Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2010

Grecja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 2500. rocznica bitwy pod Maratonem

Opis: Moneta upamiętnia 2500. rocznicę bitwy pod Maratonem. Środkowa część monety ukazuje stylizowaną tarczę, a na niej biegacza-wojownika. Jest to symbol walki o wolność i szczytnych idei, które reprezentuje ta bitwa. Ptak na tarczy jest metaforą narodzin cywilizacji zachodniej w jej obecnej formie.

Nakład (wielkość emisji): 2,5 miliona monet

Data emisji: październik 2010


Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Rok Księży

Opis: Moneta upamiętnia Rok Księży, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Rok Księży trwał od 19 czerwca 2009 do 19 czerwca 2010 i zakończył się międzynarodowym spotkaniem duchowieństwa z udziałem papieża. Na monecie ukazany jest pasterz wyrywający owieczkę z paszczy lwa.

Nakład (wielkość emisji): 115 000 monet

Data emisji: październik 2010


Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Dekret walutowy z 1860 roku przyznający Finlandii prawo do emisji banknotów i monet

Opis: Środkowa część monety przedstawia stylizowaną postać lwa zaczerpniętą z godła Finlandii. Po lewej stronie widnieje rok emisji „2010”, a po prawej – znak mennicy oraz grupa cyfr symbolizujących nominały monet. Poniżej centralnie umieszczono oznaczenie kraju emisji „FI”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1,6 miliona monet

Data emisji: październik 2010


San Marino

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 500-lecie śmierci Sandra Botticellego

Opis: Moneta upamiętnia pięćsetną rocznicę śmierci Alessandra di Mariano di Vanni Filipepi (1445–1510), włoskiego malarza szkoły florenckiej, znanego jako Sandro Botticelli lub Il Botticello (wł. beczułka).

Nakład (wielkość emisji): 130 000 monet

Data emisji: wrzesień 2010


Portugalia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 100. rocznica powstania Republiki Portugalskiej

Opis: Moneta upamiętnia 100. rocznicę końca panowania króla Manuela II i zniesienia monarchii konstytucyjnej oraz ustanowienia republiki w następstwie rewolucji z 5 października 1910.

Nakład (wielkość emisji): 2 miliony monet

Data emisji: wrzesień 2010


Francja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 70. rocznica odezwy z 18 czerwca

Opis: Moneta upamiętnia odezwę wygłoszoną na antenie radia BBC w Londynie 18 czerwca 1940, po kapitulacji Francji, przez generała de Gaulle'a – przywódcę Wolnej Francji podczas II wojny światowej. De Gaulle zaapelował do narodu francuskiego, by wojny nie uznawać za zakończoną. Od tego apelu datuje się powstanie francuskiego ruchu oporu i podjęcie walki z okupantem.

Nakład (wielkość emisji): 20 milionów monet

Data emisji: czerwiec 2010


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Prezydencja Belgii w Radzie Unii Europejskiej w 2010 roku

Opis: Środkowa część monety przedstawia pamiątkowe logo, tj. stylizowane napisy „EU” i „trio.be”. Wokół głównego motywu biegnie hasło „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010” (prezydencja Belgii w Radzie UE 2010) i nazwa kraju w trzech językach „BELGIE BELGIQUE BELGIEN”. Pod logo, a nad nazwą kraju umieszczono centralnie rok emisji „2010” pomiędzy znakami mennicy (z lewej) i mincmistrza (z prawej).

Nakład (wielkość emisji): 5 milionów monet

Data emisji: czerwiec 2010


Słowenia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200. rocznica założenia ogrodu botanicznego w Lublanie

Opis: W środkowej części przedstawiono roślinę rebrinčevolistna Hladnikija. Po lewej stronie pod motywem głównym biegnie po łuku jej łacińska nazwa „HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”. Wokół wzoru widnieją wpisane w okrąg napisy: „200 LET”, „BOTANIČNI VRT” (ogród botaniczny), „LJUBLJANA” i „SLOVENIJA 2010”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: maj 2010


Hiszpania

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Zabytkowe centrum Kordoby – seria „Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Opis: Moneta przedstawia zabytkowe centrum Kordoby, które w 1984 roku jako pierwszy obiekt z Hiszpanii znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ukazany na monecie las kolumn pochodzi z Wielkiego Meczetu w Kordobie (obecnie katedra), który jest jednym z najwspanialszych i najstarszych przykładów sztuki islamu w Europie. Meczet powstał w wiekach VIII–X. W późniejszych czasach został przekształcony w katedrę i był wielokrotnie przebudowywany. Jest to pierwsza z pamiątkowej serii monet poświęconych hiszpańskim obiektom wpisanym na listę UNESCO; począwszy od 2010 co rok będzie się ukazywać jedna moneta z tej serii.

Nakład (wielkość emisji): 8 milionów monet

Data emisji: marzec 2010


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200. rocznica urodzin Camilla Cavoura

Opis: Moneta upamiętnia 200. rocznicę urodzin Camilla Bensa hrabiego di Cavour (1810–1861), kluczowej postaci procesu zjednoczenia Włoch i początków ruchu liberalnego, założyciela politycznej gazety „Il Risorgimento”. Na monecie widnieje portret hrabiego di Cavour wzorowany na obrazie pędzla Francesca Hayeza z 1864 roku.

Nakład (wielkość emisji): 4 miliony monet

Data emisji: marzec 2010


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Herb książęcy

Opis: W środkowej części monety po lewej stronie widnieje portret wielkiego księcia Henryka (prawy półprofil). Obok herb książęcy, a nad nim rok emisji „2010” między znakami mennicy, zachodzące na otok monety. Pod wizerunkiem księcia umieszczono nazwę kraju emisji „LËTZEBUERG”, która także zachodzi na otok. W otoku widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2010


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Kraj związkowy Brema

Opis: Środkowa część monety przedstawia ratusz w Bremie, a przed nim na pierwszym planie posąg Rolanda. Pod ratuszem, na prawo od posągu, widnieje napis „BREMEN”, a nad ratuszem po lewej – znak mennicy: „A”, „D”, „F”, „G” lub „J”. Bezpośrednio pod posągiem umieszczono inicjały projektanta monety Bodo Broschata. W otoku między 12 gwiazd Unii Europejskiej wpisane są: na górze litera „D” oznaczająca kraj emisji, a na dole rok emisji „2010”.

Nakład (wielkość emisji): 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2010