Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2010

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Řecko

Motiv: 2500. výročí bitvy u Marathonu

Popis: Mince připomíná 2500. výročí bitvy u Marathonu. Ve středu mincovního pole je vyobrazeno spojení štítu a běžce-bojovníka, které představuje boj za svobodu a vznešené ideály spojované s bitvou u Marathonu. Pták na štítu symbolizuje zrození západní civilizace v její stávající podobě. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2,5 milionu mincí

Datum emise: říjen 2010

Vatikánský městský stát

Motiv: Rok kněží

Popis: Mince připomíná Rok kněží, jejž vyhlásil papež Benedikt XVI. na období od 19. června 2009 do 19. června 2010 a který byl završen mezinárodním setkáním kněží za jeho účasti. Na minci je vyobrazen pastýř vytahující jehně z lví tlamy. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 115 000 mincí

Datum emise: říjen 2010

Finsko

Motiv: měnová vyhláška z roku 1860 udělující Finsku právo vydávat bankovky a mince

Popis: Vnitřní část mincovního pole zobrazuje stylizovanou podobu lva ze státního znaku Finska, na levé straně je vyznačen rok vydání „2010“, na pravé straně značka mincovny a čísla, která symbolizují hodnoty mincí. Uprostřed při spodním okraji mince je uveden odkaz na vydávající stát „FI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,6 milionu mincí

Datum emise: říjen 2010

San Marino

Motiv: 500. výročí úmrtí Sandra Botticelliho

Popis: Mince připomíná pětisté výročí úmrtí Alessandra di Mariana di Vanniho Filipepiho (1445–1510), italského malíře florentinské školy, který je známější pod jménem Sandro Botticelli nebo Il Botticello („soudek“). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: září 2010

Portugalsko

Motiv: sté výročí vzniku Portugalské republiky

Popis: Mince připomíná sté výročí konce konstituční monarchie krále Manuela II. a založení Portugalské republiky po revoluci ze dne 5. října 1910. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: září 2010

Francie

Motiv: 70. výročí provolání z 18. června 1940

Popis: Mince připomíná 70. výročí provolání („Appel du 18 juin“), které pronesl generál Charles de Gaulle – velitel svobodných francouzských sil – ve vysílání BBC v Londýně dne 18. června 1940, po vojenském zhroucení Francie. V tomto projevu k francouzskému lidu prohlásil, že válka ještě není u konce. Má se za to, že se tak zrodil francouzský odboj a že tím započal francouzský boj proti okupaci za druhé světové války. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 20 milionů mincí

Datum emise: červen 2010

Belgie

Motiv: belgické předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2010

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je vyobrazeno pamětní logo – stylizovaná písmena „EU“ a „trio.be“. V mezikruží obepínajícím tuto vnitřní část jsou uvedena slova „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010“ a trojjazyčné označení země „BELGIE BELGIQUE BELGIEN“. Pod logem a nad označením země je vyražen rok vydání „2010“. Vlevo od něj je umístěna mincovní značka, vpravo pak značka ředitele mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: červen 2010

Slovinsko

Motiv: 200. výročí založení Botanické zahrady v Lublani

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je vyobrazena rostlina hladnikovka pastinákolistá. Na levé straně pod ní je ve tvaru půlkruhu uveden její latinský název „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”. Kolem rostliny jsou v kruhu vyznačeny nápisy „200 LET”, „BOTANIČNI VRT”, „LJUBLJANA” a „SLOVENIJA 2010”. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: květen 2010

Španělsko

Motiv: historické centrum Córdoby – mince z cyklu Světové dědictví UNESCO

Popis: Mince připomíná historické centrum Córdoby, které bylo v roce 1984 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO jako první ze všech španělských památek. Mince zobrazuje tzv. les sloupoví Velké mešity – katedrály v Córdobě, která je jedním z největších a nejstarších příkladů islámského umění v Evropě. Mešita, která byla postavena v období mezi 8. a 10. stoletím a později vysvěcena jako křesťanská katedrála, prošla následně několika přestavbami. Mince je první z nového cyklu věnovaného místům ve Španělsku, která jsou zařazena na seznam památek Světového dědictví UNESCO. Z tohoto cyklu bude počínaje rokem 2010 vydána vždy jedna mince ročně. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: březen 2010

Itálie

Motiv: 200. výročí narození hraběte z Cavour

Popis: Mince připomíná dvousté výročí narození Camilla Bensa, hraběte z Cavour (1810–1861), jenž hrál ústřední úlohu při sjednocování Itálie, byl významnou postavou raného italského liberalismu a který založil politický deník „Il Risorgimento“. Mince zobrazuje portrét hraběte z Cavour inspirovaný obrazem Francesca Hayeze z roku 1864. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: březen 2010

Lucembursko

Motiv: erb velkovévody

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je na levé straně vyobrazen portrét velkovévody Henriho, jehož pohled je upřen vpravo. Vedle portrétu se nachází velkovévodův erb a nad ním je mezi mincovními značkami vyražen letopočet vydání 2010, který mírně přesahuje do mezikruží. Pod portrétem je název vydávajícího státu „LËTZEBUERG” rovněž mírně přesahující do mezikruží. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2010

Německo

Motiv: spolková země Brémy

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je vyobrazena radnice města Brém, v popředí je socha Rolanda. Vpravo od sochy je pod radnicí uveden nápis „BREMEN”. Vlevo nad radnicí je vyražena mincovní značka v podobě písmene „A”, „D”, „F”, „G” nebo „J”. Ve spodní části těsně pod vyobrazením sochy jsou uvedeny iniciály autora návrhu Boda Broschata. Mezi 12 hvězdami Evropské unie je v horní části mezikruží uvedeno označení vydávající země „D” a ve spodní části letopočet 2010.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: leden 2010