Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2016

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Řecko

Motiv: 150. výročí vyhoření kláštera Arkadi

Popis: Na minci je zobrazen klášter Arkadi. Ve středu mincovního pole je v řečtině umístěn nápis „KLÁŠTER ARKADI“ a podél mezikruží vlevo nápis „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Nahoře vpravo se nachází letopočet vydání „2016“ a pod ústředním nápisem palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Dole vpravo je zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: max. 750 000 mincí

Datum emise: prosinec 2016

Řecko

Motiv: 120. výročí narození Dimitrije Mitropoulose

Popis: Na minci je zobrazen portrét Dimitrije Mitropoulose na pozadí hudebních not. Podél mezikruží nalevo je v řečtině uveden nápis „120. VÝROČÍ NAROZENÍ DIMITRIJE MITROPOULOSE“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. Vlevo nahoře se nachází letopočet vydání „2016“ a palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Vpravo dole je zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: max. 750 000 mincí

Datum emise: prosinec 2016

Andorra

Motiv: 25. výročí andorrského rozhlasu a televize

Popis: Návrh zachycuje mikrofon a anténu obklopené několika kružnicovými čárami a zahrnuje nápis „25è ANIVERSARI DE RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA“, letopočet vydání „2016“ a název vydávající země „ANDORRA“. Tato oběžná pamětní mince oslavuje 25. výročí založení andorrských veřejných sdělovacích prostředků spojené se začátkem vysílání andorrského veřejného rozhlasu a veřejné televize. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2016

Andorra

Motiv: 150 let Nové reformy z roku 1866

Popis: Návrh zachycuje hlavní sál v „Casa de la Vall“ (prostory andorrského parlamentu) a zahrnuje nápis „150 ANYS DE LA NOVA REFORMA DE 1866“, letopočet vydání „2016“ a název vydávající země „ANDORRA“. Tato pamětní mince oslavuje 150 let od vydání výnosu o Nové reformě, jednoho z největších kroků v historii Andorry a andorrského parlamentu Consell General, který představoval společenskou a politickou transformaci Andorrského knížectví. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2016

Malta

Motiv: úloha nadace „Malta Community Chest Fund“ ve společnosti

Popis: Tato mince má prostřednictvím programu pro studenty středních škol s názvem „From Children in Solidarity“ připomínat úlohu, kterou ve společnosti sehrála nadace „Malta Community Chest Fund“. Uvedený program identifikuje společenskou úlohu dětí v pěti různých oblastech, přičemž prvním tématem je „solidarita prostřednictvím lásky“. Návrh vytvořila středoškolská studentka Sarah Ciliaová, která dané téma vyjádřila formou dvou rukou spojených do tvaru srdce s vyobrazením maltské vlajky uvnitř. Ve spodní části motivu se nachází nápis „MALTA 2016“. Na levém i pravém zápěstí jsou znázorněna dvě stylizovaná vyobrazení lidského těla. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 380 000 mincí

Datum emise: listopad 2016

Lotyšsko

Motiv: Vidzeme

Popis: Na minci je vyobrazen erb lotyšského historického regionu Vidzeme neboli Livonska. Nad ním je uveden název vydávající země „LATVIJA“ a pod ním nápis „VIDZEME“. Vpravo je uveden rok emise „2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 030 000 mincí

Datum emise: listopad 2016

Francie

Motiv: François Mitterrand

Popis: Na minci je zobrazen profil zamyšleného Françoise Mitterranda. Vedle je zobrazen Mitterandův osobní emblém, propletené větve dubu a olivovníku. V horní části jsou uvedena data stého výročí jeho narození („1916“ a „2016“) a jeho jméno. Dole je uvedeno označení vydávající země „RF“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: říjen 2016

Vatikán

Motiv: Svatý rok Božího milosrdenství

Popis: Národní strana mince zobrazuje svatého Martina z Tours, který se dělí o svůj plášť se žebrákem. Motiv je lemován dvěma půlkruhovými nápisy, v levé části nápisem „GIUBILEO DELLA MISERICORDIA“ a v pravé části nápisem „CITTÀ DEL VATICANO“. Vpravo je rovněž uveden rok vydání „2016“ a na spodní části mincovní značka „R“ a jméno umělce „M. CRISCIOTTI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 105 000 mincí

Datum emise: říjen 2016

Finsko

Motiv: sté výročí narození filozofa Georga Henrika von Wrighta

Popis: Na vnitřní straně mince je dórský sloup a na levé straně dubová ratolest. Dále je zde v půlkruhu zleva doprava nápis „GEORG HENRIK VON WRIGHT“ a vpravo nahoře rok vydání „2016“. Vlevo nahoře je označení vydávající země „FI“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: říjen 2016

San Marino

Motiv: 400. výročí smrti Williama Shakespeara

Popis: Návrh zobrazuje portrét básníka. Na pravé straně jsou v půlkruhu uvedeny letopočty „1616–2016“ a název vydávající země „San Marino“ a v dolní části pravé strany iniciály umělce „MB“. Na levé straně je uveden také v půlkruhu nápis „William Shakespeare“ a v dolní části levé strany je zobrazena značka mincovny „R“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: září 2016

Malta

Motiv: chrámy Ġgantija

Popis: Mince znázorňuje chrámy Ġgantija nalézající se na ostrově Gozo. Názvem Ġgantija je pojmenován megalitický chrámový komplex pocházející z neolitu. Jedná se o jednu z celosvětově nejstarších samostatně stojících staveb a zároveň o jednu z nejstarších náboženských staveb. Chrámy Ġgantija byly postaveny přibližně ve 36. století př. n. l. Svým stářím tedy předčí Stonehenge a egyptské pyramidy. V pravé horní části je uveden nápis „ĠGANTIJA TEMPLES“ a pod ním letopočty „3600–3200 BC“. Vlevo dole je název vydávající země „MALTA“ a pod ním rok vydání „2016“ se značkami mincmistra a mincovny po stranách. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 350 000 mincí

Datum emise: červenec 2016

Portugalsko

Motiv: 50 let od postavení prvního mostu spojujícího oba břehy řeky Tejo

Popis: Na návrhu je vyobrazen most. Vpravo nahoře je nápis „PORTUGAL“. V pravé dolní části jsou pod sebou ztvárněny nápisy „PONTE“, „25 DE ABRIL“, „1966“ a „2016“. Vlevo dole je uvedena mincovní značka „INCM“ a dole uprostřed se připomíná jméno autora „JOSÉ AURÉLIO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: červenec 2016

Litva

Motiv: baltská kultura

Popis: Návrh zobrazuje jantarový disk, jeden z nejtypičtějších symbolů baltské kultury. Disk je ozdobený ornamentem tvořeným vyvrtanými dírkami ve tvaru kříže, který znázorňuje zemskou osu. V horní části je uveden název vydávající země „LIETUVA“ s mincovní značkou a letopočtem vydání „2016“ po stranách. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: květen 2016

Vatikánský městský stát

Motiv: 200. výročí Corpo della Gendarmeria (vatikánské policie)

Popis: Na národní straně je vyobrazen příslušník vatikánské policie před bazilikou sv. Petra. V horní části je v půlkruhu umístěn nápis „CORPO DELLA GENDARMERIA 1816–2016“. Ve spodní části je v půlkruhu uveden název vydávající země „CITTÀ DEL VATICANO“. Na levé straně návrhu se nachází značka mincovny „R“ a na pravé straně je uvedeno jméno autora „D. Longo“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 105 000 mincí

Datum emise: červen 2016

Lotyšsko

Motiv: lotyšské zemědělství

Popis: Návrh zobrazuje lotyšskou hnědou krávu, jež je jedním ze symbolů lotyšské mlékárenské výroby, a to jak ve folklóru, tak v běžném životě. Pod návrhem je na levé straně uveden nápis s letopočtem vydání „2016“ a ve spodní části vnitřního kruhu je uveden název vydávajícího státu „LATVIJA“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 010 000 mincí

Datum emise: červen 2016

Monako

Motiv: 150. výročí založení Monte Carla Karlem III.

Popis: Návrh zobrazuje Karla III. na pozadí Monte Carla. V horní části je uveden název vydávající země „MONACO“ se značkami rytce a mincovny po stranách. Dole je do půlkruhu zleva doprava umístěn nápis „1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: červen 2016

Slovinsko

Motiv: 25. výročí nezávislosti Republiky Slovinsko

Popis: Nad levou stranou vnitřního kruhu je úhlopříčka. Vpravo od úhlopříčky je v horní části mince nápis „25 LET“ a pod ním nápis „REPUBLIKA SLOVENIJA“. Pod těmito nápisy je písmem význačného slovinského básníka Prešerena uveden verš slovinské hymny Zdravljica „dočákat' dan“. Na spodní části vnitřního kruhu je uveden rok „2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červen 2016

Belgie

Motiv: Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Popis: Ve středu vnitřní části mince je zobrazen obličej dítěte a okolo něho je nápis „MISSING-DISPARU-VERMIST“, „WWW.CHILDFOCUS.BE“, ve třech jazycích je uveden název země „BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN“, dále je uveden rok „2016“. Vlevo od obličeje dítěte se nachází bruselská mincovní značka (hlava archanděla Michaela s přilbicí), vpravo značka mincmistra. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 020 000 mincí

Datum emise: květen 2016

Finsko

Motiv: finský spisovatel a básník Eino Leino

Popis: Na vnitřní straně mince je plamen a pohrabáč směřující doprava a vzhůru. Na pravé straně je nápis „EINO LEINO“ ve tvaru půlkruhu a rok vydání „2016“. Vlevo dole je označení vydávající země „FI“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: duben 2016

San Marino

Motiv: 550. výročí úmrtí Donatella

Popis: Na minci je v popředí vlevo portrét Davida, detail Donatellovy bronzové sochy. V horní části uprostřed je umístěna značka mincovny „R“. Vpravo je název vydávající země „San Marino“. Vpravo dole je nápis „Donatello“, letopočty „1466–2016“ a v dolní části uprostřed jsou umístěny iniciály autora výtvarného návrhu „MB“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: duben 2016

Portugalsko

Motiv: portugalský tým účastnící se olympijských her v Riu v r. 2016

Popis: Na návrhu je vyobrazení vycházející ze známého uměleckého díla „srdce z Viany“, s podpisem autorky Joany Vasconcelosové. Je inspirováno tradičními šperky ze severního Portugalska (okolí města Viana do Castelo). Symbolizuje podporu Portugalců jejich národnímu týmu při příležitosti olympijských her. Na levé straně je do půlkruhu uveden nápis „JOANA VASCONCELOS“ a na pravé straně „EQUIPA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2016“. Dole je uvedena mincovní značka „INCM“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 650 000 mincí

Datum emise: březen 2016

Itálie

Motiv: 550. výročí úmrtí Donatella

Popis: Davidova hlava, jejímž autorem je Donatello (detail bronzové sochy, která se nachází v Národním muzeu Bargello ve Florencii). Na levé straně je logo Italské republiky „RI“, pod ním jsou na dvou řádcích letopočty „1466“ a „2016“. Na pravé straně jsou uvedena písmena „C.M.“, iniciály autorky Claudie Momoniové. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: březen 2016

Itálie

Motiv: 2200. výročí úmrtí Tita Maccia Plauta

Popis: Divadelní maska znázorňující dvě postavy z Nové komedie, mladou ženu a otroka, z mozaiky z 2. století n. l. (Kapitolská muzea v Římě), obklopená stavebním plánem římského divadla s logem Italské republiky „RI“; vlevo je písmeno „R“ a vpravo písmena „LDS“, iniciály autorky Luciany De Simoniové; pod nimi jsou letopočty „184 A. C.“ a „2016“ a jméno „PLAUTO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: březen 2016

Belgie

Motiv: olympijské hry

Popis: Na vnitřní straně mince je zobrazena stylizovaná postava, pod ní pět olympijských kruhů a nejníže nápis „TEAM BELGIUM“. V levé části mince je uveden letopočet 2016. Na pravé straně mince se nachází bruselská mincovní značka (hlava archanděla Michaela s přilbicí), uprostřed označení země „BE“ a dole značka mincmistra. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 375 000 mincí

Datum emise: březen 2016

Slovensko

Motiv: 1. slovenské předsednictví Rady Evropské unie

Popis: Ve střední části návrhu je státní znak Slovenské republiky na pozadí dynamických sbíhajících se linií představující postavení a význam Slovenské republiky během jejího předsednictví v Radě Evropské unie. Napravo od státního znaku je uveden letopočet „2016“. Kolem okraje vnitřního kruhu je název země „SLOVENSKO“ a nápis „PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ“. Tyto dva nápisy jsou odděleny grafickými symboly. Značka mincovny v Kremnici, tvořená písmeny „MK“ mezi dvěma razidly, a stylizovaná písmena „VP“, což jsou iniciály autora mince, Vladimíra Pavlici, jsou umístěny v dolní části. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: březen 2016

Lucembursko

Motiv: 50. výročí otevření mostu velkovévodkyně Charlotte

Popis: Motiv mince představuje most velkovévodkyně Charlotte, který je hlavní trasou spojující centrum Lucemburku s městskou částí Kirchberg, kde sídlí instituce Evropské unie. Do obrázku mostu je vepsán francouzský název mostu „Pont Grande-Duchesse Charlotte“ (most velkovévodkyně Charlotte) a přímo pod ním letopočet „1966“. V horní části návrhu je vyobrazena podobizna lucemburského velkovévody Henriho a po její levé straně je rok vydání „2016“. V dolní části je uveden název vydávající země „LUXEMBOURG“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: 1. čtvrtletí r. 2016

Německo

Motiv: Sasko (série „Spolkové země“)

Popis: Mince zachycuje pohled na světoznámý zámecký komplex Zwinger v Drážďanech, na jeho nádvoří a Korunní bránu. Ve středové části mince dole je uveden název „SACHSEN“ (Sasko) a kód vydávající země „D“, vpravo nahoře značka příslušné mincovny „A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“ a iniciály rytce „JT“ (Jordi Truxa) a vlevo nahoře letopočet „2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2016

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – Segovia

Popis: V popředí návrhu je vyobrazen akvadukt v Segovii. V horní části vnitřního kruhu je do kruhu zapsán název vydávající země „ESPAÑA“ a pod ním rok vydání „2016“. Vpravo nahoře je mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: únor 2016

Rakousko

Motiv: 200 let rakouské centrální banky Oesterreichische Nationalbank

Popis: Na návrhu jsou zpodobněna dvě božstva římské mytologie, jež jsou vytesána v reliéfu nad vchodem do hlavní budovy Oesterreichische Nationalbank: nalevo Merkur, posel bohů a bůh obchodníků a obchodu, napravo Fortuna, bohyně osudu a prosperity, s rohem hojnosti. Detail na pozadí mezi levým a pravým okrajem vnitřního kruhu mince zobrazuje hlavní budovu Oesterreichische Nationalbank. Spodní okraj vnitřního kruhu je lemován ozdobným pruhem evokujícím červeno-bílo-červený vzor rakouské státní vlajky, přičemž svislé šrafování symbolizuje červenou barvu, jak stanoví pravidla heraldických znaků. Letopočty „1816“ a „2016“ vlevo od Merkura odkazují na rok založení banky a její dvousté jubileum. Podél okraje zlatavého vnitřního pole stojí nápisy „Republik Österreich“ (Rakouská republika) a „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank“ (200 let Oesterreichische Nationalbank). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 16 milionů mincí

Datum emise: leden 2016

Francie

Motiv: Evropský pohár UEFA 2016

Popis: Od roku 1960 se každé čtyři roky koná evropský šampionát UEFA, sportovní událost běžně označovaná jako Euro. V roce 2016 se bude konat ve Francii, v termínu od 10. června do 10. července. Euro 2016 bude patnácté v řadě. Tuto soutěž, jíž se účastní nejlepší mužské týmy Evropy, pořádá Unie evropských fotbalových asociací. Vítěz získává zmenšenou verzi poháru Henriho Delaunaye, zakladatele soutěže. Na minci je tento pohár zobrazen ve střední části, rámuje jej mapa Francie a vedle něj jsou uvedeny dvě značky pařížské mincovny. Vpravo od mapy Francie je uvedena zkratka Francouzské republiky „RF“ (République Française) a nad ní název soutěže „UEFA EURO 2016 France“. Ve spodní části mince je v popředí zobrazen míč. Pozadí tvoří grafické prvky, které reprezentují soutěž. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: leden 2016

Estonsko

Motiv: 100. výročí narození slavného estonského šachového velmistra Paula Kerese

Popis: Na minci je vyobrazen portrét významného estonského šachisty Paula Kerese spolu s několika šachovými figurkami. V levé horní části je ve formě půlkruhu umístěn nápis „PAUL KERES“. Přímo pod ním je název vydávajícího státu „EESTI“, pod kterým se nachází letopočet vydání „2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2016

Irsko

Motiv: 100. výročí Velikonočního povstání v Irsku 1916

Popis: Na minci je vyobrazena socha Hibernie stojící na střeše budovy hlavní pošty, jejíž obsazení znamenalo počátek Velikonočního povstání v roce 1916. Hibernia je symbolem Irska. Její jméno pochází ze starořeckého označení pro Irsko a její ztvárnění je dílem sochaře Johna Smytha. Hibernia je vnímána jako svědek událostí roku 1916 a následujících sta let rozkvětu národa na základě ideálů uvedených v prohlášení nezávislosti. Stále hledí kupředu a je symbolem minulosti, současnosti i budoucnosti země. V horní části vnitřního kruhu mince stojí ručně psaný nápis „HIBERNIA“, jehož podoba je inspirována historickou Knihou z Kellsu. Paprsky symbolizují ideu povstání a prohlášení nezávislosti, tedy úsvit nového národa a nové republiky. Po stranách sochy jsou uvedeny letopočty „1916“ a „2016“. Ve spodní části vnitřního kruhu mince je uveden název vydávající země „Éire“ a pod ním letopočet vydání „2016“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4,5 milionu mincí

Datum emise: leden 2016