Menu

2 eurós emlékérme – 2010

Görögország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a marathóni csata 2500. évfordulója

Leírás: az érme a marathóni csata 2500. évfordulójának emlékére készült. Közepén egy pajzs és egy futó harcos képe ötvöződik a szabadságért folytatott harc és a Marathón által megtestesített nemes eszmények szimbólumaként. A pajzson ábrázolt madár a mai nyugati civilizáció születését jelképezi. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 2,5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. október


Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a papság éve

Leírás: az érme a XVI. Benedek pápa által a 2009. június 19. és 2010. június 19. közötti időszakra meghirdetett „papság évének” emlékére készült. Az eseménysorozat a pápa és a világ minden tájáról érkező papok találkozójával zárult. Az érme egy pásztort ábrázol, amint éppen egy bárányt próbál kihúzni az oroszlán szájából. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 115 000 érme

Kibocsátási dátum: 2010. október


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a nemzeti valutáról szóló 1860. évi rendelet, amely Finnország számára jogot biztosít bankjegyek és érmék kibocsátására

Leírás: az érme belső részén, a bal oldalon található rajzolat a Finnország címerén is szereplő oroszlán stilizált képét és a kibocsátás évszámát (2010) ábrázolja. A jobb oldalon a verdejel és az érmeértékeket jelképező számok láthatók. Az alsó szél közepén a kibocsátó országra utaló „FI” jelzés található. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,6 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. október


San Marino

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Sandro Botticelli halálának 500. évfordulója

Leírás: az érme Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445 – 1510) halálának 500. évfordulójára emlékezik. A firenzei iskolához tartozó itáliai festő Sandro Botticelli vagy Il Botticello (hordócska) néven vált világhírűvé. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 130 000 érme

Kibocsátási dátum: 2010. szeptember


Portugália

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma:a Portugál Köztársaság fennállásának 100. évfordulója

Leírás: az érme az 1910. október 5-i forradalomnak állít emléket. A forradalmárok véget vetettek II. Mánuel király alkotmányos monarchiájának, és kikiáltották a köztársaságot. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 2 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. szeptember


Franciaország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: De Gaulle tábornok 1940. június 18-i felhívásának 70. évfordulója

Leírás: az érme De Gaulle tábornok, a Szabad Francia Erők főparancsnoka híres felhívásának („Appel du 18 juin”) állít emléket. Az 1940. június 18-án, Franciaország elestét követően a BBC londoni adásában elhangzott beszédben De Gaulle deklarálta, hogy a háborúnak még nincs vége. Sokak szerint e felhívással született a francia ellenállás, és kezdődött el a megszállók elleni harc. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 20 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. június


Belgium

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Európai Unió Tanácsának belga elnöksége 2010-ben

Leírás: az érme belső részén látható az emléklogó, mégpedig az „EU” stilizált betűvel és a „trio.be”. Ezt öleli körül a „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010” és az ország neve három nyelven, „BELGIE BELGIQUE BELGIEN”. A logó alatt és az országnév fölött szerepel „2010”, a kibocsátás éve, amitől balra a verdejel, jobbra pedig a verdemester jelzése helyezkedik el. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. június


Szlovénia

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a ljubljanai botanikus kert megnyitásának 200. évfordulója

Leírás: az érme belső része a Rebrinčevolistna Hladnikija nevű növényt ábrázolja. Alatta, bal oldalon szerepel a neve („HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”) félkör alakban. Mindezt a „200 LET”, a „BOTANIČNI VRT”, a „LJUBLJANA” és a „SLOVENIJA 2010” szavak fogják körbe. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. május


Spanyolország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Córdoba történelmi városközpontja – UNESCO világörökség sorozat

Leírás: az érme Córdoba történelmi városközpontjának mint az UNESCO által 1984-ben elsőként világörökséggé nyilvánított spanyolországi helynek állít emléket. Rajzolata a córdobai nagymecset-székesegyház „oszloperdejét” ábrázolja, amely az európai iszlám művészet egyik legjelentősebb és legrégibb képviselője. A VIII. és X. század között épült mecsetet idővel keresztény székesegyházzá szentelték, majd több ízben átépítették. Az érme annak a 2010-ben induló sorozatnak az első darabja, amely évente bemutatja majd az UNESCO világörökségi listájára felvett spanyolországi helyeket. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 8 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. március


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Cavour születésének 200. évfordulója

Leírás: az érme Camillo Bensónak, Cavour grófjának (1810–1861) állít emléket, aki kulcsszerepet játszott az egységes Olaszország létrehozásában, kulcsfigurája volt a korai olasz liberalizmusnak, valamint megalapítója az Il Risorgimento című politikai lapnak. Az érmén Cavour Francesco Hayez 1864-ből származó képe alapján készült portréja látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 4 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. március


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a nagyhercegi címer

Leírás: az érme belső részén, bal oldalon Henri nagyherceg jobb felé forduló portréja, jobb oldalon pedig a nagyhercegi címer látható. A címer felett a kibocsátás évszáma („2010”) kapott helyet, amely a verdejelekkel szegélyezve enyhén átnyúlik a külső peremre. Az arckép alatt a kibocsátó ország neve („LËTZEBUERG”) szerepel, amely szintén enyhén átnyúlik a külső peremre. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. január


Németország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Bréma Szövetségi Állam

Leírás: Az érme belső részén a brémai városháza látható, előterében a Roland szoborral. A városháza alatt, a szobortól jobbra a „BREMEN” szó olvasható, míg fölötte balra a pénzverdét jelölő „A”, „D”, „F”, „G” és „J” betűk kerültek. Legalul, közvetlenül a szobor alatt láthatók a művész, Bodo Broschat nevének kezdőbetűi. Az érme külső peremére felül a kibocsátó országot jelölő „D” betű, alul a kibocsátás éve („2010”) került az Európai Unió tizenkét csillaga közé ékelve.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2010. január