Menu

Andora

30 czerwca 2011 Andora zawarła z Unią Europejską układ monetarny, na mocy którego może stosować euro jako swoją oficjalną walutę i emitować własne monety euro. Na wszystkich monetach widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.

2 euro

Moneta 2 euro przedstawia herb Andory i dewizę tego kraju „VIRTUS UNITA FORTIOR” (Jedność wzmacnia). Brzeg monety 2 euro: znak 2 **, powtórzony sześciokrotnie.


1 euro

Motywem monety 1 euro jest Casa de la Vall – dawna siedziba parlamentu, budynek o znaczeniu kulturalnym i historycznym.


50 centów

Monety 10, 20 i 50 centów przedstawiają romański kościół w Santa Coloma.


20 centów

Monety 10, 20 i 50 centów przedstawiają romański kościół w Santa Coloma.


10 centów

Monety 10, 20 i 50 centów przedstawiają romański kościół w Santa Coloma.


5 centów

Monety 1, 2 i 5 centów przedstawiają kozicę pirenejską i orła przedniego.


2 centy

Monety 1, 2 i 5 centów przedstawiają kozicę pirenejską i orła przedniego.


1 cent

Monety 1, 2 i 5 centów przedstawiają kozicę pirenejską i orła przedniego.