Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Mitä on rahapolitiikka?

10.7.2015

Rahapolitiikalla tarkoitetaan päätöksiä, joilla keskuspankit vaikuttavat rahan hintaan ja rahan saatavuuteen taloudessa.

Euroalueella rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP). EKP:n tärkeimmät rahapoliittiset päätökset koskevat yleensä ohjauskorkoja. Kaikki EKP:n korkopäätökset vaikuttavat puolestaan lainakorkoihin, joita liikepankit perivät asiakkailtaan, ja niiden myötä siis kulutukseen ja yritysten investointeihin. EKP:n rahapolitiikan tavoite on pitää hinnat vakaina, eli se pyrkii pitämään inflaation hieman alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä. Näin EKP voi myös tukea EU:n yleistä talouspolitiikkaa, jonka tavoitteena on talouskasvu ja täystyöllisyys.

Jos hitaan inflaation ja matalan korkotason kausi uhkaa pitkittyä liikaa, keskuspankit voivat toteuttaa myös epätavanomaisia rahapoliittisia toimia, kuten omaisuuserien osto-ohjelmia.