Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är penningpolitik?

10 juli 2015

Penningpolitik är de beslut som en centralbank fattar för att påverka priset på och tillgången till pengar i en ekonomi.

Inom euroområdet är Europeiska centralbankens beslut om styrräntorna normalt sett det viktigaste av dessa beslut. Varje ränteändring som ECB beslutar om påverkar den ränta på lån som bankerna tar ut av sina kunder. Beslutet påverkar alltså konsumenternas utgifter och företagens investeringar. Målet med ECB:s penningpolitik är att upprätthålla prisstabilitet, dvs. att hålla inflationen nära, men under, 2 % på medellång sikt. Detta bidrar i sin tur till att stötta EU:s allmänna ekonomiska politik att skapa full sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Om inflationen och räntorna är låga under en längre tid kan centralbanker även vidta extraordinära penningpolitiska åtgärder, t.ex. program för köp av tillgångar.