Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja o študiji o okoljskem odtisu eurskih bankovcev

1. Kakšen je vpliv bankovcev na okolje na podlagi rezultatov okoljskega odtisa izdelkov?

Študija o okoljskem odtisu izdelkov ugotavlja, da je vpliv osebe na okolje, ki v enem letu v euroobmočju plačuje z eurskimi bankovci, zelo majhen. Je enak vplivu, ki ga ima 8-kilometrska vožnja z avtom, kar predstavlja 0,01% skupnega vpliva Evropejca na okolje.

2. Ali sedaj prvič proučujete vpliv bankovcev na okolje?

Ne. Leta 2004 smo izvedli oceno življenjskega cikla bankovcev, da bi izmerili vpliv prve serije eurskih bankovcev na okolje. Ocena življenjskega cikla je mednarodno priznan okvir za ovrednotenje vpliva, ki ga imajo izdelki, kakršni so bankovci, na okolje. Pri tem se upoštevajo vse faze v življenjskem ciklu izdelka, od začetka (pridobivanje surovin) do konca (končno uničenje). Na podlagi rezultatov so bili izvedeni ukrepi za zmanjšanje vpliva eurskih bankovcev na okolje, kot je zamenjava konvencionalnega bombaža s trajnostnim bombažem pri izdelavi papirja za bankovce.

3. Kakšna je metodologija za ocenjevanje okoljskega odtisa izdelkov?

Metodologija okoljskega odtisa izdelkov je povezana z metodo ocenjevanja življenjskega cikla, omenjena v odgovoru na prejšnje vprašanje. Razvila jo je Evropska komisija, da bi ovrednotila okoljski odtis podobnih izdelkov in storitev. Metodologija okoljskega odtisa izdelkov zajema 16 vplivov na okolje, med katerimi so podnebne spremembe, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, izraba zemljišč in vode. Tokrat se z metodologijo okoljskega odtisa izdelkov prvič proučuje vpliv bankovcev kot plačilnega instrumenta na okolje.

4. Zakaj ste izbrali metodologijo okoljskega odtisa izdelkov?

Z rezultati ocenjevanja okoljskega odtisa izdelkov je mogoče lažje primerjati okoljski odtis različnih vrst izdelkov in storitev. Metodologija okoljskega odtisa izdelkov opredeljuje tudi jasne usmeritve, zahteve in tehnične podrobnosti o tem, kako se ocenjuje vpliv bankovcev kot plačilnega instrumenta na okolje. Omogoča pošteno in nepristransko oceno kompleksne mreže deležnikov v eurskem gotovinskem ciklu, ne glede na njihovo velikost, industrijski sektor ali geografsko lokacijo.

5. Ali so rezultati ocene življenjskega cikla in okoljskega odtisa izdelkov primerljivi?

Ker v oceni življenjskega cikla iz leta 2004 in v sedanji študiji o okoljskem odtisu izdelkov ni bila uporabljena ista funkcionalna enota ali metodologija, neposredne primerjave niso mogoče.

6. Kateri ukrepi bodo sprejeti na podlagi študije o okoljskem odtisu izdelkov?

Cilj Eurosistema je zmanjšati okoljski odtis gotovine. Študija o okoljskem odtisu izdelkov bo izhodišče za določanje okoljskih ciljev in sprejemanje konkretnih ukrepov, da bi se izboljšale ter tudi revidirale in dopolnile obstoječe pobude. S študijo bo tudi ocenjeno, kako bodo morebitne spremembe elementov na bankovcih vplivale na okoljski odtis gotovinskega cikla.

7. Ali so eurski bankovci manj oziroma bolj okolju prijazni kot druga plačilna sredstva?

Eurosistem je tokrat prvič uporabil metodologijo okoljskega odtisa izdelkov, da bi proučil vpliv eurskih bankovcev na okolje. V tej fazi ne vemo, kako se plačevanje z bankovci primerja z drugimi plačilnimi sredstvi, vendar trenutno proučujemo možnost izvedbe podobne študije pri drugih načinih plačevanja.

8. Ali bo študija o okoljskem odtisu bankovcev v prihodnosti ponovno izvedena?

Naš namen je, da bo Eurosistem redno izvajal podobne študije.