Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila študijo o vplivu eurskih bankovcev na okolje

11. december 2023

  • Ena oseba z letno uporabo eurskih bankovcev ustvari okoljski odtis, enak 8-kilometrski vožnji z avtom.
  • Eurosistem si prizadeva še dodatno zmanjšati vpliv bankovcev na okolje in obenem zagotavlja, da je gotovina povsod razpoložljiva in se sprejema.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila študijo okoljskega odtisa eurskih bankovcev kot plačilnega instrumenta. Iz študije je razvidno, da je leta 2019 povprečni okoljski odtis plačevanja z bankovci znašal 101 mikrotočko (µPt) na prebivalca euroobmočja. To je enako, kot če bi oseba z avtom prevozila 8 km, kar predstavlja 0,01% skupnega vpliva na okolje, ki ga z letno potrošnjo ustvari vsak prebivalec euroobmočja.

S študijo se meri morebitni okoljski vpliv vseh dejavnosti v celotnem ciklu eurskih bankovcev – od pridobivanja surovin, izdelave, distribucije in dajanja v obtok do končnega uničenja, ki je v pristojnosti nacionalnih centralnih bank v euroobmočju. Študija temelji na metodologiji Evropske komisije o okoljskem odtisu izdelkov in nadgrajuje delo, ki se je začelo z oceno življenjskega cikla prve serije eurskih bankovcev v letu 2004.

Glavna dejavnika, ki ustvarjata okoljski odtis eurskih bankovcev kot plačilnega sredstva, sta poraba energije za delovanje bankomatov in prevoz bankovcev, sledijo pa obdelava bankovcev v nacionalnih centralnih bankah, izdelava papirja in preverjanje pristnosti bankovcev v trgovinah. Zaradi dolge življenjske dobe bankovcev in dejstva, da se uporabljajo za veliko število plačil, je vpliv proizvodnje bankovcev nižji od vpliva prevoza in distribucije.

»Eurosistem si prizadeva, da bi bili eurski bankovci čim bolj okolju prijazni, in obenem zagotavlja, da je gotovina povsod razpoložljiva in se sprejema,« je dejal član Izvršilnega odbora ECB Piero Cipollone.

Eurosistem si že od leta 2004 prizadeva zmanjšati okoljski odtis eurskih bankovcev, zato na primer uporablja le 100-odstotno trajnostni bombaž in je prepovedal odlagati odpadni material od bankovcev na odlagališčih za odpadke.

Proizvajalci bankomatov in banke so prav tako dosegli napredek pri zmanjšanju vpliva bankomatov na okolje. Danes objavljena študija kaže, da so izboljšave energetske učinkovitosti bankomatov prispevale k 35-odstotnemu znižanju okoljskega odtisa bankomatov med letoma 2004 in 2019.

Izvajajo se obsežne raziskave in razvoj, da bi bili prihodnji eurski bankovci v vseh fazah življenjskega cikla še bolj okolju prijazni. Tako ECB na primer preučuje alternativne metode odlaganja odpadnega materiala od bankovcev, kot so recikliranje ali ponovna uporaba, ter raziskuje mogoče izboljšave materiala in sestavin, uporabljenih v postopku tiskanja.

Te dejavnosti so del širše zaveze ECB, da v okviru svojega mandata prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb in zmanjša svoj okoljski odtis v skladu s cilji Pariškega sporazuma in podnebne nevtralnosti Evropske unije. Podrobne informacije so na voljo v vsakoletni okoljski izjavi ECB.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Belén Pérez Esteve, tel. + 49 173 533 4269.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije