SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter - 2011

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Μalta

Anledning: Forfatningshistorie – første valg af repræsentanter i 1849

Beskrivelse: Dette er den første af fem mønter, som vil blive udstedt over en periode på fem år, og som skal markere de vigtigste milepæle i Maltas forfatningshistorie. I møntens indre del ses en hånd, der lægger en stemmeseddel i en stemmeurne. Motivet er valgt til minde om det første valg af maltesiske repræsentanter til det regeringsråd, som rådgav den britiske guvernør på Malta. Malta blev en britisk koloni efter Freden i Paris i 1814. I møntens indre del ses i den yderste kant til højre inskriptionen "MALTA – First elected representatives 1849". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 430.000 mønter

Udsendt: November 2011

Vatikanstaten

Anledning: Den 26. verdensungdomsdag

Beskrivelse: Møntens indre del viser nogle unge mennesker og flag samt møntmærket "R" og årstallet "2011". Dette motiv er, langs den øverste kant, omgivet af romertallet "XXVI" og bogstaverne "G.M.G.", forkortelsen for Giornata Mondiale della Gioventù (Verdensungdomsdagen), og langs den nederste kant af navnet på det udstedende land, "CITTA’ DEL VATICANO". På møntens ydre ring ses Den Europæiske Unions 12 stjerner.

Antal: 115.000 mønter

Udsendt: Oktober 2011

Finland

Anledning: 200-årsdagen for Suomen Pankki - Finlands Bank

Beskrivelse: Erindringsmønten, der markerer 200-årsdagen for Suomen Pankki - Finlands Bank, og som er designet af kunstneren Hannu Veijalainen, viser Finlands nationalfugl, svanen. Desuden angives på møntens inderste ring årstallene "2011", som er udstedelsesåret, og "1811", som er året, hvor Ruslands kejser Alexander I bekendtgjorde, at der skulle oprettes et "Veksel-, Låne- og Indlånskontor" i Turku, Finland. Dette var Finlands første bank. Den blev senere til Suomen Pankki - Finlands Bank, som flyttede til Helsinki i 1819. Banken begyndte at fungere som centralbank i sidste halvdel af 19. århundrede, efter at Finland havde fået sin egen møntfod, og der var oprettet forretningsbanker i landet. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,5 mio. mønter

Udsendt: Oktober 2011

Portugal

Anledning: 500-året for Fernão Mendes Pintos fødsel

Beskrivelse: Motivet i møntens indre skal erindre om 500-året for Fernão Mendes Pintos fødsel. Det viser et sejlskib, der sejler på et hav dannet af en række bølgeformede henvisninger til Portugal, Lissabon, Fernão Mendes Pintos bog og nogle af målene for hans rejser. Fernão Mendes Pintos var en portugisisk opdagelsesrejsende, som skrev en bog om sine opdagelser og eventyr på havene og i lande i Asien. Bogen, der først blev offentliggjort efter hans død, fik titlen "Peregrinação" (Pilgrimsfærd). Inskriptionen "Portugal" står nedenunder midt for. Fernão Mendes Pintos navn flankeres af de to årstal "1511" og "2011", som danner en halvcirkel langs den øvre kant på møntens indre del. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 520.000 mønter

Udsendt: September 2011

Monaco

Anledning: Fyrst Albert og Charlene Wittstocks bryllup

Beskrivelse: I møntens indre del ses portrætterne af fyrst Albert og Charlene. Nederst er angivet navnet på det udstedende land "MONACO" og udstedelsesåret "2011". Møntmærket og møntgravørens mærke ses henholdsvis før og efter "MONACO 2011". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 148.000 mønter

Udsendt: Juli 2011

Frankrig

Anledning: "Musikkens dag" har 30-års jubilæum

Beskrivelse: Møntens indre del viser feststemte mennesker, et stiliseret musikinstrument og noder, der svæver i luften. Motivet skal symbolisere den festlige stemning på "Musikkens dag", der hvert år siden 1981 er blevet afholdt i Frankrig i forbindelse med sommersolhverv. I tegningens midte ses teksten "Fête de la MUSIQUE" og datoen "21 JUIN 2011". Langs den øvre kant, mod højre, ses teksten "30e ANNIVERSAIRE", og forneden er den udstedende stats navn angivet med bogstaverne "RF". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Juni 2011

Grækenland

Anledning: Afholdelsen af de særlige olympiske lege i Athen 2011

Beskrivelse: I midten af mønten ses symbolet for legene – en strålende sol, som er den kilde til liv, der fremhæver, at de atleter, der deltager i legene, har særlige færdigheder og kræfter. De særlige færdigheder symboliseres ved olivengrenen og kræfterne ved spiralformen i midten af solen. Langs den ydre højre kant på møntens indre del ses inskriptionen "XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011" samt angivelsen af udstedelseslandet "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ". Mellem de to inskriptioner ses møntmærket. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Juni 2011

San Marino

Anledning: 500-året for Giorgio Vasaris fødsel.

Beskrivelse: Motivet i møntens indre del skal erindre om 500-året for Giorgio Vasaris fødsel (30. juli 1511 – 27. juni 1574). Giorgio Vasari var maler, forfatter og arkitekt, og han blev berømt for sine biografier over italienske kunstnere. Han anses i dag for at være den ideologiske ophavsmand til kunsthistoriske skrifter. Møntens centrale del viser et udsnit af Giorgio Vasaris maleri "Giuditta decapita Oloferne". Centreret forneden ses årstallene "1511-2011". Henholdsvis til venstre og til højre for motivet – langs møntens indre kant – ses navnet "G. VASARI" samt navnet på den udstedende stat "SAN MARINO". Møntmærket "R" findes til venstre for motivet i midten, og lige til højre for det ses bogstaverne "CM", der er designeren Claudia Momonis initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 130.000 mønter

Udsendt: Juni 2011

Italien

Anledning: 150-året for Italiens samling

Beskrivelse: Motivet i møntens centrale del viser tre italienske flag, der vajer i vinden. De symboliserer de tre tidligere 50-års-jubilæer – 1911, 1961 og 2011 – og illustrerer dermed en perfekt forbindelse mellem generationerne: Dette er logoet for 150-året for Italiens samling. Inskriptionen langs den øvre ydre kant omkring de tre flag er "150o DELL’ UNITÀ D’ITALIA" (150-året for Italiens samling) med initialerne for den udstedende stat "RI" (Republikken Italien) lagt over hinanden til højre for midten. Under de tre flag ses årstallene "1861 › 2011 › ›". I midten under årstallene ses møntmærket "R" og til højre langs den nedre kant bogstaverne "ELF INC", initialerne for kunstneren Ettore Lorenzo Frapiccini og de tre første bogstaver i den italienske betegnelse for hans erhverv (incisore). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Marts 2011

Spanien

Anledning: Løvegården, Granada – UNESCO-verdensarvsserien

Beskrivelse: I møntens indre del ses Løvegården i Alhambra, den befæstede borg i byen Granada, som i 1984 blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 8 mio. mønter

Udsendt: Marts 2011

Slovenien

Anledning: 100-året for Franc Rozman-Stanes fødsel

Beskrivelse: I møntens indre del ses et stiliseret billede af Franc Rozman-Stane, general i den slovenske partisanhærs overkommando og nationalhelt i Slovenien. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Marts 2011

Belgien

Anledning: 100-året for Den Internationale Kvindedag

Beskrivelse: Motivet i møntens indre del skal erindre om 100-året for Den Internationale Kvindedag, som fejres den 8. marts. Det viser et billede af Isala Van Diest, den første kvindelige læge i Belgien, og Marie Popelin, den første kvindelige advokat i Belgien. Under billederne, på begge sider af årstallet 2011, ses deres navne, og herover er angivet emblemerne for deres erhverv. Centreret oven over billederne ses bogstaverne "BE" som en henvisning til deres nationalitet. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 5 mio. mønter

Udsendt: Marts 2011

Slovakiet

Anledning: 20-året for Visegrad-gruppens dannelse

Beskrivelse: Motivet i møntens indre del viser omridset af fire centraleuropæiske stater – Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet – med et sammensat "V" delvis lagt ind over. V'et står for Visegrad-gruppen, en regional alliance, der også er kendt som de fire Visegrad-lande eller "V4". Gruppen blev dannet i Visegrád, Ungarn, efter et topmøde den 15. februar 1991 mellem regeringscheferne i Tjekkoslovakiet, Ungarn og Polen med det primære formål at få landene til at samarbejde på områder af fælles interesse i forbindelse med den europæiske integrationsproces. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Januar 2011

Luxembourg

Anledning: 50-året for Storhertuginde Charlottes udnævnelse af sin søn Jean til stedfortræder for Storhertugen ("lieutenant-représentant")

Beskrivelse: Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri er afbildet til højre i møntens indre del. Storhertugen ser mod venstre, og hans portræt er delvis lagt ind over portrætterne af Storhertug Jean og Storhertuginde Charlotte. Ordet "LËTZEBUERG" ses afbildet over de tre portrætter. Herover ses årstallet "2011" flankeret af møntmærket og gravørens mærke. Navnet på den kongelige højhed ses under det respektive portræt. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,4 mio. mønter

Udsendt: Januar 2011

Holland

Anledning: 500-året for udgivelsen af den verdenskendte bog "Laus Stultitiae", skrevet af den hollandske filosof, humanist og teolog Desiderius Erasmus

Beskrivelse: Til højre i møntens indre del ses Erasmus i færd med at skrive sin bog og til venstre et portræt af Dronning Beatrix. Den lodrette inskription "Beatrix Koningin der Nederlanden" adskiller de to billeder. Årstallet "2011", møntmesterens mærke og møntmærket er placeret horisontalt nær møntens midte. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 4 mio. mønter

Udsendt: Januar 2011

Tyskland

Anledning: Delstaten Nordrhein-Westfalen

Beskrivelse: I møntens indre del ses Kölns domkirke over inskriptionen "Nordrhein-Westfalen", der er den tyske delstat, hvor domkirken befinder sig. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner samt udstedelsesåret 2011 nederst.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Januar 2011