Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2010

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Görögország

A megemlékezés tárgya: a marathóni csata 2500. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme a marathóni csata 2500. évfordulójának emlékére készült. Közepén egy pajzs és egy futó harcos képe forr egybe a szabadságért folytatott harc és a Marathón által megtestesített nemes eszmények szimbólumaként. A pajzson ábrázolt madár a mai nyugati civilizáció születését jelképezi. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 2,5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. október

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a papság éve

A rajzolat leírása: Az érme a XVI. Benedek pápa által a 2009. június 19. és 2010. június 19. közötti időszakra meghirdetett „papság évének” emlékére készült. Az eseménysorozat a pápa és a világ minden tájáról érkező papok találkozójával zárult. Az érme egy pásztort ábrázol, amint éppen egy bárányt húz ki az oroszlán szájából. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 115 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2010. október

Finnország

A megemlékezés tárgya: a nemzeti valutáról szóló 1860. évi rendelet, amely Finnország számára jogot biztosít bankjegyek és érmék kibocsátására

A rajzolat leírása: Az érme belső részén, a bal oldalon található rajzolat a Finnország címerén is szereplő oroszlán stilizált képét és a kibocsátás évszámát (2010) ábrázolja. A jobb oldalon a verdejel és az érmeértékeket jelképező számok láthatók. Az alsó szél közepén a kibocsátó országra utaló „FI” jelzés található. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1,6 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. október

San Marino

A megemlékezés tárgya: Sandro Botticelli halálának 500. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445–1510) halálának 500. évfordulójára emlékezik. A firenzei iskolához tartozó itáliai festő Sandro Botticelli vagy Il Botticello (hordócska) néven vált világhírűvé. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 130 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2010. szeptember

Portugália

A megemlékezés tárgya: a Portugál Köztársaság fennállásának 100. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme az 1910. október 5-i forradalomnak állít emléket. A forradalmárok véget vetettek II. Mánuel király alkotmányos monarchiájának, és kikiáltották a köztársaságot. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. szeptember

Franciaország

A megemlékezés tárgya: De Gaulle tábornok 1940. június 18-i felhívásának 70. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme De Gaulle tábornok, a Szabad Francia Erők főparancsnoka híres felhívásának („Appel du 18 juin”) állít emléket. Az 1940. június 18-án, Franciaország elestét követően a BBC londoni adásában elhangzott beszédben De Gaulle deklarálta, hogy a háborúnak még nincs vége. Sokak szerint e felhívással született a francia ellenállás, és kezdődött el a megszállók elleni harc. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 20 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. június

Belgium

A megemlékezés tárgya: az Európai Unió Tanácsának belga elnöksége 2010-ben

A rajzolat leírása: Az érme belső részén látható az emléklogó, mégpedig az „EU” stilizált betűvel és a „trio.be” felirat. Ezt öleli körül a „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010” és az ország neve három nyelven, „BELGIE BELGIQUE BELGIEN”. A logó alatt és az országnév fölött szerepel „2010”, a kibocsátás éve, amelytől balra a verdejel, jobbra pedig a verdemester jelzése helyezkedik el. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. június

Szlovénia

A megemlékezés tárgya: a ljubljanai botanikus kert megnyitásának 200. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső része a rebrinčevolistna hladnikija nevű növényt ábrázolja. Alatta, bal oldalon ívben látható a latin neve („HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”). Mindezt a „200 LET”, a „BOTANIČNI VRT”, a „LJUBLJANA” és a „SLOVENIJA 2010” szavak fogják körbe. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. május

Spanyolország

A megemlékezés tárgya: Córdoba történelmi városközpontja – UNESCO világörökség sorozat

A rajzolat leírása: Az érme Córdoba történelmi városközpontjának mint az UNESCO által 1984-ben elsőként világörökséggé nyilvánított spanyolországi helynek állít emléket. Rajzolata a córdobai nagymecset-székesegyház „oszloperdejét” ábrázolja, amely az európai iszlám művészet egyik legjelentősebb és legrégibb példája. A VIII. és X. század között épült mecsetet idővel keresztény székesegyházzá szentelték, majd több ízben átépítették. Az érme annak a 2010-ben induló sorozatnak az első darabja, amely évente bemutatja majd az UNESCO világörökségi listájára felvett spanyolországi helyeket. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 8 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. március

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Cavour születésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme Camillo Bensónak, Cavour grófjának (1810–1861) állít emléket, aki kulcsszerepet játszott az egységes Olaszország létrehozásában, kulcsfigurája volt a korai olasz liberalizmusnak, valamint megalapítója az Il Risorgimento című politikai lapnak. Az érmén Cavour Francesco Hayez 1864-ből származó képe alapján készült portréja látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. március

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: a nagyhercegi címer

A rajzolat leírása: Az érme belső részén, bal oldalon Henrik nagyherceg jobb felé forduló portréja, jobb oldalon pedig a nagyhercegi címer látható. A címer felett a kibocsátás évszáma (2010) kapott helyet, amely a verdejelekkel szegélyezve kissé átnyúlik a külső peremre. Az arckép alatt a kibocsátó ország neve (LËTZEBUERG) szerepel, amely szintén enyhén átnyúlik a külső peremre. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. január

Németország

A megemlékezés tárgya: Bréma szövetségi tartomány

A rajzolat leírása: Az érme belső részén a brémai városháza látható, előterében a Roland szoborral. A városháza alatt, a szobortól jobbra a „BREMEN” szó olvasható, míg fölötte balra a pénzverdét jelölő „A”, „D”, „F”, „G” és „J” betűk kerültek. Legalul, közvetlenül a szobor alatt láthatók a tervező, Bodo Broschat nevének kezdőbetűi. Az érme külső peremére felül a kibocsátó országot jelölő „D” betű, alul a kibocsátás éve (2010) került az Európai Unió tizenkét csillaga közé ékelve.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2010. január