Menu

Oběžné pamětní mince 2 € – 2011

Malta

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: historie budování státu – první volby zastupitelů v roce 1849

Popis: Na vnitřní části mincovního pole této mince – první ze série pěti mincí, které budou vydány během pěti let, aby připomněly mezníky v historii budování státu, – je zobrazena ruka vkládající hlasovací lístek do volební urny. Motiv připomíná zvolení prvních maltských zastupitelů v roce 1849 do Rady vlády, poradního orgánu britského guvernéra Malty, která se po uzavření Pařížské mírové smlouvy v roce 1814 stala britskou kolonií. Ve vnitřní části mincovního pole vpravo nahoře jsou vyznačena slova „MALTA – First elected representatives 1849“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 430 000 mincí

Datum emise: 2011


Vatikánský městský stát

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 26. světový den mládeže

Popis: Ve středu vnitřní části mincovního pole jsou zobrazeni mladí lidé s vlajkami, mincovní značka „R“ a rok „2011“. Při horním okraji mincovního pole je zleva doprava uveden letopočet „XXVI“ a italská zkratka „G.M.G.“ označující světový den mládeže Giornata Mondiale della Gioventù. Podél spodního okraje vnitřní části mincovního pole je umístěn název vydávající země „CITTA’ DEL VATICANO“. V mezikruží je rozmístěno dvanáct hvězd Evropské unie.

Objem emise: 115 000 mincí

Datum emise: říjen 2011


Finsko

pamětní strana mince 2 €

Motiv: 200. výročí Suomen Pankki – Finlands Bank

Popis: Oběžná pamětní mince připomíná 200. výročí finské národní banky Suomen Pankki – Finlands Bank. Autorem návrhu, který zobrazuje jeden z finských národních symbolů – labuť, je Hannu Veijalainenn. Ve vnitřní části mincovního pole je dále vyznačen rok vydání „2011“ a rok „1811“, v němž ruský car Alexandr I ustanovil, že ve finském Turku bude zřízen "Úřad směnný, úvěrový a vkladový“. Byla to první finská banka, která se v roce 1819 přemístila do Helsinek. Z ní se nakonec stala finská národní banka Suomen Pankki – Finlands Bank. Jako centrální banka začala působit ve druhé polovině 19. století poté, co Finsko získalo svou vlastní měnovou jednotku a v zemi vznikly obchodní banky. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: říjen 2011


Portugalsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv:500. výročí narození Fernãa Mendese Pinta

Popis: Na vnitřní části mince připomínající 500. výročí narození portugalského cestovatele Fernãa Mendese Pinta, jehož kniha objevů a dobrodružství na mořích a v zemích Asie byla po jeho smrti vydána pod názvem „Peregrinação“ (Putování), je zobrazena plachetnice na moři tvořeném řadami vlnkovitých odkazů na Portugalsko, Lisabon, jeho knihu a některé cíle jeho cest. Ve spodu je uprostřed po nimi umístěno označení země „Portugal“. Jeho jméno obklopené letopočty „1511“ a  „2011“ tvoří půlkruh při horním okraji mincovního pole. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: 2011


Monako

pamětní strana mince 2 €

Motiv:sňatek prince Alberta a Charlene Wittstockové

Popis:Ve středu vnitřní části mincovního pole jsou zobrazeny podobizny prince Alberta a jeho choti Charlene. Pod podobiznami je název vydávající země „MONACO“ a rok vydání „2011“. Značka mincovny je zobrazena před nápisem „MONACO 2011“, značka rytce za ním. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise:148 000 mincí

Datum emise: červenec 2011


Francie

pamětní strana mince 2 €

Motiv: 30. výročí Svátku hudby

Popis:Vnitřní část mincovního pole zobrazuje jásající dav, stylizovaný hudební nástroj a kolem se vznášející noty. Tento výjev znázorňuje slavnostní atmosféru Svátku hudby, který se ve Francii koná v den letního slunovratu již od roku 1981. Uprostřed motivu jsou rovněž umístěna slova „Fête de la MUSIQUE“ a datum „21 JUIN 2011“. Při pravém horním okraji je umístěn nápis „30e ANNIVERSAIRE“ a ve spodní části označení vydávající země „RF“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: červen 2011


Řecko

pamětní strana mince 2 €

Motiv: Světové letní hry speciální olympiády – Athény 2011

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazen symbol her – zářící slunce jako zdroj života pro zdůraznění dokonalosti a síly sportovců, kteří se her účastní. Dokonalost znázorňuje olivová ratolest a sílu spirála vinoucí se ze středu slunce. Okolo vyobrazení vpravo je nápis „XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011“ a rovněž název vydávající země „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“. Mezi nimi je umístěna mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: 2011


San Marino

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 500. výročí narození Giorgia Vasariho

