Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Jazyková politika týchto internetových stránok

Na tejto internetovej stránke nájdete informácie o činnosti Európskej centrálnej banky v 24 úradných jazykoch Európskej únie (EÚ).

Všetky informácie sú k dispozícii v anglickom jazyku, no kľúčový obsah a najmä informácie, ktoré by mohli zaujímať občanov Európy, sú k dispozícii aj v ostatných úradných jazykoch EÚ.

Ktoré časti sú vo vašom jazyku?

Hlavná stránka, všetky stránky v sekciách „Základné informácie o ECB“ a „Euro“ a úvodné stránky všetkých ôsmich sekcií sú k dispozícii v angličtine a ostatných úradných jazykoch EÚ. Rovnako je to v prípade našich rozhodnutí o menovej politike, výročných správ a vybraných informácií o našej stratégii menovej politiky a mnohých ďalších textov.

Časť obsahu internetovej stránky je preložená do vybraných jazykov EÚ a môže byť k dispozícii v jazyku, ktorý ovládate, aj keď nemusí ísť o váš rodný jazyk. Niektoré prejavy, rozhovory a blogové príspevky prezidenta a ďalších členov riadiacich orgánov sú okrem angličtiny k dispozícii aj v iných jazykoch. Tlačové správy sa zvyčajne zverejňujú v angličtine, a ak sú okrem odborného publika relevantné aj pre širšiu verejnosť, aj v ďalších úradných jazykoch EÚ.

Právne predpisy ECB sa spravidla zverejňujú vo všetkých úradných jazykoch EÚ a sú k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Informácie o našich verejných konzultáciách nájdete vo vybraných jazykoch. Príspevky do verejných konzultácií prijímame vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Informácie o eure a súvisiacich témach vo svojom jazyku môžete nájsť aj na internetových stránkach národných centrálnych bánk krajín EÚ.

Uplatňovanie našej jazykovej politiky

Svojím súhlasom s používaním cookies nám pomáhate získavať prehľad o záujme o preklady jednotlivých stránok a sekcií našej internetovej stránky. V budúcnosti sa tak dokážeme cielenejšie rozhodovať o potrebe prekladu. Ak niektorá stránka ešte nie je k dispozícii vo vašom jazyku, je to na nej uvedené.

Uplatňovanie tejto jazykovej politiky zabezpečuje generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu.

Prípadné otázky môžete Európskej centrálnej banke posielať prostredníctvom formulára žiadosti o informácie v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Všetky stránky v tejto sekcii