SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter - 2010

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Grækenland

Anledning: 2.500-året for Slaget ved Marathon

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om 2.500-året for Slaget ved Marathon. Møntens indre del viser en syntese af et skjold og en løber/kriger, som repræsenterer kampen for frihed og de ædle idealer, som Slaget ved Marathon står for. Fuglen på skjoldet symboliserer den vestlige civilisations fødsel i sin nuværende form. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 2,5 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2010

Vatikanstaten

Anledning: Præsteåret

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om Præsteåret, som pave Benedikt XVI udråbte til at løbe fra den 19. juni 2009 til den 19. juni 2010, og som blev afsluttet med et internationalt møde for præster med pavens deltagelse. Mønten viser en hyrde, som trækker et lam ud af en løves mund. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 115.000 mønter

Udsendt: Oktober 2010

Finland

Anledning: Valutaforordningen af 1860, som gav Finland ret til at udstede pengesedler og -mønter

Beskrivelse: Designet i møntens indre del viser i venstre side en stiliseret løvefigur fra Finlands rigsvåben og udstedelsesåret, dvs. "2010". I højre side ses møntmærket og en række tal, der symboliserer møntværdier. Nederst, centreret, ses en henvisning til udstedelseslandet "FI". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,6 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2010

San Marino

Anledning: 500-året for Sandro Botticellis død

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om 500-året for Alessandro di Mariano di Vanni Filipepis død (1445 – 1510), den italienske maler af den florentinske skole, der er bedre kendt som Sandro Botticelli eller Il Botticello ("Den Lille Tønde"). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 130.000 mønter

Udsendt: September 2010

Portugal

Anledning: 100-året for Den Portugisiske Republik

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om 100-året for afslutningen på Kong Manuel II's konstitutionelle monarki og oprettelsen af Den Portugisiske Republik efter revolutionen den 5. oktober 1910. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 2 mio. mønter

Udsendt: September 2010

Frankrig

Anledning: 70-året for den historiske radiotale den 18. juni 1940

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om 70-året for den historiske tale ("Appel du 18 juin"), som general de Gaulle – leder af de frie franske styrker – holdt den 18. juni 1940 på BBC i London, efter at Frankrig var blevet besat. De Gaulle henvendte sig til det franske folk og erklærede, at krigen ikke var ovre endnu. Talen anses for at markere den franske modstandsbevægelses fødsel og begyndelsen på dens kamp mod Frankrigs besættelse under 2. verdenskrig. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 20 mio. mønter

Udsendt: Juni 2010

Belgien

Anledning: Det belgiske formandskab for EU-Rådet i 2010

Beskrivelse: I møntens indre del ses logoet for det belgiske formandskab, dvs. de stiliserede bogstaver "EU" og "trio.be". Motivet i centrum af mønten er omkranset af ordene "BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010" og landets navn på de tre officielle sprog "BELGIE BELGIQUE BELGIEN". Under logoet og over landets navn er udstedelsesåret, dvs."2010", placeret centralt mellem møntmærket til venstre og gravørens mærke til højre. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 5 mio. mønter

Udsendt: Juni 2010

Slovenien

Anledning: 200-året for åbningen af den botaniske have i Ljubljana

Beskrivelse: Møntens indre del viser planten Rebrinčevolistna Hladnikija. Til venstre for og under planten er dens navn "HLADNIKIA PASTINACIFOLIA" skrevet i en bue. I en cirkel omkring motivet bærer mønten påskriften "200 LET", "BOTANIČNI VRT", "LJUBLJANA" og "SLOVENIJA 2010". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Maj 2010

Spanien

Anledning: Córdobas historiske bykerne – UNESCO-verdensarvsserien

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om det første sted i Spanien – Córdobas historiske bykerne – som i 1984 blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Motivet viser "søjleskoven" i moske-katedralen i Córdoba, et af de største og ældste eksempler på islamisk kunst i Europa. Moskeen blev bygget mellem det 8. og det 10. Århundrede. Den blev senere indviet som kristen katedral og er i tidens løb bygget om flere gange. Det er den første mønt i en ny serie med motiver, der viser steder i Spanien, som er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Mønterne vil blive udstedt hvert år fra og med 2010. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 8 mio. mønter

Udsendt: Marts 2010

Italien

Anledning: Anledning: 200-året for greven af Cavours fødsel

Beskrivelse: Mønten udstedes til erindring om 200-året for greven af Cavours, Camillo Bensos (1810-1861), fødsel. Greven spillede en central rolle i Italiens samling og den tidligere italienske liberalisme, og han var grundlægger af den politiske avis "Il Risorgimento". Mønten viser Cavours portræt baseret på et maleri af Francesco Hayez fra 1864. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 4 mio. mønter

Udsendt: Marts 2010

Luxembourg

Anledning: Storhertugens våbenskjold

Beskrivelse: Møntens indre del viser til venstre et portræt af Storhertug Henri, som ser mod højre, og lige umiddelbart til højre for ham ses storhertugens våbenskjold. Herover står årstallet, 2010, som er omgivet af møntmærkerne og breder sig en smule ud over møntens ydre ring. Under portrættet ses navnet på den udstedende stat "LËTZEBUERG", som breder sig en smule ud over møntens ydre ring. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2010

Tyskland

Anledning: Delstaten Bremen

Beskrivelse: Møntens indre del viser Bremens rådhus med Roland-statuen i forgrunden. Under motivet, til højre, findes inskriptionen "BREMEN". Møntmærket, repræsenteret ved et af bogstaverne A, D, F, G eller J, er placeret øverst til venstre for Rådhuset. Kunstneren Bodo Broschats initialer findes lige under statuen. Navnet på den udstedende stat, D, og året, 2010, ses henholdsvis øverst og nederst i møntens ydre ring mellem Den Europæiske Unions 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2010