Menu

Herdenkingsmunten van €2 - 2016

De beschrijvingen op deze pagina zijn ontleend aan het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen derhalve licht afwijken van ander op deze website gepubliceerd materiaal.

Griekenland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 150 jaar sinds de ontploffing van het Arkadi-klooster

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont het Arkadi-klooster. In het Grieks staan in het midden van de munt de woorden „ARKADI-KLOOSTER” en langs de binnenrand links „HELLEENSE REPUBLIEK”. Rechtsboven staat het jaar van uitgifte, „2016”, en onder het opschrift in het midden bevindt zich een palmet (het muntteken van de Griekse Munt). Rechtsonder staat het monogram van de kunstenaar (George Stamatopoulos). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: maximaal 750.000 munten

Datum van uitgifte: december 2016


Griekenland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 120 jaar na de geboorte van Dimitri Mitropoulos

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont het portret van Dimitri Mitropoulos tegen een achtergrond van muzieknoten. Langs de binnenrand links staan in het Grieks de woorden „120 JAAR NA DE GEBOORTE VAN DIMITRI MITROPOULOS” en „HELLEENSE REPUBLIEK”. Linksboven staan het jaar van uitgifte, „2016”, en een palmet (het muntteken van de Griekse Munt). Rechtsonder staat het monogram van de kunstenaar (George Stamatopoulos). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: maximaal 750.000 munten

Datum van uitgifte: december 2016


Andorra

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 25ste verjaardag van Radio en Televisie van Andorra

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont een microfoon en een zendmast omcirkeld door diverse gebogen lijnen met het opschrift „25è ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA”, het jaar van uitgifte, „2016”, en de naam van de uitgevende staat, „ANDORRA”. Deze herdenkingsmunt wordt uitgegeven ter viering van de 25ste verjaardag van de oprichting van de publieke media van Andorra met het begin van de uitzending van de Andorrese publieke radio en televisie. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 85.000 munten

Datum van uitgifte: december 2016


Andorra

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 150 jaar sinds de Nieuwe Hervorming van 1866

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont de hoofdzaal van het „Casa de la Vall” (het gebouw van het Andorrese Parlement) met het opschrift „150 ANYS DE LA NOVA REFORMA DE 1866”, het jaar van uitgifte, „2016”, en de naam van de uitgevende staat, „ANDORRA”. Deze herdenkingsmunt wordt uitgegeven ter viering van 150 jaar Nieuwe Hervorming, een van de grootste stappen in de geschiedenis van Andorra en de Consell General (het Andorrese Parlement), die een sociale en politieke transformatie betekende in het Vorstendom Andorra. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 85.000 munten

Datum van uitgifte: december 2016


Malta

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De rol van het Maltese Community Chest Fund in de maatschappij

Beschrijving van het ontwerp: Deze munt beoogt stil te staan bij de rol die het Maltese Community Chest Fund speelt in de maatschappij door middel van een programma voor middelbare scholieren dat heet "Van kinderen in solidariteit". Dit programma identificeert de sociale rol van kinderen op vijf verschillende terreinen, waarvan het eerste thema is "Solidariteit door liefde". Het ontwerp werd gemaakt door Sarah Cilia, een middelbare scholier, die dit thema tot uitdrukking heeft gebracht door twee handen die samen een hart vormen dat een voorstelling van de Maltese vlag toont. Aan de onderzijde van het ontwerp bevindt zich het opschrift „MALTA 2016”. Twee gestileerde afbeeldingen van menselijke lichamen omgeven de linkerpols, en twee de rechterpols. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 380.000 munten

Datum van uitgifte: november 2016


Letland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Vidzeme

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont het wapen van de historische landstreek van Letland - Vidzeme of Livland. Bovenaan staat de aanduiding van het uitgevende land „LATVIJA”, en onderaan de inscriptie „VIDZEME”. Rechts is het jaar van uitgifte „2016” vermeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 030 000 munten

Datum van uitgifte: november 2016


Frankrijk

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: François Mitterrand

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp laat een zijaanzicht zien van een in gedachten verzonken François Mitterrand. Rechts daarvan is zijn persoonlijke symbool afgebeeld: de samenvoeging van een eik en een olijfboom. Bovenaan worden zijn geboortejaar en het jaar van zijn honderdste geboortedag („1916” en „2016”) vermeld, en zijn naam. Onderaan staat de aanduiding van het uitgevende land: „RF”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Datum van uitgifte: oktober 2016


Vaticaanstad

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Jubeljaar van de Barmhartigheid

Beschrijving van het ontwerp: Op de nationale zijde is de heilige Martinus van Tours afgebeeld, die zijn mantel deelt met een arme bedelaar. Rondom de afbeelding staan links het bijschrift „GIUBILEO DELLA MISERICORDIA” en rechts „CITTÀ DEL VATICANO”, beide in een halve cirkel. Rechts staat verder het jaar van uitgifte „2016” en onderaan het muntteken „R” en de naam van de kunstenaar „M. CRISCIOTTI”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 105 000 munten

Datum van uitgifte: oktober 2016


Finland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De 100e geboortedag van filosoof Georg Henrik von Wright

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is een antieke Dorische zuil afgebeeld met links daarvan een eikentak. In een halve cirkel van links naar rechts staat de inscriptie „GEORG HENRIK VON WRIGHT” en rechts bovenaan is het jaar van uitgave „2016” weergegeven. Links bovenaan staan de aanduiding van het land „FI” en het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: oktober 2016


San Marino

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 400e verjaardag van het overlijden van William Shakespeare

Beschrijving van het ontwerp: Op het ontwerp is een portret van de dichter afgebeeld. Rechts en in een halve cirkel de jaartallen „1616-2016” en de naam van de uitgevende staat „San Marino”; onderaan rechts, de initialen van de ontwerper „MB”. Links en in een halve cirkel, de inscriptie „William Shakespeare”; onderaan links het muntteken „R”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 85 000 munten

Datum van uitgifte: september 2016


Malta

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis:tempels van Ġgantija

Beschrijving van het ontwerp: op de munt zijn de tempels van Ġgantija op het eiland Gozo afgebeeld. Ġgantija is een megalithisch tempelcomplex uit het neolithicum. Het is een van ’s werelds oudste vrijstaande bouwwerken, alsook één van de oudste religieuze bouwwerken. Ġgantija is gebouwd rond de 36e eeuw vóór Christus en dateert dus van vóór Stonehenge en de Egyptische piramiden. Bovenaan rechts staat de inscriptie „ĠGANTIJA TEMPLES” met daaronder de jaartallen „3600-3200 BC”. Onderaan links staan de naam van de uitgevende staat „MALTA” met daaronder het jaar van uitgifte „2016”, geflankeerd door het muntmeesterteken en het muntteken. Op de buitenrand van de munt zijn de 12 sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 350.000 munten

Datum van uitgifte: juli 2016


Portugal

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 50 jaar geleden werden de oevers van de rivier de Taag door een brug verbonden

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont een afbeelding van de brug. Rechts bovenaan staat „PORTUGAL”. Onderaan rechts staan „PONTE”, „25 DE ABRIL”, „1966” en „2016” onder elkaar. Onderaan links staat het muntteken „INCM” en onderaan in het midden de naam van de ontwerper „JOSÉ AURÉLIO”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 500 000 munten

Datum van uitgifte: juli 2016


Litouwen

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De Baltische cultuur

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een schijf in barnsteen afgebeeld, een van de meest typische symbolen van de Baltische cultuur. De schijf is versierd met een kruis uit gegraveerde puntjes, dat de as van de wereld symboliseert. Bovenaan staat de naam van de uitgevende staat, „LIETUVA”, geflankeerd door het muntteken en het jaar van uitgifte, „2016”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: mei 2016


Vaticaanstad

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De 200e verjaardag van de Gendarmerie van Vaticaanstad

Beschrijving van het ontwerp: De nationale zijde beeldt een Vaticaanse politieman uit voor de koepel van de Sint-Pietersbasiliek. Bovenaan, in een halve cirkel, staat de inscriptie „CORPO DELLA GENDARMERIA 1816-2016”. Onderaan, in een halve cirkel, staat de naam van het uitgevende land „CITTA’ DEL VATICANO”. Links van het ontwerp staat het muntteken „R” aangeduid, en rechts ervan de naam van de ontwerper, „D. Longo”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 105 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2016


Letland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De landbouw in Letland

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont een Letse bruine koe, een symbool van de Letse melkveehouderij, zowel in de folklore als in het dagelijks leven. Links onderaan het ontwerp staat het jaar van uitgifte „2016” en aan de onderzijde van de binnenste cirkel staat de naam van het uitgevende land „LATVIJA”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 010 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2016


Monaco

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De 150e verjaardag van de bouw van Monte Carlo door Karel III

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is KAREL III weergegeven met MONTE CARLO op de achtergrond. Bovenaan staat de naam van de uitgevende staat, „MONACO”, geflankeerd door het muntteken en het muntmeesterteken. Onderaan staat in een halve cirkel van links naar rechts de inscriptie „1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 15 000 munten

Datum van uitgifte: juni 2016


Slovenië

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De 25e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Republiek Slovenië

Beschrijving van het ontwerp: Over het linkerdeel van de binnenste cirkel ligt een schuine lijn. Rechts van die lijn, in het bovenste gedeelte van de munt, staat het getal „25” met daaronder het opschrift „REPUBLIKA SLOVENIJA”. Onder deze opschriften staat een fragment van het Sloveense volkslied Zdravljica, namelijk „dočákat’ dan” in het handschrift van Prešeren. Onderaan de binnenste cirkel staat het jaartal „2016”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: juni 2016


België

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is in het midden het gezicht van een kind afgebeeld, omringd door de inscripties „MISSING-DISPARU-VERMIST”, „WWW.CHILDFOCUS.BE” en de drietalige vermelding van de nationaliteit „BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN” gevolgd door het jaartal 2016. Het muntteken van Brussel — het gehelmde hoofd van aartsengel Michaël — en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk links en rechts van het gezicht. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 020 000 munten

Datum van uitgifte: mei 2016


Finland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: De Finse auteur en dichter Eino Leino

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont een vlam en een kachelpook die naar rechtsboven is gericht. De inscriptie „EINO LEINO”, in een halve cirkel, en het jaar van uitgave „2016” zijn rechts weergegeven. Links onderaan staan de aanduiding van het uitgevende land „FI” en het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: april 2016


San Marino

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 550e verjaardag van het overlijden van Donatello

Beschrijving van het ontwerp: Op de voorgrond staat links het portret van de David afgebeeld, een detail van het bronzen standbeeld gemaakt door Donatello. Bovenaan in het midden staat het muntteken „R”; rechts, de aanduiding van het uitgevende land „SAN MARINO”; rechts onderaan, de inscriptie „Donatello”, de data „1466-2016” en in het midden, de initialen van de kunstenaar „MB”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 85 000 munten

Datum van uitgifte: april 2016


Portugal

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Het Portugese team bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro

Beschrijving van het ontwerp: Het ontwerp toont een afbeelding op basis van het bekende werk „Hart van Viana”, gesigneerd door de kunstenaar, Joana Vasconcelos, dat is geïnspireerd op de traditionele juwelen uit het noorden van Portugal (het gebied rond de stad Viana do Castelo). Het geheel staat symbool voor de steun van het Portugese volk aan hun nationale team tijdens de Olympische Spelen. Links en rechts, in een halve cirkel, staan respectievelijk de woorden „JOANA VASCONCELOS” en „EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016”. Onderaan bevindt zich het muntteken „INCM”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 650 000 munten

Datum van uitgifte: maart 2016


Italië

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 550e sterfdag van Donatello

Beschrijving van het ontwerp: Het hoofd van de David van Donatello (detail van het bronzen standbeeld in het Nationaal Museum van Bargello te Florence). Aan de linkerzijde het monogram van de Italiaanse Republiek „RI”; daaronder, onder elkaar, de jaartallen „1466” en „2016”. Aan de rechterzijde „C.M.”, de initialen van de ontwerpster, Claudia Momoni; aan de onderkant de inscriptie „DONATELLO”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,5 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2016


Italië

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 2200e sterfdag van Titus Maccius Plautus

Beschrijving van het ontwerp: Toneelmaskers die twee personages uit de Nieuwe Komedie voorstellen: een jonge vrouw en een slaaf, naar een mozaïek uit de tweede eeuw n. Chr. (Capitolijnse Musea, Rome), omgeven door het bouwplan van een Romeins theater en het monogram van de Italiaanse Republiek „RI”, met links „R” en rechts „LDS”, de initialen van de ontwerper Luciana De Simoni; onderaan „184 A. C.” (184 v. Chr.), „2016” en „PLAUTO” (Plautus). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,5 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2016


België

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Olympische Spelen

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste deel van de munt staan, van boven naar beneden, een gestileerde figuur, de vijf Olympische ringen en de inscriptie „TEAM BELGIUM” afgebeeld. Links staat het jaartal 2016. Aan de rechterkant is het land van uitgifte aangeduid met de letters „BE” tussen het muntteken van Brussel – het gehelmde hoofd van aartsengel Michaël – en het muntmeesterteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 375 000 munten

Datum van uitgifte: maart 2016


Slowakije

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Het eerste Slowaakse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Beschrijving van het ontwerp: In het midden van het ontwerp is het wapenschild van de Slowaakse Republiek prominent afgebeeld tegen een achtergrond van dynamische middelpuntzoekende lijnen, die de positie en het belang van de Republiek Slowakije tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie weergeven. Rechts van het wapen: het jaartal „2016”. Langs de rand van de binnenste cirkel: de naam van het land „SLOVENSKO” (Slowakije) en de inscriptie „PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ” (Slowaaks voorzitterschap van de Raad van de EU), van elkaar gescheiden door grafische symbolen. Het muntteken van de munt van Kremnica – de letters „MK” tussen twee muntstempels – en de gestileerde initialen van de ontwerper van de nationale zijde, Vladimír Pavlica, „VP”, staan in het onderste deel van het ontwerp. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: maart 2016


Luxemburg

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Het 50-jarig bestaan van de Groothertogin Charlottebrug

Beschrijving van het ontwerp: De beeldenaar toont de Groothertogin Charlottebrug, de voornaamste verbinding tussen het stadscentrum van Luxemburg en de stadswijk Kirchberg, waar de instellingen van de Europese Unie zijn gelegen. Op de afbeelding van de brug is de Franse naam van de brug „Pont Grande-Duchesse Charlotte” („Groothertogin Charlottebrug”) aangebracht en direct daaronder het jaartal „1966”. Aan de bovenkant van de beeldenaar is Groothertog Henri van Luxemburg afgebeeld; aan de linkerzijde het jaar van uitgifte „2016”. Onderaan staat de naam van het land van uitgifte „LUXEMBOURG”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Datum van uitgifte: eerste kwartaal van 2016


Duitsland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Saksen uit de „Länder”-reeks

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is het wereldberoemde Zwinger-paleis in Dresden afgebeeld, met een zicht vanaf de binnenplaats op de Kronentor. Onderaan zijn de naam „SACHSEN” en de landencode van de uitgevende staat, „D”, vermeld, terwijl rechtsboven zowel het muntteken van de desbetreffende munt („A”, „D”, „F”, „G” of „J”) als het merkteken van de graveur (de initialen „JT” voor Jordi Truxa) en linksboven het jaar „2016” zijn aangebracht. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2016


Spanje

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Door de Unesco aangewezen cultureel en natuurlijk werelderfgoed – Segovia

Beschrijving van het ontwerp: Op de voorgrond is het aquaduct van Segovia afgebeeld. Bovenaan in het binnenste gedeelte staan de naam van het uitgevende land „ESPAÑA” in boogvorm en daaronder het jaar van uitgifte „2016” vermeld. Rechtsbovenaan is het muntteken te zien. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag afgebeeld.

Oplage: 8 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2016


Oostenrijk

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 200-jarig bestaan van de centrale bank van Oostenrijk

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een reliëf afgebeeld met twee goden uit de Romeinse mythologie die voor de ingang staan van het hoofdgebouw van de Oostenrijkse centrale bank („Oesterreichische Nationalbank”): links Mercurius, de boodschapper van de goden en god van de handel, en rechts Fortuna, de godin van het geluk en de voorspoed, die met een hoorn des overvloeds is afgebeeld. Op de achtergrond van links naar rechts in het centrale gedeelte van de munt is het hoofdgebouw van de centrale bank afgebeeld. Aan de onderzijde van het binnenste gedeelte van de munt loopt een sierband die doet denken aan het rood-wit-rood patroon van de Oostenrijkse vlag; in de heraldiek staan gearceerde verticale strepen voor de kleur rood. De jaartallen „1816” en „2016” links van Mercurius verwijzen respectievelijk naar het jaar waarin de centrale bank is opgericht, en naar het tweehonderdjarig bestaan ervan. De inscripties langs de rand van het goudkleurige binnenste gedeelte van de munt luiden „Republik Österreich” en „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 16 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2016


Frankrijk

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: UEFA Europees kampioenschap 2016

Beschrijving van het ontwerp: Het Europees kampioenschap voetbal van de UEFA – het sportevenement dat doorgaans EK wordt genoemd – dat sinds 1960 om de vier jaar wordt georganiseerd, is van 10 juni tot en met 10 juli 2016 in Frankrijk gehouden. Het EK 2016 was de vijftiende editie van het toernooi dat georganiseerd wordt door de Unie van Europese Voetbalbonden en waaraan de beste mannelijke voetbalteams van Europa deelnemen. De winnaar van het toernooi ontving een kleinere versie van de Henri Delaunay-trofee, genoemd naar de oprichter ervan. In het binnenste deel van het ontwerp is de omtrek van de kaart van Frankrijk afgebeeld met de Henri Delaunay-trofee in het midden en onderaan aan weerszijden de twee merktekens van de Parijse Munt. Rechts van de kaart van Frankrijk zijn de letters „RF” voor „République Française” aangebracht. Boven de kaart staat in boogvorm de inscriptie „UEFA EURO 2016 France”. Onder de kaart is een voetbal prominent afgebeeld. Het geheel is afgezet tegen een achtergrond van grafische elementen die het kampioenschap verbeelden. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2016


Estland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: 100e verjaardag van de geboorte van de beroemde Estse schaakgrootmeester Paul Keres

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een portret afgebeeld van de grote Estse schaakspeler Paul Keres met een aantal schaakstukken. Linksbovenaan bevindt zich de inscriptie „PAUL KERES” in de vorm van een halve cirkel; direct daaronder staat de naam van het uitgevende land „EESTI” vermeld, met op de volgende regel het jaar van uitgifte „2016”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 500 000 munten

Datum van uitgifte: januari 2016


Ierland

Herdenkingszijde €2-munt

Te gedenken gebeurtenis: Paasopstand van 1916 in Ierland, 100 jaar geleden

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont het standbeeld van Hibernia bovenop het gebouw van het hoofdpostkantoor, waarvan de bezetting in 1916 het begin van de Paasopstand inluidde. Hibernia is de verpersoonlijking van Ierland. Haar naam is afkomstig van de oude Griekse benaming voor Ierland en haar beeld is van de hand van de beeldhouwer John Smyth. Hibernia wordt gezien als een getuige van de gebeurtenissen van 1916 en in de 100 jaar die sindsdien zijn verstreken, heeft zij de natie aan haar voeten tot bloei zien komen op basis van de idealen die in de Proclamatie zijn neergelegd. Haar blik blijft op de toekomst gericht en zij staat symbool voor het verleden, het heden en de toekomst van het land. Bovenaan in het binnenste gedeelte is de inscriptie „HIBERNIA” aangebracht in handgeschreven letters, waarvan de vorm op het historische Book of Kells is geïnspireerd. De zonnestralen verzinnebeelden treffend de grondgedachte van de Paasopstand en de Proclamatie, nl. de dageraad van de nieuwe natie/republiek. De afbeelding van het standbeeld wordt geflankeerd door de jaren „1916” en „2016”. Onderaan in het binnenste gedeelte zijn de naam van de uitgevende staat „éire” en daaronder het jaar van uitgifte „2016” vermeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 4,5 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2016