Menu

Андора

На 30 юни 2011 г. Андора подписа парично споразумение с Европейския съюз. В резултат на това тя може да използва еврото като своя официална парична единица и да емитира собствени евромонети. Върху всички монети са изобразени 12-те звезди на европейското знаме.

2 €

На монетата от 2 € е изобразен гербът на Андора и мотото „virtus unita fortior“ (обединена, добродетелта е по-силна). Надпис по гурта на монетата от 2 €: 2 **, повтарящи се шест пъти.


1 €

На монетата от 1 € е изобразена Каса де ла Вал, където преди се е помещавал парламентът – сграда с културно и историческо значение.


50 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е изобразена църквата „Санта Колома“ в романски стил.


20 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е изобразена църквата „Санта Колома“ в романски стил.


10 цента

На монетите от 10, 20 и 50 цента е изобразена църквата „Санта Колома“ в романски стил.


5 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени пиренейска дива коза и златен орел.


2 цента

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени пиренейска дива коза и златен орел.


1 цент

На монетите от 1, 2 и 5 цента са изобразени пиренейска дива коза и златен орел.