinnangus ja nüüdses toote keskkonnajalajälje uuringus kasutati erinevat funktsionaalset üksust või metoodikat, ei saa nende kahe uuringu tulemusi otseselt võrrelda.

6. Milliseid meetmeid võetakse toote keskkonnajalajälje uuringu tulemusena?

Eurosüsteemi eesmärk on vähendada sularaha keskkonnajalajälge. Toote keskkonnajalajälje uuringu tulemused on lähtekohaks keskkonnaeesmärkide seadmisel ja konkreetsete tõhustusmeetmete võtmisel. Samuti võetakse neid arvesse olemasolevate algatuste läbivaatamisel ja täiendamisel. Ühtlasi hinnatakse uuringu abil, kuidas võimalikud muudatused pangatähtede omadustes mõjutavad sularahatsükli keskkonnajalajälge.

7. Kas europangatähed on muude maksevahenditega võrreldes vähem või rohkem keskkonnahoidlikud?

Eurosüsteem kasutas toote keskkonnajalajälje hindamise metoodikat europangatähtede keskkonnamõju uurimisel esimest korda. Seega ei saa pangatähtedes maksmise keskkonnamõju praegu võrrelda teiste makseviiside keskkonnamõjuga, kuid me kaalume võimalusi sarnase uuringu tegemiseks muude makseviiside kohta.

8. Kas toote keskkonnajalajälje uuringut pangatähtede kohta on kavas tulevikus korrata?

Eurosüsteem kavatseb selliseid uuringuid edaspidi teha korrapäraselt.