Menu

Andora

Andora je potpisala Monetarni sporazum s Europskom unijom 30. lipnja 2011. Zbog toga se može koristiti eurom kao službenom valutom te može izdavati vlastite eurokovanice. Na svim kovanicama prikazano je 12 zvijezda europske zastave.

2 €

Na kovanici od 2 € prikazan je grb Andore s motom »virtus unita fortior« (ujedinjena je vrlina jača). Na obodu kovanice od 2 €: 2 **, ponovljeno šest puta.


1 €

Na kovanici od 1 € prikazano je nekadašnje sjedište parlamenta i zgrada od kulturnog i povijesnog značaja, Casa de la Vall.


50 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazana je romanička crkva Santa Caloma.


20 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazana je romanička crkva Santa Caloma.


10 centi

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centi prikazana je romanička crkva Santa Caloma.


5 centi

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazani su pirinejska divokoza i zlatni orao.


2 centa

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazani su pirinejska divokoza i zlatni orao.


1 cent

Na kovanicama od 1 i 2 centa te 5 centi prikazani su pirinejska divokoza i zlatni orao.