Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2010

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Grekland

Motiv: 2 500-årsminnet av slaget vid Marathon

Beskrivning: Myntet firar 2 500-årsminnet av slaget vid Marathon. I myntets mitt visas en bild av en sköld och en löpare/krigare som representerar kampen för frihet och de ädla ideal som slaget vid Marathon står för. Fågeln på skölden symboliserar den västerländska civilisationens födelse i sin nuvarande form. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2010

Vatikanstaten

Motiv: Prästernas år

Beskrivning: Myntet erinrar om prästernas år, utlyst av påven Benedikt XVI. Året löpte från den 19 juni 2009 till den 19 juni 2010 och avslutades med en stor internationell kongress för präster där även påven medverkade. På bilden visas en herde som drar ett lamm ur ett lejons gap. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 115 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2010

Finland

Motiv: 1860 års valutaförordning som gav Finland rätt att ge ut sedlar och mynt

Beskrivning: I den inre delen avbildas ett stiliserat lejon från Finlands statsvapen och utgivningsåret 2010 till vänster och myntmärket och en uppsättning siffror som symboliserar myntvalörer till höger. Längst ner på myntet anges utgivarlandets landskod ”FI”. Europeiska unionens 12 stjärnor finns i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,6 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2010

San Marino

Motiv: 500-årsminnet av Sandro Botticellis död

Beskrivning: Myntet erinrar om 500-årsminnet av Alessandro di Mariano di Vanni Filipepis (1445–1510) död. Den italienska målaren var verksam i Florens och är mer känd som Sandro Botticelli eller Il Botticello. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: September 2010

Portugal

Anledning: Republiken Portugal 100 år

Beskrivning: Myntet erinrar om 100-årsdagen av slutet av Emanuel II:s konstitutionella monarki och upprättandet av den portugisiska republiken efter revolutionen den 5 oktober 1910. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: September 2010

Frankrike

Motiv: 70-årsminnet av ”Appel du 18 juin”

Beskrivning: Myntet firar 70-årsminnet av det viktiga talet (Appel du 18 juin) som general de Gaulle, ledare av de Fria Franska styrkorna, höll på BBC i London den 18 juni 1940, efter Frankrikes fall. I talet, som riktades till det franska folket, deklarerade de Gaulle att kriget inte var över ännu. Talet anses utgöra starten för den franska motståndsrörelsen och för kampen mot ockupationen av Frankrike under andra världskriget. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 20 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juni 2010

Belgien

Motiv: Det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 2010

Beskrivning: På myntets inre fält finns jubileumslogotypen, dvs. de stiliserade bokstäverna ”EU” och ”trio.be”. Motivet i mitten av myntet omges av en cirkel med orden “BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010” och landets namn på de tre officiella språken: ”BELGIE BELGIQUE BELGIEN”. Under logotypen och ovanför landets namn står utgivningsåret, dvs. ”2010”, mitt emellan myntmärket till vänster och myntmästarmärket till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juni 2010

Slovenien

Motiv: Botaniska trädgården i Ljubljana firar 200 år

Beskrivning: I myntets inre fält avbildas växten Rebrinčevolistna Hladnikija. Till vänster under växten står växtens namn, ”HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”, i en båge. I en cirkel runt bilden finns inskriptionen ”200 LET”, ”BOTANIČNI VRT”, ”LJUBLJANA” och ”SLOVENIJA 2010”. Europeiska unionens tolv stjärnor finns i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Maj 2010

Spanien

Motiv: Cordobas historiska centrum – UNESCO världsarvserien

Beskrivning: Myntet firar det första spanska objekt – Cordobas historiska centrum – som togs med på UNESCO:s världsarvslista 1984. Det visar den stora moské-katedralens skog av pelare, ett av de största och äldsta exemplen på islamisk konst i Europa. Den byggdes mellan 700-talet och 900-talet. Moskén blev senare en kristen katedral och byggdes om flera gånger. Myntet är det första i en serie som ägnas åt Spaniens objekt på UNESCO:s världsarvslista. De kommer att utges varje år med början 2010. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2010

Italien

Motiv: 200-årsdagen av greve Cavours födelse

Beskrivning: Myntet ges ut till minne av att det är 200 år sedan Camillo Benso di Cavour (1810–1861) föddes. Han var en huvudperson vid Italiens enande och grundare av det liberala partiet i Italien och av den politiska tidningen ”Il Risorgimento”. På myntet finns ett porträtt av Cavour, baserat på en målning av Francesco Hayez från 1864. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2010

Luxemburg

Motiv: Storhertigens vapensköld

Beskrivning: Till vänster på den inre delen av myntet avbildas storhertig Henri i halvprofil mot höger och, alldeles intill, storhertigens vapensköld. Över vapenskölden finns utgivningsåret ”2010” mellan myntmärkena ända ut i den yttre ringen. Under porträttet anges namnet på utgivarlandet, ”LËTZEBUERG”, ända ut i den yttre ringen. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Januari 2010

Tyskland

Motiv: Delstaten Bremen

Beskrivning: På myntets inre fält avbildas Bremens rådhus med Rolandstatyn i förgrunden. Under rådhuset, till höger om statyn, finns inskriptionen ”BREMEN”. Till vänster ovanför rådhuset anges myntmärket med bokstaven ”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”. Under statyn finns konstnären Bodo Broschats initialer. I myntets yttre ring återfinns utgivarlandets initial ”D” upptill och årtalet ”2010” nedtill bland den europeiska flaggans tolv stjärnor.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2010