Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat is monetair beleid?

10 juli 2015

Monetair beleid heeft betrekking op de besluiten die door centrale banken worden genomen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden.

In het eurogebied heeft het belangrijkste besluit van de Europese Centrale Bank gewoonlijk te maken met het basisrentetarief. Elke wijziging die zij aanbrengt in dit rentetarief is weer van invloed op de rente die commerciële banken hun klanten in rekening brengen voor het lenen van geld. Met andere woorden: het besluit is van invloed op consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. In het geval van de ECB is de doelstelling van het monetair beleid de prijzen stabiel te houden, d.w.z. de inflatie op de middellange termijn onder maar dicht bij 2% te houden. Dit helpt op zijn beurt de algemene economische beleidsmaatregelen van de EU te ondersteunen die volledige werkgelegenheid en economische groei tot doel hebben.

In tijden van langdurige lage inflatie en lage rentetarieven kunnen centrale banken ook bijzondere monetairbeleidsmaatregelen nemen, zoals programma's voor de aankoop van activa.