Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2010 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Гърция

Тема: 2500 години от битката при Маратон

Описание: Монетата отбелязва 2500-годишнината на битката при Маратон. Изображението в центъра съчетава щит и воин/бегач – символ на борбата за свобода и на висшите идеали, които битката при Маратон въплъщава. Птицата върху щита символизира раждането на съвременната западна цивилизация. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2,5 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2010 г.

Ватикан

Тема: Година на свещеника

Описание: Монетата отбелязва Годината на свещеника, обявена от папа Бенедикт ХVІ от 19 юни 2009 г. до 19 юни 2010 г., завършила с международно събрание на свещеници, на което папата присъства. На монетата е изобразен пастир, който изтегля агне от устата на лъв. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 115 000 монети

Дата на емисия: октомври 2010 г.

Финландия

Тема: Декрет за паричните единици от 1860 г. за предоставяне на Финландия на право да емитира банкноти и монети

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразена стилизирана фигура на лъв, заимствана от герба на Финландия. Вляво е разположена годината на емисията „2010“, а вдясно – знакът на монетния двор и числа, символизиращи номинални стойности на монети. В средата на долната част на монетата, по края на вътрешния кръг, са изобразени буквите на емитиращата държава „FI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,6 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2010 г.

Сан Марино

Тема: 500 години от смъртта на Сандро Ботичели

Описание: Монетата отбелязва 500 години от смъртта на Алесандро ди Мариано ди Вани Филипепи (1445 – 1510) – италианския художник от Флорентинската школа, известен повече като Сандро Ботичели или Ил Ботичело („Буренцето“). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 130 000 монети

Дата на емисия: септември 2010 г.

Португалия

Тема: 100 години Португалска република

Описание: Монетата отбелязва 100-годишнината от края на конституционната монархия на крал Мануел II и създаването на Португалската република след революцията от 5 октомври 1910 година. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2 милиона монети

Дата на емисия: септември 2010 г.

Франция

Тема: 70 години от обръщението от 18 юни

Описание: Монетата е посветена на седемдесетата годишнина от обръщението (Appel du 18 juin) на генерал дьо Гол – водачът на Свободните френски сили –, излъчено по ВВС в Лондон на 18 юни 1940 г., след капитулацията на Франция. В обръщение към френския народ дьо Гол заявява, че войната все още не е свършила. Счита се, че речта поставя началото на френската съпротива и на борбата срещу окупацията на Франция през Втората световна война. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 20 милиона монети

Дата на емисия: юни 2010 г.

Белгия

Тема: Белгийско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2010 г.

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразено възпоменателното лого – стилизираните букви „EU“ и „trio.be“. Около основния елемент са разположени думите „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010“ и името на държавата, изписано на три езика – „BELGIE BELGIQUE BELGIEN“. Под логото и над името на държавата е годината на емисия – 2010, поставена в центъра между знака на монетния двор (вляво) и знака на главния гравьор (вдясно). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 5 милиона монети

Дата на емисия: юни 2010 г.

Словения

Тема: 200-годишният юбилей на Ботаническата градина в Любляна

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразено растението хладникия. Отляво под растението дъговидно е изписано названието му – „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA“. Около изображението са разположени думите „200 LET“, „BOTANIČNI VRT“, „LJUBLJANA“ и „SLOVENIJA 2010“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: май 2010 г.

Испания

Тема: Историческият център на Кордоба – серия за световното наследство на ЮНЕСКО

Описание: Монетата е посветена на историческия център на Кордоба – първия испански обект, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1984 г. Пресъздава „гората от колони“ на Великата Мескита на Кордоба, един от най-внушителните и стари примери на ислямско изкуство в Европа. Построена между VIII и X век, джамията впоследствие е осветена като християнска катедрала и претърпява редица промени. Монетата е първата от нова серия монети, посветени на испанските обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, които ще бъдат емитирани всяка година от 2010 г. нататък. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 8 милиона монети

Дата на емисия: март 2010 г.

Италия

Тема: 200 години от рождението на граф Кавур

Описание: Монетата е посветена на 200-годишнината от рождението на Камило Бенсо, граф на Кавур (1810–1861) – ключова фигура за обединението на Италия и ранния италиански либерализъм и основател на политическия вестник Il Risorgimento. Изобразен е портрет на Кавур, направен по картина на Франческо Хайец от 1864 г. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 4 милиона монети

Дата на емисия: март 2010 г.

Люксембург

Тема: Гербът на Великия херцог

Описание: От лявата страна във вътрешната част на монетата е портретът на Великия херцог Анри в десен полупрофил, непосредствено до него е гербът на Великия херцог, над тях е разположена годината на емисията - 2010, а от двете и страни са знаците на монетния двор, навлизащи леко във външния пръстен. Под портрета е разположено името на емитиращата държава - „LËTZEBUERG“, като то навлиза донякъде във външния пръстен. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: януари 2010 г.

Германия

Тема: Федерална провинция Бремен

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е изобразена сградата на кметството в Бремен със статуята на Роланд на преден план. Отдясно на статуята под сградата на кметството е изписана думата „BREMEN“. Над изображението на сградата е знакът на монетния двор – буквата „A“, „D“, „F“, „G“ или „J“. Най-отдолу, под статуята, са разположени инициалите на художника Бодо Брошат. Съответно в горната и долната част на външния пръстен на монетата между 12-те звезди на Европейския съюз са изписани името на емитиращата държава – „D“ – и годината – „2010“.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: януари 2010 г.