Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2011

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od opisów publikowanych na naszej stronie.

Malta

Temat: Historia konstytucyjna – pierwsze wybory reprezentantów w 1849 roku

Opis: Jest to pierwsza z serii pięciu monet, które będą się ukazywać przez pięć lat na pamiątkę najważniejszych wydarzeń w konstytucyjnej historii Malty. W wewnętrznej części monety widnieje dłoń wkładająca kartę do głosowania do urny wyborczej. Moneta upamiętnia przeprowadzone w 1849 roku wybory pierwszych maltańskich reprezentantów Rady Rządowej przy brytyjskim gubernatorze Malty, która była kolonią brytyjską od 1814, na mocy traktatu paryskiego. Nad głównym motywem wzdłuż prawego brzegu biegnie napis „MALTA – First elected representatives 1849” (MALTA – wybory pierwszych reprezentantów 1849). W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 430 000 monet

Data emisji: listopad 2011

Watykan

Temat: XXVI Światowe Dni Młodzieży

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia grupę młodych ludzi z flagami, znak mennicy „R” i oznaczenie roku „2011”. Wzdłuż otoku biegną na górze cyfry rzymskie „XXVI” i litery „G.M.G.”, skrót od Giornata Mondiale della Gioventù (Światowy Dzień Młodzieży), a na dole nazwa kraju emisji „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 115 000 monet

Data emisji: październik 2011

Finlandia

Temat: 200-lecie banku centralnego Finlandii

Opis: Moneta okolicznościowa upamiętniająca 200-lecie Suomen Pankki, zaprojektowana przez Hannu Veijalainena, przedstawia łabędzia – narodowego ptaka Finlandii. W wewnętrznej części monety widnieją też oznaczenia lat: „2011” – rok emisji, oraz „1811” – rok, w którym car Rosji Aleksander I wydał dekret o ustanowieniu w fińskim mieście Turku „Kantoru Walutowego, Kredytowego i Depozytowego”. Ten pierwszy bank w Finlandii, przemianowany później na Suomen Pankki, od 1819 roku ma siedzibę w Helsinkach. Funkcje banku centralnego zaczął pełnić w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Finlandia uzyskała własną walutę i zaczęły powstawać banki komercyjne. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,5 miliona monet

Data emisji: październik 2011

Portugalia

Temat: 500. rocznica urodzin Fernão Mendesa Pinto

Opis: Moneta upamiętnia 500. rocznicę urodzin Fernão Mendesa Pinto, portugalskiego podróżnika, który opisał swoje odkrycia i przygody na morzach i w krajach Azji w wydanej pośmiertnie książce „Peregrinação” (Pielgrzymka). W wewnętrznej części monety przedstawiono żaglowiec unoszący się na falach uformowanych ze słów, stanowiących nawiązanie do Portugalii, Lizbony i miejsc, do których dotarł odkrywca, oraz jego książki. Niżej pośrodku widnieje nazwa kraju „Portugal”. Powyżej wzdłuż otoku biegnie półkoliście imię i nazwisko podróżnika, między datami „1511” i „2011”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: wrzesień 2011

Monako

Temat: Ślub księcia Alberta i Charlene Wittstock

Opis: Wewnętrzna część monety przedstawia podobizny księcia Alberta i księżnej Charlene. Poniżej widnieje nazwa kraju emisji „MONACO” i rok emisji „2011”. Z lewej strony napisu „MONACO 2011” znajduje się znak mennicy, a z prawej – znak grawera. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 148 000 monet

Data emisji: lipiec 2011

Francja

Temat: 30-lecie Święta Muzyki

Opis: W wewnętrznej części monety ukazano rozbawiony tłum, a nad nim stylizowany instrument muzyczny i unoszące się w powietrzu nuty. Ten obraz symbolizuje atmosferę zabawy podczas Święta Muzyki, obchodzonego we Francji od 1981 roku w pierwszy dzień lata. Wyżej widnieje napis „Fête de la MUSIQUE” (Święto Muzyki) i data „21 JUIN 2011” (21 czerwca 2011). Na górze przy otoku po prawej stronie biegnie napis „30e ANNIVERSAIRE” (30-lecie), a na dole znajduje się oznaczenie kraju emisji „RF”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: czerwiec 2011

Grecja

Temat: Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Ateny 2011

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawiono emblemat Igrzysk: promieniejące słońce – źródło życia, dla podkreślenia wybitnych osiągnięć i siły olimpijczyków. Symbolem tej wybitności jest gałąź oliwna, a siły – spirala, mająca początek w centrum słońca. Przy otoku po prawej stronie biegną: napis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011” (XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Ateny 2011) oraz nazwa kraju emisji „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka), rozdzielone znakiem mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: czerwiec 2011

San Marino

Temat: 500. rocznica urodzin Giorgia Vasariego

Opis: Moneta upamiętnia 500. rocznicę urodzin Giorgia Vasariego (30.07.1511–27.06.1574), malarza, pisarza i architekta, autora słynnych biografii włoskich artystów, uznawanego za prekursora historii sztuki. W wewnętrznej części monety ukazano fragment jego obrazu przedstawiającego Judytę ścinającą głowę Holofernesowi. Poniżej centralnie umieszczono lata „1511–2011”. Przy otoku z lewej strony znajduje się nazwisko „G. VASARI”, a z prawej nazwa kraju emisji „SAN MARINO”. Przy głównym motywie po lewej stronie widnieje znak mennicy „R”, a po prawej – inicjały projektantki Claudii Momoni „CM”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 130 000 monet

Data emisji: czerwiec 2011

Włochy

Temat: 150. rocznica zjednoczenia Włoch

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawiono centralnie logo 150. rocznicy zjednoczenia Włoch: trzy trzepoczące flagi, które upamiętniają trzy wcześniejsze pięćdziesięciolecia – 1911, 1961 i 2011 – jako symbol doskonałej więzi między pokoleniami. Flagi okala biegnący po półokręgu wzdłuż otoku napis „150° DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150. rocznica zjednoczenia Włoch), a z prawej strony znajduje się oznaczenie kraju emisji: nachodzące na siebie litery „RI”. Poniżej flag widnieją dwie daty: „1861 › 2011 › ›”. Pod nimi umieszczono centralnie znak mennicy „R”, a przy otoku po prawej stronie – inicjały artysty rytownika, Ettore Lorenza Frapicciniego, wraz z trzema pierwszymi literami jego zawodu (incisore) – „ELF INC”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: marzec 2011

Hiszpania

Temat: Dziedziniec Lwów w Grenadzie – seria „Lista światowego dziedzictwa UNESCO”

Opis: W wewnętrznej części monety przedstawiono Dziedziniec Lwów w warownym zespole pałacowym Alhambra w Grenadzie, uznanym w 1984 roku za obiekt światowego dziedzictwa kulturowego. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 8 milionów monet

Data emisji: marzec 2011

Słowenia

Temat: 100. rocznica urodzin Franca Rozmana „Stane”

Opis: W wewnętrznej części motywu przedstawiony jest stylizowany wizerunek Franca Rozmana pseud. Stane, generała słoweńskiej armii partyzanckiej i bohatera narodowego Słowenii. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: marzec 2011

Belgia

Temat: 100. rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet

Opis: Moneta upamiętnia 100. rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, obchodzonego 8 marca. W wewnętrznej części monety przedstawiono wizerunki Isali Van Diest – pierwszej belgijskiej kobiety-lekarza, oraz Marie Popelin – pierwszej belgijskiej kobiety-prawnika. Pod wizerunkami biegną po półokręgu nazwiska obu kobiet wraz z symbolami ich zawodów, a między nimi na dole znajduje się oznaczenie roku „2011”. Ponad wizerunkami umieszczono centralnie litery „BE” – oznaczenie kraju, między znakami mincmistrza (z lewej) i mennicy (z prawej). W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 5 milionów monet

Data emisji: marzec 2011

Słowacja

Temat: 20. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej

Opis: W wewnętrznej części monety widnieją kontury Czech, Polski, Słowacji i Węgier, a na ich tle stylizowana litera „V” – znak Grupy Wyszehradzkiej (V4), regionalnego związku czterech krajów z Europy Środkowej, powołanego po spotkaniu prezydentów Czechosłowacji, Polski i Węgier, które odbyło się 15 lutego 1991 w historycznym mieście Wyszehrad (Wyszegrad) na Węgrzech. Głównym celem grupy V4 jest działanie na rzecz realizacji wspólnych interesów w ramach integracji europejskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2011

Luksemburg

Temat: 50. rocznica nadania przez wielką księżną Charlottę jej synowi Janowi tytułu „lieutenant-représentant” (oficjalnego pełnomocnika)

Opis: W wewnętrznej części monety po prawej stronie widnieje podobizna wielkiego księcia Henryka, zwrócona w lewo, na tle wizerunków wielkiego księcia Jana i wielkiej księżnej Charlotty. Nad nimi znajduje się napis „LËTZEBUERG”, a powyżej rok „2011” między znakami mennicy i mincmistrza. Pod wizerunkami władców umieszczono ich imiona. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: styczeń 2011

Holandia

Temat: 500. rocznica wydania „Pochwały głupoty” – światowej sławy dzieła Erazma z Rotterdamu, holenderskiego filozofa, humanisty i teologa

Opis: W wewnętrznej części monety po prawej stronie ukazany jest Erazm przy pisaniu swego dzieła, a po lewej – wizerunek królowej Beatrix. Pomiędzy nimi biegnie pionowo napis „Beatrix Koningin der Nederlanden” (Beatrix, królowa Holandii). Pośrodku umieszczono poziomo oznaczenie roku „2011”, znak mincmistrza i znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: styczeń 2011

Niemcy

Temat: Kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia

Opis: W wewnętrznej części monety nad napisem „Nordrhein-Westfalen” ukazano katedrę w Kolonii, jako symbol niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Wokół otoku rozmieszczono 12 gwiazd Unii Europejskiej, a na dole – rok emisji „2011”.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: styczeń 2011