Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Herdenkingsmunten van 2 euro - 2010

De beschrijvingen op deze pagina zijn overgenomen uit het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen daarom enigszins afwijken van ander materiaal op deze website.

Griekenland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 2500ste verjaardag van de slag bij Marathon

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt de 2500ste verjaardag van de Slag bij Marathon herdacht. Het midden van de munt wordt gevormd door een synthese van een schild en een renner/krijger en verbeeldt daarmee de strijd om de vrijheid en de nobele idealen waarvoor de slag bij Marathon symbool staat. De vogel op het schild symboliseert de geboorte van de Westerse beschaving in haar huidige vorm. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 2,5 miljoen munten

Uitgiftedatum: oktober 2010

Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Het Jaar voor priesters

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt stilgestaan bij het Jaar voor Priesters, uitgeroepen door Paus Benedictus XVI voor de periode 19 juni 2009-19 juni 2010, dat werd afgesloten met een internationale bijeenkomst van priesters die werd bijgewoond door de Paus. De munt toont een herder die een lam uit de bek van een leeuw trekt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 115.000 munten

Uitgiftedatum: oktober 2010

Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: muntdecreet van 1860 waarbij Finland het recht werd verleend bankbiljetten en munten uit te geven

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp van het binnenste gedeelte van de munt omvat een gestileerde leeuwenfiguur, ontleend aan het wapen van Finland, samen met het jaar van uitgifte ("2010") links daarvan. Aan de rechterzijde staan het muntteken en een reeks cijfers die muntwaarden symboliseren. Onderaan in het midden bevindt zich een verwijzing naar het uitgevende land, namelijk "FI". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,6 miljoen munten

Uitgiftedatum: oktober 2010

San Marino

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 500ste sterfdag van Sandro Botticelli

Beschrijving van het ontwerp: de munt herdenkt de 500ste sterfdag van Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445 – 1510), de Italiaanse schilder van de Florentijnse school, die beter bekend staat als Sandro Botticelli of Il Botticello ("Het Kleine Tonnetje"). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 130.000 munten

Uitgiftedatum: september 2010

Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100 jaar Republiek Portugal

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt de 100ste verjaardag herdacht van het einde van de constitutionele monarchie van Koning Manuel II en de oprichting van de Portugese Republiek na de revolutie van 5 oktober 1910. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 2 miljoen munten

Uitgiftedatum: september 2010

Frankrijk

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 70ste verjaardag van het appèl van 18 juni

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt de 70ste verjaardag herdacht van het door Generaal de Gaulle - de leider van de Vrije Franse Strijdkrachten - gedane appèl (“Appel du 18 juin”) op de BBC op 18 juni 1940 na de val van Frankrijk. Zich tot het Franse volk richtend, verklaarde de Gaulle dat de oorlog nog niet voorbij was. De toespraak wordt beschouwd als de aanzet tot de Franse verzetsbeweging en het begin van haar strijd tegen de bezetting van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 20 miljoen munten

Uitgiftedatum: juni 2010

België

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010

Beschrijving van het ontwerp: op het binnenste gedeelte van de munt staat het herdenkingslogo afgebeeld, te weten de gestileerde letters "EU" en "trio.be". Het centrale ontwerp wordt omcirkeld door de woorden "BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010" en de drietalige landaanduiding 'BELGIE BELGIQUE BELGIEN'. Onder het logo en boven de landsnaam staat het jaar van uitgifte, te weten 2010, afgebeeld tussen het muntteken aan de linkerzijde en het muntmeesterteken aan de rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 5 miljoen munten

Uitgiftedatum: juni 2010

Slovenië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 200ste verjaardag van de botanische tuin in Ljubljana

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste gedeelte van de munt is de plant Rebrinčevolistna Hladnikija afgebeeld. Links onder de plant is de naam ervan, “HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”, boogvormig aangebracht. Rond de afbeelding staan cirkelvormig respectievelijk “200 LET”, “BOTANIČNI VRT”, “LJUBLJANA” en “SLOVENIJA 2010”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: mei 2010

Spanje

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het historische centrum van Cordoba – Werelderfgoedlijst van Unesco

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt de eerste Spaanse plaats die werd opgenomen (1984) op de Werelderfgoedlijst van Unesco - het historische centrum van Cordoba - herdacht. Op de munt staat het ‘woud van pilaren’ van de Grote Moskee-Kathedraal van Cordoba afgebeeld, een van de beroemdste en oudste voorbeelden van islamitische bouwkunst in Europa. De moskee, die tussen de achtste en tiende eeuw werd gebouwd, is later tot christelijke kathedraal gewijd en heeft daarna opeenvolgende transformaties ondergaan. De munt is de eerste in een nieuwe reeks aan Spaanse plaatsen op de Werelderfgoedlijst van Unesco gewijde munten, waarvan er met ingang van 2010 elk jaar een zal worden uitgegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 8 miljoen munten

Uitgiftedatum: maart 2010

Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 200ste geboortedag van de graaf van Cavour

Beschrijving van het ontwerp: met de munt wordt de 200ste geboortedag van Camillo Benso, graaf van Cavour (1810-1861) herdacht, een sleutelfiguur in de Italiaanse eenwording en het vroeg Italiaans liberalisme, en de oprichter van het politieke nieuwsblad "Il Risorgimento". Op de munt staat het portret van Cavour, gebaseerd op een schilderij van Francesco Hayez uit 1864. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 4 miljoen munten

Uitgiftedatum: maart 2010

Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het wapen van de groothertog

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste gedeelte van de munt staat links het portret van groothertog Henri, die naar rechts kijkt, en meteen daarnaast het wapen van de groothertog, met daarboven het jaar van uitgifte, 2010, tussen twee munttekens en enigszins over het buitengedeelte. Onder het portret komt de naam van het uitgevende land, “LËTZEBUERG”, eveneens enigszins over het buitengedeelte. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2010

Duitsland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Länder-reeks - Bremen

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste gedeelte van de munt is het stadhuis van Bremen afgebeeld, met op de voorgrond het standbeeld van Roland. Het woord “BREMEN” staat onder het stadhuis, rechts van het standbeeld. Het muntteken, in de vorm van de letter “A”, “D”, “F”, “G” of “J”, staat links bovenaan. Helemaal onderaan staan de initialen van de ontwerper, Bodo Broschat. De naam van het uitgevende land, “D”, en het jaar van uitgifte, “2010”, staan respectievelijk boven in en onder in de buitenrand van de munt, tussen de twaalf sterren van de Europese Unie.

Oplage: 30 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2010