SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er pengepolitik?

10. juli 2015

Pengepolitik drejer sig om de beslutninger, som centralbanker træffer for at påvirke prisen på og mængden af penge i en økonomi.

I euroområdet er Den Europæiske Centralbanks vigtigste pengepolitiske beslutning fastsættelsen af de officielle renter. Når ECB ændrer de officielle renter, påvirker det den rente, som pengeinstitutter tager for at låne penge ud til deres kunder. Med andre ord har beslutningen indflydelse på privatforbruget og erhvervsinvesteringerne. Målet for ECB's pengepolitik er prisstabilitet, dvs. at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Dermed er ECB med til at understøtte EU's generelle økonomiske politik, der sigter mod fuld beskæftigelse og økonomisk vækst.

I en tid med langvarig lav inflation og lave renter kan centralbanker også vedtage ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, som fx programmer til opkøb af værdipapirer.