Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Какво представлява паричната политика?

10 юли 2015 г.

Парична политика са решенията, които централните банки вземат, за да въздействат върху цената и наличието на пари в дадена икономика.

В еврозоната най-важното решение на Европейската централна банка в това отношение обикновено е свързано с основните лихвени проценти. Всяка извършена от нея промяна на лихвените проценти се отразява съответно на лихвените проценти, които търговските банки определят, когато предоставят кредити на своите клиенти. С други думи, решението влияе върху потребителските разходи и бизнес инвестициите. В случая с ЕЦБ целта на паричната политика е цените да се запазят стабилни, т.е. инфлацията да се поддържа под, но близо до 2% в средносрочен план. Това от своя страна подкрепя общите икономически политики на ЕС, чиято цел е пълна заетост и икономически растеж.

В периоди на продължителна ниска инфлация и ниски лихвени проценти централните банки могат също така да приемат нестандартни мерки по паричната политика, като например програми за закупуване на активи.