Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Γλωσσική πολιτική του δικτυακού τόπου

Στον παρόντα δικτυακό τόπο θα βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, αλλά έχουμε φροντίσει ώστε το βασικό περιεχόμενο, και ιδίως οι πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους ευρωπαίους πολίτες, να είναι διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τι μπορείτε να βρείτε στη γλώσσα σας

Η αρχική σελίδα του παρόντος δικτυακού τόπου, όλες οι σελίδες των ενοτήτων «Η ΕΚΤ» και «Το ευρώ», καθώς και οι αρχικές σελίδες και των οκτώ ενοτήτων του, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στις ίδιες γλώσσες θα βρείτε επίσης τις αποφάσεις μας για τη νομισματική πολιτική, την ετήσια έκθεση, διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική μας για τη νομισματική πολιτική καθώς και άλλα κείμενα.

Μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ και μπορεί να είναι διαθέσιμο σε μια από τις γλώσσες που καταλαβαίνετε, έστω κι αν δεν είναι η μητρική σας γλώσσα. Ορισμένες ομιλίες, συνεντεύξεις και άρθρα της Προέδρου και άλλων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ είναι επίσης διαθέσιμα σε γλώσσες εκτός των αγγλικών. Τα δελτία Τύπου είναι συνήθως διαθέσιμα στα αγγλικά και, αν αφορούν το ευρύ κοινό πέραν των εμπειρογνωμόνων, και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η νομοθεσία της ΕΚΤ συνήθως δημοσιεύεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο για τις δημόσιες διαβουλεύσεις μας σε διάφορες γλώσσες. Δεχόμαστε σχόλια για τις δημόσιες διαβουλεύσεις μας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε επίσης πληροφορίες για το ευρώ και άλλα σχετικά θέματα στη γλώσσα της επιλογής σας στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ΕΕ.

Εφαρμογή της γλωσσικής πολιτικής μας

Αν αποδεχτείτε τα cookies μας, μας βοηθάτε να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση για μετάφραση επιμέρους σελίδων και ενοτήτων του δικτυακού μας τόπου. Έτσι, μπορούμε στο μέλλον να μεταφράζουμε περιεχόμενο με στοχευμένο τρόπο. Αν μια σελίδα δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη στη γλώσσα της επιλογής σας, θα βρείτε στη σελίδα αυτή σχετική αναφορά.

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΚΤ είναι αρμόδια για την εφαρμογή αυτής της γλωσσικής πολιτικής.

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής αιτήματος για παροχή πληροφοριών σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα