European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Så här drar du nytta av euron

14 november 2018 (uppdaterad 13 december 2019)

Du är en av mer än 346 miljoner européer som använder en gemensam valuta. Euron är en viktig del i din vardag och du har den i plånboken och på bankkontot. Men den är mycket mer än bara ett enkelt sätt att betala. Den hjälper dig att uppfylla viktiga behov och önskemål. Det är en säker och stabil valuta, så du kan känna dig trygg när du sparar och investerar. Med den blir det enklare att bo, arbeta och studera i ett annat euroland. Euron för oss samman.

Euron har funnits i tjugo år nu och har under den här tiden etablerat sig som en stabil och pålitlig valuta. Tillsammans med centralbankerna i euroländerna tar vi på ECB hand om euron så att du kan vara säker på att dina pengar är trygga och så att du kan dra nytta av euron på flera olika sätt, i dag såväl som i framtiden.

Stabilitet och välstånd

Precis som de flesta andra vill du ha en god ekonomi. Och du vill ha ett bra jobb så att du kan försörja dig och din familj. Som centralbank bidrar vi till en växande ekonomi som skapar arbetstillfällen genom att se till att priserna är stabila. Att upprätthålla prisstabilitet är vår främsta uppgift. Genom prisstabilitet skapas förutsättningar för välstånd och en ekonomiskt stabil framtid som det går att planera för. I vardagen innebär det att du inte behöver oroa dig för det framtida värdet på dina pengar och att företag kan investera och växa. Du kan vara säker på att en euro i dag är en euro i morgon.

Starkare tillsammans

Vi européer har olika kulturer men förenas av liknande värderingar. Tillsammans vill vi bevara fred, demokrati och frihet. Vi vill också ha en bättre ekonomi och en starkare röst i internationella sammanhang.

Genom att gå samman och skapa världens största handelsblock och Europas inre marknad kan vi uppnå de här målen. Med euron har de som bor i euroområdet kunnat dra nytta av den inre marknaden, och euron har på så sätt ökat den europeiska integrationen.

Eurosedlarna och euromynten i våra fickor är en påtaglig symbol före europeisk enhet. Euron ger oss en samhörighetskänsla och fungerar som en daglig påminnelse om att vi faktiskt har uppnått en hel del.

Med euron har mycket blivit enklare

Du kan använda dina euro i plånboken i 20 europeiska länder utan att behöva växla pengar och betala växlingsavgifter. Det blir enklare och billigare att resa till de här länderna, liksom det blir enklare att studera, arbeta och bo utomlands. Genom euron kan konsumenter i euroområdet jämföra priser direkt och göra gränsöverskridande betalningar. Företag behöver inte heller bekymra sig lika mycket om valutakurser.

Visste du?

Under de tjugo år som euron har funnits har priserna varit stabila i euroområdet.

Sedan den 1 januari 1999 har inflationen i genomsnitt legat på 1,7 procent. Det är under den genomsnittliga inflationstakt som euroländerna hade på 70-, 80- och 90-talen innan de införde euron.

Att vara förenade har ökat vårt välstånd.

Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare i EU skulle troligtvis ha varit så mycket som en femtedel lägre än idag om vi inte hade haft någon integration alls sedan andra världskriget.

Euroområdet är en av de största och starkaste ekonomierna i världen.

Räknat i BNP per invånare ligger euroområdet på andra plats bland världens ledande ekonomier.

Euron är en av världens mest betydelsefulla valutor.

Andelen internationella betalningar som görs i euro och amerikanska dollar är ungefär lika stor, och euron är världens andra favoritvaluta för in- och utlåning.

Allmänhetens stöd för euron är starkt.

Enligt den senaste eurobarometerundersökningen stöder tre fjärdedelar av befolkningen i euroområdet euron, vilket är den högsta nivån sedan 2004.

Vi européer har nu haft fred i över 70 år.