Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2016

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Grekland

Tema: 150 år sedan storbranden vid Arkadiklostret

Beskrivning: På myntet finns en bild av Arkadiklostret. I mitten finns texten ”ARKADIKLOSTRET” och längs inre randen uppe till vänster ”HELLENSKA REPUBLIKEN” (på grekiska). Längst upp till höger anges utgivningsåret ”2016” och under bilden i mitten finns en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke). Längst ner till höger syns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: Högst 750 000 mynt

Utgivningsdatum: December 2016

Grekland

Tema: 120 år sedan Dimitri Mitropoulos födelse

Beskrivning: På myntet finns ett porträtt av Dimitri Mitropoulos med noter i bakgrunden. Längs inre randen till vänster finns texten ”120 ÅR SEDAN DIMITRI MITROPOULOS FÖDELSE” och ”HELLENSKA REPUBLIKEN” (på grekiska). Uppe till vänster hittas utgivningsåret ”2016” och en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke). I porträttet till höger syns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: Högst 750 000 mynt

Utgivningsdatum: December 2016

Andorra

Tema: 25 år av radio och television i Andorra.

Beskrivning: Motivet på frånsidan utgörs av en mikrofon och en parabolantenn omgivna av flera cirkulära linjer samt en omskrift ”25è ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA”, och vidare präglingsåret ”2016” och det utgivande landets namn: ”ANDORRA”. Med detta minnesmynt markeras 25-årsdagen av den första utsändningen från Andorras statliga radio- och tv-station, som innebar startpunkten för Andorras offentliga medieutsändningar. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivningsdatum: December 2016

Andorra

Tema: 150-årsminnet av den nya reformen 1866

Beskrivning: Huvudsalen i ”Casa de la Vall” (Andorras parlamentsbyggnad) med omskriften ”150 ANYS DE LA NOVA REFORMA DE 1866”, präglingsåret ”2016” samt nedan namnet på det utgivande landet ”ANDORRA”. Med detta minnesmynt firas 150-årsminnet av reformdekretet, en av de viktigaste händelserna i Andorras och det andorranska parlamentets (Consell General) historia, som ledde till en social och politisk omvandling av furstendömet Andorra. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivningsdatum: December 2016

Malta

Tema: Stiftelsen Malta Community Chest Funds roll i samhället

Beskrivning: Myntet ska uppmärksamma stiftelsen Malta Community Chest Funds roll i samhället och deras program för gymnasieelever, ”Från barn i solidaritet”. Programmet utforskar barns sociala roll inom fem olika områden, varav det första temat handlar om solidaritet genom kärlek. Myntet har formgivits av gymnasieeleven Sarah Cilia. Hon illustrerar temat med två händer som formar den maltesiska flaggan som ett hjärta. Längst ner står ”MALTA 2016”. På varje handled finns stiliserade bilder av två människor. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 380 000 mynt

Utgivningsdatum: November 2016

Lettland

Tema: Vidzeme

Beskrivning: Motivet är vapnet för den lettiska regionen Vidzeme (även kallad Livland). Högst upp står namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och längst ner står texten ”VIDZEME”. Till höger står präglingsåret ”2016”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 030 000 mynt

Utgivningsdatum: November 2016

Frankrike

Tema: François Mitterrand

Beskrivning: På åtsidan syns en avbildning i halvprofil av François Mitterrand med ena handen tankfullt förd till hakan. Till höger hans personliga symbol: en ek sammanflätad med ett olivträd. Till vänster hans födelseår placerad ovanpå jubileumsåret (”1916” och ”2016”) samt ovan omskriften ”FRANÇOIS MITTERAND”. Nedtill anges det utgivande landet ”RF”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2016

Vatikanstaten

Tema: Barmhärtighetens jubelår

Beskrivning: Åtsidan visar den helige Martin av Tours när han delar sin mantel itu och ger ena halvan till en tiggare. Omskriften till vänster lyder ”GIUBILEO DELLA MISERICORDIA” och till höger ”CITTÀ DEL VATICANO”. Till höger om motivet återfinns präglingsåret ”2016” och nedtill myntortsmärket ”R” och formgivarens namn ”M. CRISCIOTTI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 105 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2016

Finland

Tema: 100-årsdagen av filosofen Georg Henrik von Wrights födelse

Beskrivning: I det inre fältet återfinns en antik dorisk kolonn med en gren av ek till vänster. Nedan omskriften ”GEORG HENRIK VON WRIGHT” med präglingsåret ”2016” uppe till höger. Uppe till vänster finns beteckningen för det utgivande landet ”FI” samt myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2016

San Marino

Tema: 400-årsdagen av William Shakespeares död

Beskrivning: Åtsidan visar en bröstbild i trekvartsprofil av författaren. Omskriften till höger anger årtalen ”1616–2016” och längre ned namnet på det utgivande landet ”San Marino”. Till höger nedtill återfinns formgivarens initialer ”MB”. Till vänster omskriften ”William Shakespeare”, och därunder myntortsmärket ”R”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivningsdatum: September 2016

Malta

Tema: Ġgantijatemplen

Beskrivning: På myntet avbildas Ggantijatemplen på ön Gozo. Ggantija är megalittempel från neolitisk tid. De är några av världens äldsta fristående byggnadsverk, och även några av de äldsta religiösa byggnadsverken. Ggantija byggdes ca 3600 f.Kr. och är äldre än Stonehenge och pyramiderna i Egypten. Överst till höger finns inskriptionen ”GGANTIJA TEMPLES” och därunder ”3600–3200 BC”. Längst ner till vänster står namnet på det utgivande landet, ”MALTA”, och därunder utgivningsåret, ”2016”, omgivet av myntmästarmärket och myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 350 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2016

Portugal

Tema: 50-årsjubileet för den första bro som förenar de båda stränderna av floden Tejo

Beskrivning: På åtsidan finns en bild av bron med omskriften ”PORTUGAL” ovan till höger. Under brospannet syns inskrifterna ”PONTE”, ”25 DE ABRIL”, ”1966” och ”2016”, ovanpå varandra. Längst ned till vänster återfinns myntmärket ”INCM” och längst ned i mitten formgivarens namn ”JOSÉ AURÉLIO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2016

Litauen

Tema: Den baltiska kulturen

Beskrivning: Motivet är en bärnstensskiva, en av de viktigaste symbolerna för den baltiska kulturen. Skivan är dekorerad med ett kors av borrade hål – en utsmyckning som symboliserar jordaxeln. Överst står det utgivande landets namn ”LIETUVA”, omgivet av myntortsmärket och utgivningsåret ”2016”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Maj 2016

Vatikanstaten

Tema: 200-årsdagen av grundandet av Vatikanstatens gendarmeri

Beskrivning: På åtsidan syns en gendarm framför Peterskyrkans kupol. Ovan omskriften ”CORPO DELLA GENDARMERIA 1816–2016”, och nedtill ”CITTÀ DEL VATICANO”. Myntortsmärket ”R” återfinns till vänster och formgivarens namn ”D. Longo” till höger. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 105 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2016

Lettland

Tema: Lettlands lantbruk

Beskrivning: Åtsidan visar en ko av rasen Lettisk brun, som är en av symbolerna för de lettiska mjölkgårdarna både i sägner och i verklighet. Under bilden till vänster återfinns präglingsåret ”2016” och i det inre fältets nedre del namnet på det utgivandet landet ”LATVIJA”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 010 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2016

Monaco

Tema: 150-årsfirandet av Charles III:s grundande av Monte Carlo

Beskrivning: Motivet visar CHARLES III med MONTE CARLO i bakgrunden. Överst står namnet på det utgivande landet ”MONACO”, omgivet av myntortsmärket och myntmästarmärket. Längst ner i en halvcirkel står, från vänster till höger, inskriptionen ”1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2016

Slovenien

Tema: Republiken Sloveniens självständighet 25 år

Beskrivning: Den vänstra delen av det inre fältet korsas av en sned linje. Till höger om denna finns upptill inskriften ”25 LET” och därunder ”REPUBLIKA SLOVENIJA”. Under dessa inskrifter återfinns orden ”dočákat' dan” från den slovenska nationalsången Zdravljica ur poeten France Prešerens manuskript. Längst ner i det inre fältet står årtalet ”2016”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Juni 2016

Belgien

Tema: Internationella dagen för försvunna barn

Beskrivning: I det inre fältet syns ett barnahuvud omgivet nedtill av omskriften ”MISSING-DISPARU-VERMIST”, ”WWW.CHILDFOCUS.BE” och ovanför av landsnamnet på Belgiens tre officiella språk ”BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN”, följt av präglingsåret 2016. Myntortsmärket för Bryssel, dvs. ärkeängeln Mikaels hjälmförsedda huvud, och myntmästarmärket finns till vänster och höger om huvudet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 020 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2016

Finland

Tema: Den finske författaren och lyrikern Eino Leino

Beskrivning: I det inre fältet syns eldsflammor och en uppåt till höger pekande eldgaffel. Omskriften ”EINO LEINO” och präglingsåret ”2016” återfinns till höger. Nedan till vänster finns beteckningen för det utgivande landet ”FI” samt myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: April 2016

San Marino

Tema: 550-årsdagen av Donatellos död

Beskrivning: Till vänster i förgrunden återfinns en avbildning av Davids huvud från Donatellos Davidskulptur i brons. Ovan i mitten myntortsmärket ”R”, till höger namnet på det utgivande landet ”SAN MARINO”. Nedan något till höger inskriften ”Donatello”, årtalen ”1466–2016” samt nedtill i mitten formgivarens initialer ”MB”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivningsdatum: April 2016

Portugal

Tema: Den portugisiska truppen i Olympiska spelen i Rio 2016

Beskrivning: Motivet är en bild utgående från Joana Vasconcelos välkända konstverk ”Vianas hjärta” som är inspirerat av traditionella smycken från norra Portugal (kring staden Viana do Castelo). Den symboliserar det portugisiska folkets stöd för sin OS-trupp. På vänster och höger sida, i en halvcirkel, återfinns texten ”JOANA VASCONCELOS” respektive ”EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016”. Längst ned återfinns myntmärket ”INCM”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 650 000 mynt

Utgivningsdatum: Mars 2016

Italien

Tema: 550-årsdagen av Donatellos död

Beskrivning: ”Davids huvud” av Donatello (detalj av bronsskulpturen som finns på nationalmuséet Bargello i Florens). Till vänster återfinns Republiken Italiens monogram, ”RI”, nedanför på två rader finns årtalen ”1466” och ”2016”. Till höger initialerna för formgivaren Claudia Momoni, nedtill står det ”DONATELLO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,5 miljon mynt

Utgivningsdatum: Mars 2016

Italien

Tema: 2200-årsminnet av Tito Maccio Plautos död

Beskrivning: Teatermasker som representerar två figurer ur den nya komedin, den unga kvinnan och slaven, från en mosaik från 100-talet e.kr. (Kapitolinska muséerna, Rom). Runtom, byggnadsritningar för en romersk teater samt monogrammet för Republiken Italien ”RI”, på vänster sida ”R” och på höger sida ”LDS”, formgivaren Luciana De Simonis initialer, nedtill ”184 a. C.”, ”2016” och ”PLAUTO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,5 miljon mynt

Utgivningsdatum: Mars 2016

Belgien

Tema: Olympiska spelen

Beskrivning: Myntets inre del avbildar, uppifrån och ner, en stiliserad gestalt, de fem olympiska ringarna och texten ”TEAM BELGIUM”. Året 2016 står skrivet på myntets vänstra sida. Landskoden ”BE” återfinns på myntets högra sida, mellan märket för Bryssels myntverk, en hjälmförsedd profil av ärkeängeln Mikael, samt myntmästarmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 375 000 mynt

Utgivningsdatum: Mars 2016

Slovakien

Tema: Det första slovakiska ordförandeskapet av Europeiska unionens råd.

Beskrivning: Motivet domineras av vapenskölden för Republiken Slovakien i dess mitt mot en bakgrund av dynamiska centripetala linjer som representerar Republiken Slovakiens position och betydelse under dess ordförandeskap för Europeiska unionens råd. Till höger om vapenskölden anges årtalet ”2016”. Runt kanten av den inre cirkeln återfinns landets namn, ”SLOVENSKO” (Slovakien), samt texten ”PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ” (Slovakiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd), med grafiska symboler emellan. Kremnica Mints myntmärke bestående av bokstäverna ”MK” mellan två tärningar och de stiliserade initialerna av den nationella sidans formgivare Vladimír Pavlica, ”VP”, återfinns i den nedre delen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Mars 2016

Luxemburg

Tema: 50-årsjubileet av Grand Duchess Charlotte-bron

Beskrivning: På myntet återfinns Grand Duchess Charlotte-bron som är den huvudsakliga infrastruktur som binder samman centrala Luxemburg med stadsdelen Kirchberg, platsen för stadens EU-institutioner. Det franska namnet på bron, ”Pont Grande-Duchesse Charlotte”, finns inristat på bilden av bron och årtalet ”1966” står direkt under den texten. Överst avbildas storhertigen Henri av Luxemburg och till vänster står utgivningsåret ”2016”. Längst ned står utgivningslandets namn ”LUXEMBOURG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: första kvartalet 2016

Tyskland

Tema: Sachsen (i serien tyska delstater)

Beskrivning: Motivet visar en vy på det världsberömda Zwingerslottet i Dresden, tagen från innergården mot Kronporten. På myntet anges även namnet ”SACHSEN” och utgivningslandets landskod, ”D”, nedtill, respektive myntverks myntortsmärke (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt gravörens märke (initialerna ”JT” – Jordi Truxa) uppe till höger och årtalet ”2016” uppe till vänster. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2016

Spanien

Tema: Unescos världskultur- och naturarv – Segovia

Beskrivning: På myntet avbildas i förgrunden akvedukten i Segovia. I den övre delen av den inre cirkeln, följande myntets cirkelform, anges namnet på utgivningslandet ”ESPAÑA”, och därunder utgivningsåret ”2016”. På den övre delens högra sida återfinns myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2016

Österrike

Tema: Österrikes centralbank 200 år

Beskrivning: På myntet avbildas en relief med två gudar ur den romerska mytologin ovanför ingången till huvudbyggnaden av Österrikes centralbank (OeNB): till vänster Mercurius, gudarnas budbärare och köpmännens och handelns gud, till höger Fortuna, ödets och välståndets gudinna, som porträtteras med ett ymnighetshorn. I bakgrundsdetaljen, som löper från vänstra till högra kanten av myntets inre del, avbildas Österrikes centralbanks huvudlokaler. Ett prydnadsband som omgärdar nedre delen av myntets mitt visar den Österrikiska flaggans röd-vit-rödfärgade mönster med streckade vertikala linjer som symboliserar färgen röd, såsom föreskrivs i heraldikens regler. Årtalen ”1816” och ”2016” till vänster om Mercurius hänvisar till året för grundandet av Österrikes centralbank och dess tvåhundraårsjubileum. Längs kanterna av den guldfärgade mitten står det ”Republik Österreich” (Republiken Österrike) samt ”200 Jahre Oesterreichische Nationalbank” (Österrikes centralbank 200 år). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 16 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2016

Frankrike

Tema: Europamästerskapet i fotboll 2016

Beskrivning: Var fjärde år sedan 1960 har Europamästerskapet i fotboll, ofta kallat ”Euro”, spelats och mellan den 10 juni och den 10 juli 2016 hölls det i Frankrike. Euro 2016, den femtonde upplagan av tävlingen, organiserades av UEFA och samlade Europas främsta herrlag i fotboll. Tävlingens vinnare erhöll en mindre version av Henri Delaunay-trofén, döpt efter mannen som uppfann tävlingen. På myntet avbildas Henri Delaunay-trofén i mitten av en konturkarta över Frankrike, tillsammans med två märken för myntverket i Paris. Bokstäverna RF, République Française (Republiken Frankrike), återfinns till höger om den franska kartan, och tävlingens namn – ”UEFA EURO 2016 France” – står skrivet upptill. Under kartan syns en fotboll tydligt i förgrunden. Bakgrunden består av grafiska element som representerar turneringen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2016

Estland

Tema: 100-årsjubileet av födelsen av den berömda estniska stormästaren i schack, Paul Keres

Beskrivning: På myntet avbildas ett porträtt av den skicklige estniska schackspelaren Paul Keres tillsammans med några schackpjäser. Uppe till vänster, i en halvcirkel, finns inskriptionen ”PAUL KERES”. Direkt under anges namnet på utgivningslandet ”EESTI”, med utgivningsåret ”2016” på raden nedanför. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: Januari 2016

Irland

Tema: Hundra år sedan Påskupproret i Irland 1916

Beskrivning: På myntet avbildas statyn av Hibernia som står på toppen av postens huvudkontor. Beslagtagandet av denna 1916 markerade startskottet för Påskupproret. Hon är en symbol för Irland. Hennes namn togs från det antika Greklands namn för Irland och hennes skepnad utformades av skulptören John Smyth. Hon ses som ett vittne till händelserna 1916 och under de påföljande hundra åren har hon sett nationen blomma upp baserat på de ideal som fastslagits i Proklamationen. Hon fortsätter att blicka framåt och är en symbol för landets förflutna, nutid och framtid. I den inre cirkelns övre del anges ”HIBERNIA” i handskriven stil som fått inspiration från historiska ”Book of Kells”. Solstrålarna återspeglar väl det underliggande konceptet med Upproret och Proklamationen, t.ex. den nya nationens/republikens uppgång. Bilden på statyn omges av årtalen ”1916” och ”2016”. Nedtill i den inre cirkeln finns namnet på utgivningslandet ”éire” och nedanför anges utgivningsåret ”2016”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2016