Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Veebilehe keelevalik

EKP veebilehelt leiate Euroopa Keskpanga (EKP) tegevuse kohta teavet Euroopa Liidu (EL) 24 ametlikus keeles.

Kogu veebileht on kättesaadav inglise keeles. Lisaks sellele on teistes ELi keeltes olemas muud olulisemad teemad ja eelkõige teave, mis võiks huvi pakkuda Euroopa kodanikele.

Millised veebilehe materjalid on kättesaadavad eesti keeles?

Inglise keeles ja kõigis ELi ametlikes keeltes on kättesaadavad avaleht ning täies mahus jaotised „Euroopa Keskpank” ja „Euro”. Samuti on ELi ametlikes keeltes olemas veebilehe kõigi kaheksa jaotise sissejuhatused, aga ka EKP rahapoliitilised otsused, aastaaruanded, valikuline teave EKP rahapoliitika strateegia kohta ning muud tekstid.

Mõned veebilehe rubriigid on kättesaadavad üksikutes ELi keeltes ning pakuvad seega kasulikku lugemismaterjali kõigile nende keelte valdajatele. Inglise keele kõrval on muudes keeltes avaldatud ka EKP presidendi ja teiste juhatuse liikmete kõnesid, intervjuusid ja blogiartikleid. Pressiteated avaldatakse tavaliselt inglise keeles; teistes ELi ametlikes keeltes on need kättesaadavad juhul, kui tegu on olulise teabega mitte ainult ekspertide, vaid ka laiema üldsuse jaoks.

EKP õigusaktid on üldjuhul kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes EUR-Lexi veebilehel.

Avalikke konsultatsioone puudutav teave avaldatakse valitud keeltes, kuid nendega seotud tagasiside ja märkused on oodatud kõigis ametlikes ELi keeltes.

Euro ja muude asjakohaste teemade kohta saab teavet ka ELi riikide keskpankade veebilehtedelt.

Keelevaliku põhimõtete rakendamine

Kui nõustute küpsiste kasutamisega, aitate meil saada koondstatistikat selle kohta, millised EKP veebilehe jaotised ja rubriigid pakuvad lugejatele suuremat huvi ja mida tuleks edaspidi tõlkida. Kui veebileht ei ole valitud keeles kättesaadav, on lehel asjakohane märkus.

Keelevaliku põhimõtete rakendamise eest vastutab EKP avalike suhete peadirektoraat.

Kõik EKP-le suunatud küsimused palume esitada teabetaotluse vormi kaudu. Küsimusi võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles.

Kõik selle jaotise teemad