Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Språkpolicy

På den här webbplatsen hittar du information på 24 officiella EU-språk om vad Europeiska centralbanken gör.

All information finns på engelska men vi ser till att viktigt innehåll, och särskilt sådan information som kan vara av intresse för människor i Europa, även finns på andra officiella EU-språk.

Vad finns på ditt språk?

Startsidan, alla sidor under sektionerna ”Om ECB” och ”Euron” samt ingångssidorna till alla åtta sektionerna finns på engelska och andra officiella EU-språk. Detsamma gäller för våra penningpolitiska beslut, årsrapporten, viss information om den penningpolitiska strategin och annat material.

En del innehåll översätts bara till vissa EU-språk och kan kanske finnas på ett språk som du förstår även om det inte är ditt modersmål. Vissa tal, intervjuer och blogginlägg av vår ordförande och andra direktionsledamöter finns också på fler språk än engelska. Pressmeddelanden publiceras normalt på engelska, men även på andra officiella EU-språk om de är relevanta för en bredare publik.

ECB:s rättsakter publiceras i allmänhet på alla officiella EU-språk och hittas på EUR-Lex.

Innehåll som berör offentliga samråd finns på ett flertal språk. Bidrag till de offentliga samråden kan lämnas på alla officiella EU-språk.

De olika nationella centralbankerna i EU har även egna webbplatser där du kan hitta information om euron och andra närliggande ämnen på valt språk.

Hur vår språkpolicy tillämpas

Om du accepterar kakor hjälper du oss att samla statistik om vilka sidor och sektioner på webbplatsen som efterfrågas på andra språk. Det ger oss en bättre bild av vad som behöver översättas framöver. Om en webbsida ännu inte finns på det språk du valt, anges det på sidan.

ECB:s generaldirektorat för kommunikation tillämpar denna språkpolicy.

Om du vill ställa en fråga till Europeiska centralbanken kan du kontakta oss genom att användaformuläret för begäran om information på alla officiella EU-språk.

Alla sidor i detta avsnitt