Menu

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2011

Malta

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Historia konstytucyjna – pierwsze wybory reprezentantów w 1849 roku

Opis: Pierwsza z serii pięciu monet, które będą się ukazywać przez pięć lat na pamiątkę najważniejszych wydarzeń w konstytucyjnej historii Malty. W środkowej części monety widnieje dłoń wkładająca kartę do głosowania do urny wyborczej. Moneta upamiętnia przeprowadzone w roku 1849 wybory pierwszych maltańskich reprezentantów Rady Rządowej przy brytyjskim gubernatorze Malty, która była kolonią brytyjską od roku 1814, na mocy traktatu paryskiego. Nad głównym motywem wzdłuż prawego brzegu biegnie napis „MALTA – First elected representatives 1849” (MALTA – wybory pierwszych reprezentantów 1849). W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 430 000 monet

Data emisji: listopad 2011


Watykan

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: XXVI Światowe Dni Młodzieży

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia grupę młodych ludzi z flagami, znak mennicy „R” i oznaczenie roku „2011”. Wzdłuż otoku biegną na górze cyfry rzymskie „XXVI” i litery „G.M.G.”, skrót od Giornata Mondiale della Gioventù (Światowy Dzień Młodzieży), a na dole nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 115 000 monet

Data emisji: październik 2011


Finlandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 200-lecie banku centralnego Finlandii

Opis: Moneta okolicznościowa upamiętniająca 200-lecie Suomen Pankki, zaprojektowana przez Hannu Veijalainena, przedstawia łabędzia – narodowego ptaka Finlandii. W środkowej części monety widnieją też oznaczenia lat: „2011” – rok emisji, oraz „1811” – rok, w którym car Rosji Aleksander I wydał dekret o ustanowieniu w fińskim mieście Turku „Kantoru Walutowego, Kredytowego i Depozytowego”. Ten pierwszy bank w Finlandii, przemianowany później na Suomen Pankki, od 1819 roku ma siedzibę w Helsinkach. Funkcje banku centralnego zaczął pełnić w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Finlandia uzyskała własną walutę i zaczęły powstawać banki komercyjne.

Nakład (wielkość emisji): 1,5 miliona monet

Data emisji: październik 2011


Portugalia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 500. rocznica urodzin Fernão Mendesa Pinto

Opis: Moneta upamiętnia 500. rocznicę urodzin Fernão Mendesa Pinto, portugalskiego podróżnika, który opisał swoje odkrycia i przygody na morzach i w krajach Azji w wydanej pośmiertnie książce „Peregrinação” (Pielgrzymka). W środkowej części monety przedstawiono żaglowiec unoszący się na falach uformowanych ze słów, stanowiących nawiązanie do Portugalii, Lizbony i miejsc, do których dotarł odkrywca, oraz jego książki. Niżej pośrodku widnieje nazwa kraju „Portugal”. Powyżej wzdłuż otoku biegnie półkoliście imię i nazwisko podróżnika, między datami „1511” i „2011”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 520 000 monet

Data emisji: wrzesień 2011


Monako

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw:Ślub księcia Alberta i Charlene Wittstock

Opis:Środkowa część monety przedstawia podobizny księcia Alberta i księżnej Charlene. Poniżej widnieje nazwa kraju emisji „MONACO” i rok emisji „2011”. Z lewej strony napisu „MONACO 2011” znajduje się znak mennicy, a z prawej – znak grawera. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 148 000 monet

Data emisji: lipiec 2011


Francja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 30-lecie Święta Muzyki

Opis: W środkowej części monety ukazano rozbawiony tłum, a nad nim stylizowany instrument muzyczny i unoszące się w powietrzu nuty. Obraz ten symbolizuje atmosferę zabawy podczas Święta Muzyki, obchodzonego we Francji od 1981 roku w pierwszy dzień lata. Wyżej widnieje napis „Fête de la MUSIQUE” (Święto Muzyki) i data „21 JUIN 2011” (21 czerwca 2011). Na górze przy otoku po prawej stronie biegnie napis „30e ANNIVERSAIRE” (30-lecie), a na dole znajduje się oznaczenie kraju emisji „RF”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 10 milionów monet

Data emisji: czerwiec 2011


Grecja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Ateny 2011

Opis: W środkowej części monety przedstawiono emblemat Igrzysk: promieniejące słońce – źródło życia, dla podkreślenia wybitnych osiągnięć i siły olimpijczyków. Symbolem tej wybitności jest gałąź oliwna, a siły – spirala, mająca początek w centrum słońca. Przy otoku po prawej stronie biegną: napis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011” (XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Ateny 2011) oraz nazwa kraju emisji „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, rozdzielone znakiem mennicy. W otoku znajduje się 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: czerwiec 2011


San Marino

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 500. rocznica urodzin Giorgia Vasariego

Opis: Moneta upamiętnia 500. rocznicę urodzin Giorgia Vasariego (30.07.1511–27.06.1574), malarza, pisarza i architekta, autora słynnych biografii włoskich artystów, uznawanego za prekursora historii sztuki. W środkowej części monety ukazano fragment jego obrazu przedstawiającego Judytę ścinającą głowę Holofernesowi. Poniżej centralnie umieszczono lata „1511–2011”. Przy otoku z lewej strony znajduje się nazwisko „G. VASARI”, a z prawej nazwa kraju emisji „SAN MARINO”. Przy głównym motywie po lewej stronie widnieje znak mennicy „R”, a po prawej – inicjały projektantki Claudii Momoni „CM”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 130 000 monet

Data emisji: czerwiec 2011


Włochy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 150. rocznica zjednoczenia Włoch

Opis: W środkowej części monety przedstawiono centralnie logo 150. rocznicy zjednoczenia Włoch: trzy trzepoczące flagi, które upamiętniają trzy wcześniejsze pięćdziesięciolecia – 1911, 1961 i 2011 – jako symbol doskonałej więzi pomiędzy pokoleniami. Flagi okala biegnący po półokręgu wzdłuż otoku napis „150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150. rocznica zjednoczenia Włoch), a z prawej strony znajduje się oznaczenie kraju emisji: nachodzące na siebie litery „RI”. Poniżej flag widnieją dwie daty: „1861 › 2011 › ›”. Pod nimi umieszczono centralnie znak mennicy „R”, a przy otoku po prawej stronie – inicjały artysty rytownika, Ettore Lorenza Frapicciniego, wraz z trzema pierwszymi literami jego zawodu (incisore) – „ELF INC”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 10 milionów monet

Data emisji: marzec 2011


Hiszpania

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Dziedziniec Lwów w Grenadzie – seria „Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Opis: W środkowej części monety przedstawiono Dziedziniec Lwów w warownym zespole pałacowym Alhambra w Grenadzie, uznanym w 1984 roku za obiekt światowego dziedzictwa kulturowego.

Nakład (wielkość emisji): 8 milionów monet

Data emisji: marzec 2011


Słowenia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 100. rocznica urodzin Franca Rozmana „Stane”

Opis: W środkowej części motywu przedstawiony jest stylizowany wizerunek Franca Rozmana pseud. Stane, generała słoweńskiej armii partyzanckiej i bohatera narodowego Słowenii.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: marzec 2011


Belgia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 100. rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet

Opis: Moneta upamiętnia 100. rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, obchodzonego 8 marca. W środkowej części monety przedstawiono wizerunki Isali Van Diest – pierwszej belgijskiej kobiety-lekarza, oraz Marie Popelin – pierwszej belgijskiej kobiety-prawnika. Pod wizerunkami biegną po półokręgu nazwiska obu kobiet wraz z symbolami ich zawodów, a między nimi na dole znajduje się oznaczenie roku „2011”. Ponad wizerunkami umieszczono centralnie litery „BE” – oznaczenie kraju, między znakami mincmistrza (z lewej) i mennicy (z prawej). W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 5 milionów monet

Data emisji: marzec 2011


Słowacja

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 20. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

Opis: W środkowej części monety widnieją kontury Czech, Polski, Słowacji i Węgier, a na ich tle stylizowana litera „V” – znak Grupy Wyszehradzkiej (V4), regionalnego związku czterech krajów z Europy Środkowej, powołanego po spotkaniu prezydentów Czechosłowacji, Polski i Węgier, które odbyło się 15 lutego 1991 w historycznym mieście Wyszehrad (Wyszegrad) na Węgrzech. Głównym celem grupy V4 jest działanie na rzecz realizacji wspólnych interesów w ramach integracji europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2011


Luksemburg

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 50. rocznica nadania przez wielką księżną Charlottę jej synowi Janowi tytułu „lieutenant-représentant” (oficjalnego pełnomocnika)

Opis: W środkowej części monety po prawej stronie widnieje podobizna wielkiego księcia Henryka, zwrócona w lewo, na tle wizerunków wielkiego księcia Jana i wielkiej księżnej Charlotty. Nad nimi znajduje się napis „LËTZEBUERG”, a powyżej rok „2011” między znakami mennicy i mincmistrza. Pod wizerunkami władców widnieją ich imiona.

Nakład (wielkość emisji): 1,4 miliona monet

Data emisji: styczeń 2011


Holandia

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: 500. rocznica wydania „Pochwały głupoty” – światowej sławy dzieła Erazma z Rotterdamu, holenderskiego filozofa, humanisty i teologa

Opis: W środkowej części monety po prawej stronie ukazany jest Erazm przy pisaniu swego dzieła, a po lewej – wizerunek królowej Beatrix. Pomiędzy nimi biegnie pionowo napis „Beatrix Koningin der Nederlanden” (Beatrix, królowa Holandii). Pośrodku umieszczono poziomo oznaczenie roku „2011”, znak mincmistrza i znak mennicy. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład (wielkość emisji): 4 miliony monet

Data emisji: styczeń 2011


Niemcy

2 euro – strona okolicznościowa

Motyw: Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia

Opis: W środkowej części monety nad napisem „Nordrhein-Westfalen” ukazano katedrę w Kolonii, jako symbol niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Wokół otoku rozmieszczono 12 gwiazd Unii Europejskiej, a na dole – rok emisji „2011”.

Nakład (wielkość emisji): 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2011