Popis: Vnitřní část mince připomínající 500. výročí narození Giorgia Vasariho (30. července 1511 – 27. června 1574), malíře, spisovatele a architekta proslulého životopisy italských umělců a v současnosti považovaného za ideového zakladatele kunsthistorické literatury, zobrazuje detail jeho malby „Judita stíná Holoferna“. Při středu spodního okraje jsou uvedena data „1511–2011“ a podél mezikruží jméno „G. VASARI“ na levé straně a označení vydávající země „SAN MARINO“ na pravé straně. Na levo od hlavního motivu je umístěna značka mincovny „R“, bezprostředně na pravo od něj písmena „CM“ označující iniciály autorky Claudie Momoniové. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: 2011


Itálie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 150. výročí sjednocení Itálie

Popis: Na vnitřní části mincovního pole jsou uprostřed zobrazeny tři vlající italské vlajky, které připomínají tři uplynulá padesátiletá období – končící v r. 1911, 1961 a 2011 – a symbolizují dokonalé propojení generací. Jedná se o logo 150. výročí sjednocení Itálie. Vlajky obepíná na vnitřní části mincovního pole nahoře nápis „150o DELL’UNITÀ D’ITALIA“ (150. výročí sjednocení Itálie) a napravo jsou počáteční písmena názvu vydávající země „RI“ (Repubblica Italiana – Italská republika). Ve spodní části mincovního pole jsou uvedeny letopočty „1861 › 2011 › ›“, pod letopočty je uprostřed mincovní značka „R“ a napravo od ní iniciály Ettoreho Lorenza Frapicciniho a první tři písmena názvu jeho profese v italštině (incisore – rytec) „ELF INC“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: březen 2011


Španělsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: Lví dvůr, Granada – mince z cyklu Světové dědictví UNESCO

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazen Lví dvůr v Alhambře – pevnosti ve městě Granada, který byl v roce 1984 zařazen na seznam památek Světového dědictví UNESCO. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: 2011


Slovinsko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 100. výročí narození Franca Rozman-Staneho

Popis: Vnitřní část mincovního pole je tvořena stylizovanou podobiznou Franca Rozman-Staneho, generála a vrchního velitele slovinského partizánského vojska a slovinského národního hrdiny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: 2011


Belgie

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 100. výročí Mezinárodního dne žen

Popis: Na vnitřní části mince, jež připomíná 100. výročí Mezinárodního dne žen, který se slaví 8. března, jsou zobrazeny podobizny první belgické lékařky Isaly Van Diestové a první belgické právničky Marie Popelinové. Pod nimi je vyznačen půlkruh tvořený z obou stran letopočtu 2011 jejich jmény a profesními symboly. Nad podobiznami jsou uprostřed vyznačena písmena „BE“ odkazující na jejich státní příslušnost, na levé straně je značka mincmistra, na pravé straně je uvedena značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: 2011


Slovensko

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: 20. výročí vzniku Vyšehradské skupiny

Popis: Motiv vnitřní části mincovního je tvořen mapou čtyřech středoevropských států – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – do níž je vloženo písmeno „V“, které označuje Vyšehradskou skupinu, regionální uskupení známé také jako „Vyšehradská čtyřka“ nebo „V4“. Tato skupina vznikla po zasedání hlav států nebo předsedů vlád Československa, Maďarska a Polska v hradním městě Vyšehrad v Maďarsku dne 15. února 1991 a jejím hlavním cílem byla spolupráce v oblastech společného zájmu v rámci procesu evropské integrace. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: 2011


Lucembursko

pamětní strana mince 2 €

Motiv: 50. výročí ode dne, kdy velkovévodkyně Charlotte jmenovala svého syna Jeana svým nástupcem („lieutenant-représentant“)

Popis:Na pravé straně vnitřní části mince je podobizna Jeho Královské Výsosti velkovévody Henriho dívajícího se doleva, která překrývá podobizny velkovévody Jeana a velkovévodkyně Charlotte. Nad těmito třemi podobiznami je nápis „LËTZEBUERG“. Nahoře je uveden letopočet „2011“ a po jeho stranách značky mincovny a mincmistra. Pod příslušnými podobiznami jsou uvedena jména Královských Výsostí.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: 2011


Nizozemsko

pamětní strana mince 2 €

Motiv: 500. výročí vydání světově proslulé knihy „Laus Stultitiae“ nizozemského filozofa, humanisty a teologa Desideria Erasma

Popis:Na vnitřní části mincovního pole je na pravé straně vyobrazen Erasmus píšící svou knihu, nalevo je podobizna královny Beatrix. Obě vyobrazení jsou rozdělena svislým nápisem „Beatrix Koningin der Nederlanden“. U středu mincovního pole je vodorovně umístěn letopočet „2011“, značka mincmistra a značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd vlajky Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: leden 2011


Německo

Pamětní strana mince 2 €

Motiv: spolková země Severní Porýní – Vestfálsko

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je nad slovy „Nordrhein–Westfalen“ zobrazena katedrála v Kolíně nad Rýnem, která připomíná německou spolkovou zemi Severní Porýní – Vestfálsko, v níž se nachází. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie společně s rokem emise 2011, který je uveden ve spodní části.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: 2011