Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2 euro piemiņas monētas – 2017. gads

Monētu apraksti šajā lapā pārpublicēti no "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša", tāpēc var nedaudz atšķirties no citiem šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Andora

Motīvs: Andora – Pireneju valsts

Apraksts. Monētas augšējā daļā attēlots trijstūris, ko veido trīs viļņotas svītras, atainojot vienkāršotu valsts karti, ar uzrakstiem "Andorra" un "EL PAÍS DELS PIRINEUS" (Pireneju valsts). Šie trīs elementi veido zīmolu, kas pieder Andoras valdībai un kuru izmanto, lai grafiskās komunikācijas nolūkos nodrošinātu vienotu, saskaņotu un koordinētu attēlu un vienlaikus panāktu nepārprotamu un tūlītēju identificēšanu. Monētas apakšējā daļā redzams emisijas gads "2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 85 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada decembris

Andora

Motīvs: Andoras himnai –100

Apraksts. Uz monētas attēlota 1914. gadā publicētās Andoras himnas daļēja reprodukcija. Attēla centrālajā daļā redzamas himnas pirmās notis, ko ieskauj stilizētu ziedu rotājums un uzraksts "Himne Andorrà" (Andoras himna). Attēla augšpusē redzams emisijas gads "2017" un uzraksts "100 anys de l’himne d’Andorra" (Andoras himnai –100). Monēta izgatavota, pieminot 100. gadadienu kopš ar Consell General (Andoras parlamenta) 1917. gada 2. aprīļa nolīgumu tā kļuva par Andoras valsts himnu. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 85 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada decembris

Malta

Motīvs: solidaritāte un miers

Apraksts. Monētas galvenā tēma ir solidaritātes un miera jēdziens. Tās dizainu ir radījis skolēns, attēlojot divus bērnus, kas tur Maltas karogu, bet viņiem pāri lido miera balodis. Apakšā ir emitentvalsts nosaukums "Malta", un labajā pusē redzams emisijas gads "2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 380 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada novembris

Monako

Motīvs: Carabiniers du Prince (prinča karabinieri)

Apraksts. Uz monētas attēlots karabinieris un fonā – Monako pils. Augšpusē uzraksts "MONACO", kam vienā pusē monētu kaltuves zīme un otrā – kaltuves meistara zīme. Apakšā ir gadskaitļi "1817–2017", bet zem tiem – uzraksts "CARABINIERS DU PRINCE". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 15 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada novembris

Portugāle

Motīvs: rakstnieka Raula Brandao dzimšanas 150. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlota Raula Brandao (Raul Brandão) seja. Kreisajā pusē uzraksts RAUL BRANDĆO un zem tā gadskaitļi "1867" un "2017". Labajā pusē apakšā emitentvalsts nosaukums "PORTUGAL", un labajā pusē augšā autora vārds "LUIS FILIPE DE ABREU", kam seko kaltuves zīme "INCM". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 520 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada novembris

Latvija

Motīvs: Latgale

Apraksts. Uz monētas attēlots Latgales ģerbonis. Augšā redzams emitentvalsts nosaukums "LATVIJA", un apakšā –uzraksts "LATGALE". Labajā pusē – emisijas gads "2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 530 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada oktobris

Luksemburga

Motīvs: Lielhercoga Gijoma III 200. gadadiena

Apraksts. Uz monētas kreisajā pusē attēlota Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Anrī ģīmetne profilā ar skatu uz kreiso pusi un labajā pusē – Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Gijoma III attēls. Monētas apakšējā daļā redzams gadskaitlis "2017". Apakšpusē izvietots uzraksts "GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG". Virs attiecīgās ģīmetnes vārds "GUILLAUME III", kam seko dzimšanas gads "*1817". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada oktobris

Vatikāns

Motīvs: 100 gadi kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā

Apraksts. Uz monētas atainoti trīs jauni gani, kam parādījās Jaunava Marija, un aiz viņiem fonā redzama Fatimas svētvieta. Monētas augšpusē puslokā izvietots uzraksts "CITTĄ DEL VATICANO" un tieši zem tā norādīts gadskaitlis "1917". Zem gadskaitļa no kreisās uz labo pusi lasāms uzraksts "FATIMA 2017". Pa kreisi atrodas naudas kaltuves zīme "R" un apakšā – dizainera vārds "O.ROSSI". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 105 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada oktobris

Somija

Motīvs: Somijas daba

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots kartogrāfisks mēness apveids, kāds tas redzams no Harmajas salas Somijā. Priekšplānā redzama uz zara sēdoša vārna. Apakšā vidū – emisijas gads "2017". Centrālajā daļā pa kreisi atrodas emitentvalsts norāde "FI". Naudas kaltuves zīme redzama centrālajā daļā pa labi. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada oktobris

Kipra

Motīvs: Pafa – 2017. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta

Apraksts. Uz monētas attēlots Pafas antīkais Odeons – neliels amfiteātris, kas celts mūsu ēras 2. gadsimtā. Mūsdienās to vasarās izmanto muzikālā teātra uzvedumiem un tajā notiks vairāki pasākumi programmas "Pafa – 2017. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta" ietvaros. Monētas iekšējā daļā daļā redzams emitentvalsts nosaukums "ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS" un uzraksts "Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης" (Pafa – 2017. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 430 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada septembris

Francija

Motīvs: rozā lentītes, kas simbolizē cīņu pret krūts vēzi, 25. gadadiena

Apraksts. Kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem cīņa pret krūts vēzi ir nozīmīga visā pasaulē. Par godu šīs cīņas simbola – rozā lentītes – 25. gadadienai monētu kaltuve Monnaie de Paris nolēma paust atbalstu šai cīņai. Jau gandrīz 15 gadus ik gadu tiek pasniegta rozā lentītes balva pētniecības un inovācijas atbalstam.

Uz monētas attēlota sievietes krūtis, ko simboliski aizsargā plauksta un lentīte. Labajā pusē attēlu ietver uzraksts "25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE" (rozā lentītes 25. gadadiena). Labajā pusē atrodas arī gadskaitļi "1992–2017", emitentvalsts norāde "RF" un monētu kaltuves zīmes. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada septembris

Beļģija

Motīvs: Ģentes universitātes 200. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots Ģentes universitātes logotips, zem kura norādīti gadskaitļi "1817–2017" un kuru iekļauj uzraksts "200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY" un valsts norāde "BE". Attiecīgi pa labi un pa kreisi no valsts norādes atrodas Briseles monētu kaltuves zīme (erceņģeļa Miķeļa galva ar bruņucepuri) un monētu kaltuves vadītājas zīme (Herzeles pašvaldības ģerbonis). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 200 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada septembris

Sanmarīno

Motīvs: starptautiskais attīstībai veltīta ilgtspējīga tūrisma gads

Apraksts. Monētas centrā attēlota planēta Zeme, ko ieskauj viļņi; pa labi redzams loks ar burtu "A", kas apzīmē dizaina autoru Endrjū Lūisu (Andrew Lewis). Augšpusē ir liekts uzraksts "TURISMO SOSTENIBILE", apakšpusē – "SAN MARINO" un gadskaitlis "2017"; pa labi redzami gravētājas Uļjanas Pernacas (Uliana Pernazza) iniciāļi "UP INC."; pa kreisi – burts "R" jeb Itālijas monētu kaltuves zīme, kura ir nodrošinājusi monētas izkalšanu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja apstiprināja 2017. gada noteikšanu par Starptautisko attīstībai veltīta ilgtspējīga tūrisma gadu. Ilgtspējīga tūrisma jēdziens ietver ceļošanu, kas notiek, cienot planētu; šāds tūrisms nemaina dabas, sociālo un mākslas vidi un netraucē sociālo un saimniecisko darbību. Tas ir masu tūrismam pretēja veida tūrisms, un tas tiecas atbalstīt ekonomiski vājākas valstis. Sanmarīno Republika šim tematam velta 2 euro piemiņas monētu, kuras dizainu izstrādājis Kanādas mākslinieks Endrjū Lūiss, lai popularizētu jaunu domāšanas veidu un veicinātu tūristu saudzīgu attieksmi pret vidi. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 70 500 monētu

Emisijas datums: 2017. gada septembris

Latvija

Motīvs: Kurzeme

Apraksts. Uz monētas attēlots Latvijas reģiona – Kurzemes – ģerbonis. Augšā redzams emitentvalsts nosaukums "LATVIJA", un apakšā – uzraksts "KURZEME". Labajā pusē – emisijas gads "2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 530 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada septembris

Lietuva

Motīvs: Viļņa

Apraksts. Uz monētas attēlots Viļņas pilsētas panorāmas fragments. Kreisajā pusē izvietots uzraksts "VILNIUS" un dizainera zīme. Augšā labajā pusē redzams emitentvalsts nosaukums "LIETUVA" un emisijas gads "2017". Monētas centrā ir naudas kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūlijs

Igaunija

Motīvs: Igaunijas neatkarība

Apraksts. Uz monētas redzams izliekts ozola stumbrs, kura vienā pusē attēloti zari, bet otrā pusē – lapas. Zari simbolizē revolūciju laiku un grūtības, ar kurām bijis bruģēts Igaunijas ceļš uz neatkarību. Lapas simbolizē Igaunijas spēku, sasniegumus un ilgmūžību. Zem stumbra kreisajā pusē ir vārds "MAAPÄEV" (Igaunijas pagaidu asambleja) un virs tā – gadskaitlis "1917". Apakšā labajā pusē redzams emitentvalsts nosaukums "EESTI" un zem tā – emisijas gads "2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 500 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūlijs

Grieķija

Motīvs: Nika Kazandzaka 60. atceres gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlots Nika Kazandzaka (Nikos Kazantzakis) – viena no Grieķijas ievērojamākajiem 20. gadsimta rakstniekiem – portrets profilā. Gar monētas iekšējo loku kreisajā pusē ir uzraksts "GRIEĶIJAS REPUBLIKA" un vārds "NIKS KAZANDZAKIS" (grieķu valodā). Augšā kreisajā pusē redzams emisijas gads "2017" un palmete (Grieķijas naudas kaltuves zīme). Apakšā labajā pusē izvietota arī mākslinieka Georga Stamatopula (George Stamatopoulos) monogramma. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūlijs

Grieķija

Motīvs: arheoloģisko izrakumu vieta Filipi

Apraksts. Dizainparaugā attēlota B bazilikas daļa un lineāri motīvi, kuriem par iedvesmu kalpo apmaļu ornaments no kādas sengrieķu mozaīkas, kas tika atklāta šajā vietā. Gar monētas iekšējo loku ir uzraksts "ARHEOLOĢISKO IZRAKUMU VIETA PHILIPPI" un "GRIEĶIJAS REPUBLIKA" (grieķu valodā). Fonā redzams arī emisijas gads "2017", bet labajā pusē – palmete (Grieķijas naudas kaltuves zīme). Apakšā kreisajā pusē izvietota mākslinieka Georga Stamatopula (George Stamatopoulos) monogramma. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūlijs

Portugāle

Motīvs: sabiedriskās drošības 150 gadi

Apraksts. Dizainparaugā redzami cilvēku silueti un ēkas, kas simboliski atveido pilsoņus un pilsētas, kur galvenokārt tiek nodrošināta sabiedriskā drošība, un vienkāršots policijas simbols. Uzraksti ietver gadskaitli "1867" un emisijas gadu "2017", emitentvalsti "PORTUGAL", piemiņas tematiku "SEGURANÇA PÚBLICA" (sabiedriskā drošība), trīs galvenos ar pilsonību saistītos jautājumus "DIREITOS", "LIBERDADES" un "GARANTIAS" (tiesības, brīvības un garantijas) un autora vārdu "JOSÉ DE GUIMARÃES". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 520 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūlijs

Vatikāns

Motīvs: svētā Pētera un svētā Pāvila mocekļa nāves 1950. gadadiena

Apraksts. Dizainparaugā attēloti svētais Pēteris un svētais Pāvils un viņu simboli – attiecīgi atslēgas un zobens. Monētas augšpusē puslokā uzraksts "CITTÀ DEL VATICANO". Monētas apakšpusē puslokā uzraksts "1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO". Apakšā kreisajā pusē redzams emisijas gads "2017", un apakšā labajā pusē – monētu kaltuves zīme "R". Starp minētajiem uzrakstiem ir mākslinieka vārds "G. TITOTTO". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 105 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūnijs

Мalta

Motīvs: UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauts objekts – Maltas aizvēsturiskie Hagar Qim tempļi

Apraksts. Uz monētas attēloti aizvēsturiskie Hagar Qim tempļi. Augšējā labajā pusē cits zem cita ir uzraksti "ĦAĠAR QIM", "TEMPLES" un gadskaitļi "3600–3200 BC". Apakšējā kreisajā pusē redzams emitentvalsts nosaukums "MALTA" un zem tā – emisijas gads "2017". Apakšējā labajā pusē mākslinieka Noela Galea Basona (Noel Galea Bason) iniciāļi "NGB". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 405 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada jūnijs

Somija

Motīvs: Somijas neatkarības 100 gadi

Apraksts. Monētas iekšējās daļas dizains ir mozaīka ar izretinātākām detaļām labajā pusē, kuras veido kartogrāfisku Somijas apveidu. Kreisajā pusē vertikāli cits zem cita ir izvietots uzraksts "SUOMI FINLAND", neatkarības gads "1917" un emisijas gads "2017". Monētas vidusdaļas labajā pusē redzama emitentvalsts norāde "FI" un kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 2.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada aprīlis

Itālija

Motīvs: divi tūkstoši gadu kopš Tita Līvija nāves

Apraksts. Romiešu vēsturnieka Tita Līvija krūšutēls, pamatojoties uz Lorenco Larēzes Moreti (Lorenco Larese Moretti) darbu; kreisajā pusē redzams Itālijas Republikas logotips "RI" un autores Klaudijas Momoni (Claudia Momoni) iniciāļi "C.M."; labajā pusē norādīti gadskaitļi "17" un "2017", kas attiecīgi ir Tita Līvija nāves un monētas emisijas gadi, un Romas monētu kaltuves zīme "R"; visu ieskauj punktu aplis un uzraksts "TITO • LIVIO". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada aprīlis

Beļģija

Motīvs: Ljēžas universitātes 200. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots Ljēžas universitātes logotips, zem kura norādīti gadskaitļi "1817–2017" un kuru iekļauj uzraksts "200 ANS UNIVERSITE DE LIEGE – 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE" un valsts norāde "BE". Attiecīgi pa labi un pa kreisi no valsts norādes atrodas Briseles monētu kaltuves zīme (erceņģeļa Miķeļa galva ar bruņucepuri) un monētu kaltuves vadītājas zīme (Herzeles pašvaldības ģerbonis). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 200 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada aprīlis

Sanmarīno

Motīvs: Džoto dzimšanas 750. gadadiena

Apraksts. Monētas kreisajā pusē attēlots Florences katedrāles (Santa Maria del Fiore) zvanu torņa – Džoto arhitektūras darba – fragments; vertikāli redzami uzraksti "SAN MARINO, GIOTTO" un gadskaitļi "1267–2017"; monētas labajā pusē attēlots Džoto portreta fragments un autores Lučānas De Simoni (Luciana De Simoni) iniciāļi "LDS"; apakšējā daļā redzams burts "R", kas norāda uz Romas monētu kaltuvi. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 80 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada marts

Spānija

Motīvs: UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Astūrijas karalistes baznīcas

Apraksts. Uz monētas priekšplānā redzama Santa Maria del Naranco baznīca. Monētas iekšējā daļā augšā puslokā izvietots emitentvalsts nosaukums "ESPAŃA" un zem tā pa labi – emisijas gads "2017". Monētas iekšējās daļas kreisajā pusē redzama naudas kaltuves zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 4 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada februāris

Vācija

Motīvs: Reinzeme-Pfalca no sērijas "Federālās zemes"

Apraksts. Uz monētas attēlota Porta Nigra Trīrē, kas ir, iespējams, vislabāk saglabājušies romiešu pilsētas vārti uz ziemeļiem no Alpiem. Monētas iekšējā daļā izvietots arī nosaukums "RHEINLAND-PFALZ" un apakšā – emitentvalsts kods "D". Iekšējās daļas kreisajā pusē redzama attiecīgās naudas kaltuves zīme ("A", "D", "F", "G" vai "J") un augšā – gadskaitlis "2017". Labajā pusē redzami dizaina autora Čokola Františeka (Chocola Frantisek) iniciāļi "CH". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada februāris

Slovākija

Motīvs: Istropolitana Universitātes 550 gadu jubileja

Apraksts. Uz monētas attēlots skolotājs un divi studenti uz Bratislavā atrodošās Istropolitana Universitātes agrākās ēkas fasādes fona. Augšā pa kreisi attēlots universitātes dibinātāja – karaļa Mateja Korvina – medaljons. Virs medaljona redzams uzraksts "1467", kas apzīmē universitātes dibināšanas gadu. Emitentvalsts nosaukums "SLOVENSKO" izvietots monētas iekšējā loka apakšā virs emisijas gada "2017". Gar monētas iekšējās daļas kreiso pusi izvietots uzraksts "UNIVERZITA", bet labajā pusē – "ISTROPOLITANA". Apakšā pa kreisi redzama Kremnicas naudas kaltuves (Mincovňa Kremnica) zīme, ko veido abreviācija "MK", kas novietota starp divām matricēm. Zem naudas kaltuves zīmes izvietoti stilizēti burti "MP", kas ir dizaina autores Marijas Poldaufovas (Mária Poldaufová) iniciāļi. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada janvāris

Slovēnija

Motīvs: euro ieviešanas Slovēnijā 10. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlotas 10 lidojošas bezdelīgas, kas veido ovālu. Apakšā pusaplī izvietots uzraksts "10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE". Augšā pa kreisi redzams uzraksts "SLOVENIJA 2017". Starp abiem uzrakstiem iegravēts punkts. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada janvāris

Francija

Motīvs: Ogista Rodēna nāves 100. gadadiena

Apraksts. Monētu kaltuve Monnaie de Paris ar šo monētu piemin izcilā franču tēlnieka Ogista Rodēna (Auguste Rodin) nāves simtgadi. 1840. gadā dzimušais tēlnieks bija viens no reālisma grandiem. Viņš radījis tādus pārlaicīgus pasaulslavenus tēlniecības šedevrus kā "Domātājs", "Skūpsts", "Elles vārti" vai "Kalē pilsoņi". Uz monētas attēlota Ogista Rodēna ģīmetne profilā un viņa slavenākais darbs "Domātājs" tādā veidā, ka abu pieres saskaras. Monētas augšpusē tēlnieciski atveidoti burti "RF", kas apzīmē Francijas Republiku (République Française). Uz tēlnieka bārdas ir uzraksts ar viņa vārdu "A. Rodin" un gadskaitļi "1917–2017". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada janvāris

Luksemburga

Motīvs: 50. gadadiena, kopš dienēšana Luksemburgas armijā ir brīvprātīga

Apraksts. Uz monētas labajā pusē attēlota Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Anrī ģīmetne profilā ar skatu uz labo pusi un kreisajā pusē – logotipa veidā noformēts teksts "50 Joer Fräiwëllegen-Arméi". Monētas augšā attēlots gadskaitlis "2017", kam vienā pusē ir monētu kaltuves zīme un otrā pusē – kaltuves meistara iniciāļi. Apakšā izvietots emitentvalsts nosaukums "LĖTZEBUERG". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2017. gada janvāris

Itālija

Motīvs: svētā Marka bazilikas Venēcijā pabeigšanas 400. gadadiena

Apraksts. Svētā Marka bazilikas Venēcijā fasāde; zem tās, blakus Itālijas Republikas logotipam "RI", redzami gadskaitļi "1617" un "2017", kas attiecīgi ir bazilikas pabeigšanas un monētas emisijas gadi; apakšpusē uzraksts "SAN MARCO"; labajā pusē redzami autores Lučānas De Simoni (Luciana De Simoni) iniciāļi "LDS"; augšpusē uzraksts "VENEZIA" un Romas monētu kaltuves zīme "R". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2017. gada janvāris