Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Külső kommunikációra vonatkozó vezérelvek az Európai Központi Bank felsővezetői részére

(A magatartási kódex 8. cikke értelmében)

A Kormányzótanács, az Igazgatóság és a Felügyeleti Testület tagjai (a továbbiakban az Európai Központi Bank (EKB) felsővezető-testületeinek tagjai) a fennálló szabályok hatálya alá tartoznak, és azoknak megfelelően járnak el, ahogy az elő van írva a Központi Bankok Európai Rendszerének és az EKB-nak az alapokmányában, valamint az EKB felsővezetőinek szóló magatartási kódexben.

Az EKB felsővezető-testületeinek tagjai kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a bank stratégiai és gazdaságpolitikai döntéseiről, valamint a megvalósításukhoz kapcsolódó kérdésekről világosan, hatékonyan és időben tájékoztassák a nyilvánosságot. A tájékoztatási politika lényeges eleme annak az elkötelezettségnek, amelyet az EKB mint független monetáris és felügyeleti szerv az elszámoltathatóságért és helyes szervezetirányításért vállal. A nyilvánossággal, a lakossági szektorral, az egyetemi körökkel, az érdekképviseleti és civil szervezetekkel való rendszeres érintkezés révén fontos információkhoz jutnak, amelyek megkönnyítik a gazdaság, a pénzügyi piacok és a bankszektor dinamikájának, valamint a tágabb társadalmi összefüggéseknek a megértését.

Ez a kétirányú kommunikáció a vezetőtestületi tagok és a széles nyilvánosság, továbbá a szakmai közönség között folyó nyílt, átlátható és rendszeres párbeszéden és vitán alapul.

Vezérelvek

A feddhetetlenség és az átláthatóság értékeitől vezérelve az EKB felsővezető-testületeinek tagjai és póttagjai megerősítik, hogy ragaszkodnak az alábbi alapelvekhez, amikor a lakossági szektorral, az egyetemi körökkel, az érdekcsoportokkal, az érdekképviseleti egyesületekkel és a civil társadalom képviselőivel érintkeznek:[1]

Az EKB felsővezető-testületeinek tagjai és póttagjai először is vállalják a titkos információk védelmét, és hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el a külső rendezvényekre való beszédfelkérések kiválasztása során, még a látszatát is kerülve annak, hogy a széles nyilvánosság számára nem azonos időpontokban állnak rendelkezésre a piacok szempontjából potenciálisan szenzitív információk. Ebből a célból kötelező számukra, hogy:

  • csak akkor vállalnak beszédfelkérést olyan rendezvényen, amelyen megszólalásuk potenciálisan szenzitív piaci információkat tartalmaz, ha az információk már megjelentek az adott szervezet honlapján elvben a beszéd megkezdésekor, vagy ha a nyilvánosságnak módjában áll a rendezvényt közvetlenül (pl. webes élő közvetítésen) követni, vagy ha a rendezvényen részt vesznek a média képviselői, akik élőben közvetítik az elhangzottakat. Ez a kikötés nem vonatkozik az általános jellegű vagy felsőoktatási témákkal foglalkozó felkérésekre, amelyek során nem közölnek piaci szempontból szenzitív információkat;
  • ha nem a nyilvánosság előtt szólalnak meg, tartózkodnak a majdani monetáris politikáról, a gazdaság vagy a pénzügyi szektor helyzetéről, vagy felügyeleti kérdésekről[2] szóló személyes véleménynyilvánítástól olyan intézmény, vállalat vagy magánszemély előtt, aki hasznot húzhat a még nem nyilvános, kapott információkból; továbbá
  • arra törekednek a beszédfelkérések elfogadása során, hogy a meghívást ne lehessen úgy értelmezni, hogy annak révén a szervező a versenytársaival szemben presztízselőnyt szerezhet, vagy üzleti hasznot húzhat az EKB vezetőtestületeinek tagjaival és póttagjaival ápolt esetleg kizárólagosnak vélhető kapcsolatból.

Másodszor, a nem nyilvános rendezvényekre, vagy például bankárokkal, ágazati képviselőkkel, érdekvédelmi csoportokkal való bilaterális megbeszélésekre való felkészülés során gondoskodnak róla, hogy nem közölnek piaci szempontból szenzitív információkat.

További biztonsági intézkedésként és általános szabályként az adott intézmény vagy szervezet személyzetének valamely tagja elkíséri az EKB-s felsővezető-testületi tagot vagy póttagot az olyan nem nyilvános rendezvényre, amelyen a jövőbeli monetáris politikai vagy felügyeleti, illetve szabályozói kérdésekről lesz szó, továbbá kétoldalú értekezletekre – ha az nem ütközik az intézmény vagy a szervezet érdekeivel; ez védi az EKB-s felsővezető-testületi tagok és póttagok felé való elvárást, hogy meghallgatják a véleményeket.

Harmadrészt, azért, hogy javuljon az átláthatóság és a elszámoltathatóság, az EKB-s felsővezető-testületi tagok számára általános szabályként kötelező, hogy a külső felekkel folytatott találkozóikról szóló információkat belevegyék a publikált naptáraikba, amennyiben ezek az információk az EKB-s felsővezető-testületi tagságuk szempontjából releváns.

Negyedrészt, a Kormányzótanács és az Igazgatóság tagjai és póttagjai újfent megerősítik, hogy betartják a tervezett monetáris politikai kormányzótanácsi ülés előtt kötelező hétnapos csendet, tehát beszédeikkel és nyilatkozataikkal nem befolyásolhatják a soron következő monetáris politikai döntésekkel kapcsolatos várakozásokat. Ugyanígy az említett időszakban nem találkoznak a média képviselőivel, a piaci szereplőkkel vagy egyéb külső érdekcsoportokkal, és nem nyilatkoznak ezeknek monetáris politikai kérésekről; ezenkívül, ha ez véletlenül megtörténik, akkor erről haladéktalanul értesítik intézményük tájékoztatási, és jogkövetési funkciójáért felelős egységeit.

  1. Az említett vezérelvek nem érvényesek a közhatóságokkal való párbeszédre,
  2. valamint nem vonatkoznak a felügyeleti párbeszédre sem, amely során az adott hitelintézettel kapcsolatos felügyeleti témákról felügyeleti párbeszédet folytatnak a felügyelt hitelintézettel.