Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Na czym polega polityka pieniężna?

10 lipca 2015

Pojęciem „polityka pieniężna” określa się ogół decyzji banku centralnego wpływających na koszt i dostępność pieniądza w gospodarce.

W strefie euro najważniejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego w tym zakresie dotyczy zwykle wysokości podstawowych stóp procentowych. Zmiana tych stóp przekłada się na poziom oprocentowania pobieranego przez banki komercyjne od udzielanych klientom pożyczek. Innymi słowy, decyzja ta wpływa na wydatki konsumentów i inwestycje przedsiębiorstw. W przypadku EBC celem polityki pieniężnej jest ochrona stabilności cen, czyli utrzymanie inflacji w średnim okresie na poziomie nieznacznie poniżej 2%. To z kolei wspiera unijną politykę gospodarczą ukierunkowaną na pełne zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

Kiedy inflacja i stopy procentowe przez dłuższy czas pozostają niskie, banki centralne mogą także stosować w swojej polityce pieniężnej środki niestandardowe, np. programy skupu aktywów.