Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē pētījumu par euro banknošu ietekmi uz vidi

2023. gada 11. decembrī

  • Vienai personai vienu gadu lietojot euro banknotes, rodas ietekme, kas līdzvērtīga 8 km braucienam automašīnā.
  • Eurosistēma apņēmusies turpmāk samazināt banknošu ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un pieņemta.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa vidiskās pēdas pētījumu. Pētījums atklāj, ka banknošu maksājumu vidējā vidiskā pēda uz vienu eurozonas iedzīvotāju 2019. gadā bija 101 mikropunkts (µPt). Šāds rezultāts ir līdzvērtīgs ietekmei, kas rodas, nobraucot 8 km ar automašīnu, vai 0.01 % no viena eiropieša gada laikā veikto patēriņa darbību kopējās ietekmes uz vidi.

Pētījumā novērtēta visu darbību potenciālā ietekme uz vidi visā euro banknošu dzīves ciklā – no izejvielu iegādes, ražošanas, izplatīšanas un laišanas apgrozībā līdz uztilizēšanai, ko veic eurozonas nacionālās centrālās bankas (NCB). Tā pamatā ir Eiropas Komisijas produktu vidiskās pēdas metodoloģija un tajā turpināts darbs, kas tika uzsākts 2004. gadā, veicot pirmā izlaiduma euro banknošu dzīves cikla novērtējumu.

Galvenie faktori, kas nosaka euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa vidisko pēdu, ir bankomātu enerģijas patēriņš un transports, kam seko NCB veiktā apstrāde, papīra ražošana un banknošu autentifikācija veikalos. Banknošu lielais dzīves ilgums un to izmantošana daudziem maksājumiem, nozīmē, ka banknošu izgatavošanas ietekme ir mazāka nekā transportēšanas un izplatīšanas ietekme.

"Eurosistēma apņēmusies padarīt euro banknotes pēc iespējas videi draudzīgākas, vienlaikus nodrošinot, ka skaidrā nauda ir plaši pieejama un pieņemta," uzsvēra Valdes loceklis Pjēro Čipollone (Piero Cipollone).

Kopš 2004. gada Eurosistēma centusies samazināt euro banknošu ietekmi uz vidi, piemēram, izmantojot tikai 100 % ilgtspējīgu kokvilnu un aizliedzot banknošu atkritumu apglabāšanu atkritumus poligonos.

Turklāt bankomātu ražotāji un bankas spējušas mazināt savu iekārtu ietekmi uz vidi. Šodien publicētais pētījums liecina, ka bankomātu energoefektivitātes uzlabojumi laikposmā no 2004. līdz 2019. gadam par 35 % mazinājuši to ietekmi uz vidi.

Tiek veikti plaši pētījumi un izstrāde, lai vēl vairāk samazinātu nākotnes euro banknošu ietekmi uz vidi visos to dzīves cikla posmos. Piemēram, ECB pēta alternatīvas banknošu atkritumu apglabāšanas metodes, kas ietver atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī iespējamus iespiedprocesā izmantoto materiālu un iekārtu uzlabojumus.

Šīs darbības ir arī daļa no ECB plašākas apņemšanās savu pilnvaru ietvaros novērst klimata pārmaiņas un mazināt savu ietekmi uz vidi saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem un Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķiem. Detalizēta informācija pieejama ECB ikgadējā Vides deklarācijā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Belenas Peresas Esteves (Belén Pérez Esteve; tālr.: +49 173 533 4269).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem