Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2011

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Malta

Motiv: Författningshistoria – första representantvalet 1849

Beskrivning: I den inre delen av detta mynt visas en hand som lägger en röstsedel i en valurna för att fira valet av de första maltesiska representanterna till regeringsrådet som skulle vara rådgivande till den brittiska guvernören på Malta 1849. Malta hade då varit en brittisk koloni sedan Parisfördraget från 1814. Detta mynt är det första i en serie på fem som kommer att ges ut under fem år. De ska markera viktiga milstolpar i Maltas författningshistoria. Upptill och till höger längs det inre fältets rand står orden ”Malta — First elected representatives 1849”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 430 000 mynt

Utgivningsdatum: November 2011

Vatikanstaten

Motiv: Tjugosjätte världsungdomsdagen

Beskrivning: På myntets inre fält finns några unga människor och flaggor, tillsammans med myntmärket ”R” och året ”2011”. Inskriptionen omges av de romerska siffrorna ”XXVI” och bokstäverna ”G.M.G.” i den övre kanten. I den undre kanten omges den av förkortningen för Giornata Mondiale della Gioventù (världsungdomsdagen) och namnet på utgivningsstaten ”CITTA’ DEL VATICANO”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Myntupplaga: 115 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2011

Finland

Motiv: Finlands Bank 200 år

Beskrivning: Specialmyntet för Finlands Banks 200-årsjubileum har formgivits av konstnären Hannu Veijalainen. På myntet finns en illustration av Finlands nationalfågel, sångsvanen. I mitten av myntet står utgivningsåret 2011 och 1811, året då den ryske kejsaren Alexander I beslutade om att inrätta Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Åbo, Finland. Detta var landets första bank och blev sedermera Finlands Bank. Den flyttade till Helsingfors 1819. Banken började fungera som centralbank under senare delen av 1800-talet, efter att Finland fått en egen valuta och affärsbanker hade inrättats i landet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2011

Portugal

Motiv: 500-årsdagen av Fernão Mendes Pintos födelse

Beskrivning: Fernão Mendes Pinto var en portugisisk upptäcksresande som skrev om sina upptäckter och äventyr till havs och i Asien. Boken “Peregrinação” (Pilgrimsresa) publicerades först efter hans död. I den inre delen av myntet visas ett segelfartyg som flyter på ett hav bildat av vågformade ord som hänvisar till Portugal, Lissabon, hans bok och några av målen för hans resor. Därunder står ”PORTUGAL”. Före och efter hans namn, som bildar en halvcirkel ovanför den inre delen, står 1511 respektive 2011. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 520 000 mynt

Utgivningsdatum: September 2011

Monaco

Motiv: Prins Alberts och Charlene Wittstocks bröllop

Beskrivning: I centrum av myntets inre fält avbildas prins Albert och prinsessan Charlene. Längst ned anges utgivningslandet, MONACO, och utgivningsåret, 2011. Myntmärket och myntmästarmärket anges före respektive efter ”MONACO 2011”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 148 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2011

Frankrike

Motiv: 30-årsjubileum för musikfestivalen Fête de la Musique

Beskrivning: På den inre delen av myntet visas en glad folkmassa med ett stiliserat musikinstrument. Noter svävar i luften. Bilden visar den feststämning som råder på musikfestivalen som har firats i Frankrike varje sommarsolstånd sedan 1981. Orden ”Fête de la MUSIQUE” och datumet ”21 JUIN 2011” står i mitten av bilden. Orden ”30e ANNIVERSAIRE” står mot höger i överkanten. Landsbeteckningen ”RF” står i nederkanten. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juni 2011

Grekland

Motiv: Special Olympics World Summer Games – Aten 2011

Beskrivning: Myntets inre del visar spelens emblem: en strålande sol som symboliserar de deltagande idrottsmännens framstående egenskaper och styrka. De framstående egenskaperna representeras av olivkvisten och styrkan av spiralen som kommer ur solens mitt. Runt högra yttre ringen finns “XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011” och det utfärdande landet ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. De separeras av myntortsmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Juni 2011

San Marino

Motiv: 500-årsdagen av Giorgio Vasaris födelse

Beskrivning: I den inre delen av myntet som firar 500-årsdagen av Giorgio Vasaris födelsedag (30 juli 1511–27 juni 1574) visas en detalj av hans målning ”Judit halshugger Holofernes”. Giorgio Vasari var målare, författare och arkitekt, särskilt känd för sina biografier av italienska konstnärer och anses nu som pionjär inom konsthistorien. Under bilden finns datumen 1511–2011 medan namnet ”G. VASARI” och det utgivande landets namn ”SAN MARINO” finns till vänster respektive höger om bilden längs den inre kanten. Myntortsmärket ”R” finns till vänster om det centrala motivet och ”CM”, formgivaren Claudia Momonis initialer, till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2011

Italien

Motiv: 150-årsminnet av Italiens enande

Beskrivning: I mitten av myntet vajar tre italienska flaggor i vinden. De markerar de tre senaste 50-årsperioderna – som slutade 1911, 1961 och 2011, en illustration av en länk mellan generationer. Det är logon för 150-årsminnet av Italiens enande. I en halvcirkel längs den övre kanten runt de tre flaggorna står det ”150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150-årsdagen för Italiens enande), med ”RI” på varandra utanför centrum till höger, vilket visar det utgivande landet: republiken Italien. Under flaggorna finns datumen ”1861 > 2011 > >” och under dem myntortsmärket ”R”. Längs den nedre kanten till höger står det ”ELF INC”, konstnären Ettore Lorenzo Frapiccinis initialer och de första tre bokstäverna av hans yrke (incisore) på italienska. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2011

Spanien

Motiv: Lejongården, Granada – UNESCO världsarvserien

Beskrivning: I myntets inre del visas Lejongården i Alhambra, det befästa slottet i staden Granada, vilket förklarades ett UNESCO världsarv 1984. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2011

Slovenien

Motiv: 100-årsdagen av Franc Rozman-Stanes födelse

Beskrivning: Den inre delen visar en stiliserad bild av Franc Rozman-Stane, general i den slovenska frihetsarmén och slovensk nationalhjälte. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Mars 2011

Belgien

Motiv: Den internationella kvinnodagen firar 100 år

Beskrivning: Myntet firar den internationella kvinnodagens hundraårsdag den 8 mars. I myntets inre fält avbildas Isala Van Diest, den första belgiska kvinnliga läkaren, och Marie Popelin, den första belgiska kvinnliga advokaten, ovanför en halvcirkel som utgörs av deras namn, deras respektive yrkesemblem och årtalet 2011. Ovanför avbildningarna, till vänster och till höger om utgivarlandets initialer ”BE”, finns myntmästarmärket och myntortsmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2011

Slovakien

Motiv: 20-årsjubileet av grundandet av Visegradgruppen

Beskrivning: Utformningen av den inre delen av myntet består av konturerna av fyra centraleuropeiska länder: Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien, med ett sammansatt V ovanpå. V avser Visegradgruppen, en regional samarbetsorganisation, även känd som ”Visegrad fyra, eller V4. Den bildades efter ett toppmöte i staden Visegrad mellan stats- eller regeringscheferna från Tjeckoslovakien, Ungern och Polen den 15 februari 1991, och skulle huvudsakligen verka för samarbete inom områden med gemensamt intresse i processen för europeisk integration. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Januari 2011

Luxemburg

Motiv: 50-årsjubileum av storhertiginnan Charlottes utnämnande av sin son Jean till ställföreträdare (”lieutenant-représentant”)

Beskrivning: På myntet avbildas till höger på den inre delen hans kunglig höghet storhertig Henri, med blicken åt vänster, över porträtt av storhertig Jean och storhertiginnan Charlotte. Ovanför de tre bilderna står ”LËTZEBUERG”. Över detta anges årtalet ”2011” flankerat av myntortsmärket och myntmästarmärket. De kungliga högheternas namn anges under respektive bild. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2011

Nederländerna

Motiv: Tema: 500-årsjubiléet av utgivningen av den världsberömda boken Laus Stultitiae av den nederländske filosofen, humanisten och teologen Desiderus Erasmus.

Beskrivning: På myntets inre fält finns Erasmus avbildad när han skriver på sin bok samt en avbildning av Drottning Beatrix. Mellan dessa två bilder, finns inskriptionen Beatrix Koningin der Nederlanden. Årtalet ”2011”, myntmästarmärket och myntortsmärket står horisontellt nära myntets mitt. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2011

Tyskland

Motiv: Delstaten Nordrhein-Westfalen

Beskrivning: I den inre delen av myntet avbildas Kölnerdomen och under den står NORDRHEIN-WESTFALEN, där den finns. I myntets yttre fält finns EU-flaggans tolv stjärnor. Längst ned på myntet, mellan stjärnorna, står årtalet 2011.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2011