Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι η νομισματική πολιτική;

10 Ιουλίου 2015

Η νομισματική πολιτική αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να επηρεάσουν το κόστος και τη διαθεσιμότητα του χρήματος σε μια οικονομία.

Από αυτή την άποψη, στη ζώνη του ευρώ η πιο σημαντική απόφαση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνήθως αφορά τα βασικά επιτόκια. Οι αλλαγές που κάνει η ΕΚΤ στα βασικά επιτόκια επηρεάζουν με τη σειρά τους τα επιτόκια με τα οποία οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν χρήμα στους πελάτες τους. Με άλλα λόγια, η απόφαση αυτή επηρεάζει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Στην περίπτωση της ΕΚΤ, ο στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, δηλαδή η διατήρηση των ρυθμών πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη στήριξη των γενικών οικονομικών πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε παρατεταμένες περιόδους χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων οι κεντρικές τράπεζες μπορούν επίσης να λαμβάνουν μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, όπως τα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων.