Menu

Herdenkingsmunten van €2 - 2011

Malta

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Constitutionele geschiedenis: eerste verkiezing van volksvertegenwoordigers in 1849

Beschrijving van het ontwerp: Deze munt is de eerste in een reeks van vijf die de komende vijf jaar worden uitgegeven om belangrijke gebeurtenissen uit de constitutionele geschiedenis van Malta te gedenken. Op het binnenste deel van deze munt staat een hand die een stembiljet in een stembus werpt, ter herdenking van de verkiezing, in 1849, van de eerste Maltese vertegenwoordigers in de Regeringsraad. Deze raad adviseerde de Britse gouverneur van Malta, dat sinds het Verdrag van Parijs van 1814 een Britse kolonie was. In het binnenste deel van de munt staan rechtsboven de woorden “MALTA – First elected representatives 1849”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 430 000 munten

Datum van uitgifte: november 2011


Vaticaanstad

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 26e Wereldjeugddag

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is een aantal vlaggende jongeren weergegeven, samen met het muntteken "R" en het jaar "2011". Deze elementen worden omringd door de Romeinse cijfers "XXVI" en de letters "G.M.G", de afkorting van Giornata Mondiale della Gioventù (Wereldjeugddag) (bovenrand) en door de naam van het uitgevende land, "CITTA' DEL VATICANO" (onderrand). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 115 000 munten

Datum van uitgifte: oktober 2011


Finland

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 200-jarig bestaan van de Bank of Finland

Beschrijving van het ontwerp: De herdenkingsmunt, die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Bank of Finland, is ontworpen door de kunstenaar Hannu Veijalainen en toont een afbeelding van de nationale vogel van Finland, de zwaan. Daarnaast vermeldt het binnenste gedeelte van de munt "2011", het jaar van uitgifte, en "1811", het jaar waarin tsaar Alexander I van Rusland besloot dat in Turku in Finland een "Omwisselings-, leen- en depositokantoor" zou worden opgericht. Het was de eerste bank van Finland en werd uiteindelijk de Bank of Finland, die in 1819 verhuisde naar Helsinki. De bank begon in de tweede helft van de negentiende eeuw te fungeren als centrale bank, nadat Finland zijn eigen monetaire eenheid verkreeg en in het land commerciële banken waren opgericht. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,5 miljoen munten

Datum van uitgifte: oktober 2011


Portugal

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 500ste verjaardag van de geboorte van Fernão Mendes Pinto

Beschrijving van het ontwerp: Fernão Mendes Pinto was een Portugese ontdekkingsreiziger wiens boek over zijn ontdekkingen en avonturen te land en ter zee in Azië na zijn dood is uitgegeven onder de titel “Peregrinação” (Pelgrimsreis). Op de munt te zijner ere is een zeilschip afgebeeld dat drijft op een zee die wordt gevormd door golfvormige verwijzingen naar Portugal, Lissabon, zijn boek en enkele van zijn reisbestemmingen, met daaronder in het midden de naam van het uitgevende land, Portugal. Zijn naam en de data "1511" (links) en "2011" (rechts), vormen een halve cirkel langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 520 000 munten

Datum van uitgifte: september 2011


Monaco

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: Het huwelijk van prins Albert en Charlene Wittstock

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont in het midden de afbeeldingen van prins Albert en Charlene Wittstock. Aan de onderzijde staan de naam van het uitgevende land "MONACO" en het jaar van uitgifte "2011". Het muntteken en het teken van de muntgraveurs staan vóór respectievelijk na "MONACO 2011". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 148 000

Datum van uitgifte: juli 2011


Frankrijk

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 30 jaar Muziekfeest

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is een vrolijke menigte afgebeeld, met een gestileerde voorstelling van een muziekinstrument en in de lucht zwevende muzieknoten. Deze geven de uitbundige stemming weer op het Muziekfeest, dat in Frankrijk sinds 1981 elk jaar op de dag van de zomerzonnewende plaatsvindt. In het midden van de afbeelding zijn de woorden "Fête de la MUSIQUE" en de datum "21 juni 2011" te zien. Langs de bovenrand rechts is "30e ANNIVERSAIRE" gegraveerd en onderaan geven de letters "RF" het land van herkomst aan. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Datum van uitgifte: juni 2011


Griekenland

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: De Special Olympics World Summer Games — Athene 2011

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont het embleem van de spelen, een stralende zon, de bron van leven die de uitmuntendheid en de kracht onderstreept van de atleet die aan de spelen deelneemt. De uitmuntendheid wordt voorgesteld door de olijftak en de kracht door de spiraalvorm die begint in het midden van de zon. Langs de rechter buitenrand van het binnenste gedeelte staan het opschrift “XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011” en de naam van het land van uitgifte: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. Daartussen staat het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: juni 2011


San Marino

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 500ste verjaardag van de geboorte van Giorgio Vasari

Beschrijving van het ontwerp: De munt herdenkt de 500ste verjaardag van de geboorte van Giorgio Vasari (30 juli 1511-27 juni 1574). Vasari was schilder, schrijver en architect en is vooral beroemd vanwege zijn biografieën van Italiaanse kunstenaars. Hij wordt tegenwoordig beschouwd als de geestelijke vader van de kunstgeschiedschrijving. Het binnenste deel van de munt toont een detail van zijn schilderij "Judith onthoofdt Holofernes". Onderin langs de binnenrand staan de data "1511-2011" met links de naam "G. Vasari" en en rechts het uitgevende land, "SAN MARINO". Het muntteken "R" staat links van de centrale afbeelding en de letters "CM", de initialen van de ontwerper Claudia Momoni, staan direct rechts. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 130 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2011


Spanje

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: Leeuwenhof (Patio de los leones) - Werelderfgoedlijst van de UNESCO

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is de Leeuwenhof in het Alhambra, de burcht in Granada, afgebeeld. Het Alhambra werd in 1984 opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 8 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2011


Italië

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 150ste verjaardag van de eenwording van Italië

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont in het midden drie in de wind wapperende Italiaanse vlaggen. Deze staan symbool voor de voorbije drie 50ste verjaardagen - 1911, 1961 en 2011 - en illustreren de verbondenheid tussen de generaties: dit is het logo van de 150ste verjaardag van de eenwording van Italië. Langs de bovenste buitenrand rond de drie vlaggen staat in een halve cirkel de inscriptie “150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150ste verjaardag van de eenwording van Italië), met rechts van het midden de letters "RI" over elkaar heen geplaatst, ter indicatie van het land van uitgifte, de Republiek Italië. Onder de drie vlaggen staan de data “1861 › 2011 › ›”. Midden onder de data staat het muntteken "R", met langs de onderrand rechts de letters "ELF INC", de initialen van de kunstenaar Ettore Lorenzo Frapiccini en de eerste drie letters van de Italiaanse benaming voor zijn beroep (incisore). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2011


Slovenië

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 100ste geboortedag van Franc Rozman-Stane

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt bevat een gestileerde afbeelding van Franc Rozman-Stane, commandant in het Sloveense partizanenleger en een Sloveense nationale held. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2011


België

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: 100 jaar Internationale Vrouwendag

Beschrijving van het ontwerp: Deze munt wordt uitgegeven ter ere van 100 jaar Internationale Vrouwendag op 8 maart. Het binnenste deel van de munt bevat afbeeldingen van Isala Van Diest en Marie Popelin, respectievelijk de eerste vrouwelijke arts en de eerste vrouwelijke advocaat van België, boven een halve cirkel met in het midden het jaartal 2011 en aan weerszijden daarvan hun namen en de symbolen van hun beroep. Midden boven de afbeeldingen staan de letters "BE", een verwijzing naar hun nationaliteit, met links het muntmeesterteken en rechts het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 5 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2011


Slowakije

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 20 jaar Visegrad-groep

Beschrijving van het ontwerp:In het binnenste gedeelte van de munt worden de omtrekken weergegeven van vier Midden-Europese landen - Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije - met daaroverheen een samengestelde V als symbool van de Visegrad-groep, een regionaal samenwerkingsverband dat ook bekend staat als de Vier van Visegrad of V4. De Visegrad-groep werd opgericht na een topbijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen in de stad Visegrad (Hongarije) op 15 februari 1991, voornamelijk met het oog op samenwerking op gebieden van gemeenschappelijk belang voor het proces van Europese integratie. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2011


Luxemburg

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 50ste verjaardag van de benoeming, door de groothertogin, van haar zoon Jean tot "lieutenant-représentant"

Beschrijving van het ontwerp: Aan de rechterzijde van het binnenste gedeelte toont de munt het naar links kijkende portret van Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Henri, geplaatst vóór de portretten van groothertog Jean en groothertogin Charlotte. Boven de drie portretten staat het woord "LËTZEBUERG", en daarboven, tussen het muntteken en het teken van de muntmeester, het jaar "2011". Onder ieder portret staat de naam van de desbetreffende Koninklijke Hoogheid vermeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2011


Nederland

herdenkingszijde € 2

Te gedenken gebeurtenis: 500ste verjaardag van de publicatie van het wereldberoemde boek Laus stultitiae van de Nederlandse filosoof, humanist en theoloog Desiderius Erasmus

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is rechts Erasmus afgebeeld terwijl hij aan zijn boek schrijft, en links koningin Beatrix. De twee afbeeldingen worden gescheiden door het verticale opschrift "Beatrix Koningin der Nederlanden". Het jaar "2011", het muntmeesterteken en het muntteken zijn horizontaal bij het midden van de munt geplaatst. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 4 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2011


Duitsland

€2 herdenkingszijde

Te gedenken gebeurtenis: Bondsstaat Noordrijn-Westfalen

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste deel van de munt is de dom van Keulen afgebeeld boven de woorden "Nordrhein-Westfalen", de Duitse bondsstaat waarin de dom staat. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld, samen met het jaar van uitgifte, 2011, aan de onderkant.

Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2011