Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2017

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Andorra

Tema: Andorra – det pyreneiska landet

Beskrivning: I det inre fältets övre del återfinns en triangel bestående av tre böljande band motsvarande en förenklad kartbild över landet, med inskriften ”ANDORRA” och ”EL PAÍS DELS PIRINEUS” (det pyreneiska landet). Dessa tre komponenter utgör ett av staten Andorra ägt varumärke som används för att ge en enhetlig, konsekvent och koordinerad bild i all grafisk kommunikation samtidigt som landet identifieras omisskännligt och omedelbart. Nedtill anges utgivningsåret ”2017”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivning: December 2017

Andorra

Tema: Andorras nationalsång 100 år

Beskrivning: På åtsidan syns en partiell återgivning av Andorras nationalsång som publicerades år 1914. I mitten ett notblad med de första tonerna i nationalsången, på båda sidor omgivet av slingrande stiliserade blomster och inskriften ”HIMNE ANDORRÀ” (Andorras nationalsång) i medeltida typsnitt. Längst ned syns delar av två språkband. Ovanför notbladet syns präglingsåret ”2017” och inskriften ”100 ANYS DE L’HIMNE D’ANDORRA” (Andorras nationalsång 100 år). Myntet högtidlighåller 100-årsdagen av att stycket upphöjdes till Andorras nationalsång genom beslut av Consell General (Andorras parlament) den 2 april 1917. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 85 000 mynt

Utgivning: December 2017

Malta

Tema: Solidaritet och fred

Beskrivning: Myntets tema är solidaritet och fred. Motivet har skapats av en elev och föreställer två barn som håller den maltesiska flaggan med fredsduvan flygande över dem. I den nedre delen anges det utgivande landets namn ”Malta” och på högra sidan utgivningsåret ”2017”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 380 000 mynt

Utgivning: November 2017

Monaco

Tema: Carabiniers du Prince (Prinsens karabinjärer)

Beskrivning: På myntet syns en karabinjär och i bakgrunden Monacos palats. Högst upp befinner sig inskriften ”MONACO” tillsammans med myntmärket och myntmästarmärket. I den nedre delen står åren ”1817–2017” och därunder inskriften ”CARABINIERS DU PRINCE”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 15 000 mynt

Utgivning: November 2017

Portugal

Tema: 150 årsjubileet av författaren Raul Brandãos födelse

Beskrivning: Motivet är ett porträtt av Raul Brandão i trekvartsprofil. På den vänstra sidan återfinns inskriften RAUL BRANDÃO och därunder årtalen ”1867” och ”2017”. Längst ned till höger anges namnet på det utgivande landet ”PORTUGAL” och överst till höger formgivarens namn ”LUIS FILIPE DE ABREU” följt av myntmärket ”INCM”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: November 2017

Lettland

Tema: Landskapet Latgale

Beskrivning: I mitten Latgales landskapsvapen och och ovanför detta en inskrift med namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och nedtill omskriften ”LATGALE”. Till höger präglingsåret ”2017”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 530 000 mynt

Utgivning: Oktober 2017

Luxemburg

Tema: 200-årsdagen av storhertig Vilhelm III:s födelse

Beskrivning: Åtsidan visar en halsbild av storhertig Henri till vänster och en bröstbild av storhertig Vilhelm III (fr. Guillaume III) till höger, båda i trekvartsprofil vända åt vänster. Upptill årtalet ”2017” och nedtill ”HENRI” vertikalt angivna. Omskriften nedtill lyder ”GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG”. Uppe till höger omskriften ”GUILLAUME III” följt av födelseåret ”* 1817”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Oktober 2017

Vatikanstaten

Tema: Hundraårsminnet av uppenbarelserna i Fátima

Beskrivning: Motivet utgörs av de tre herdebarn som jungfru Maria uppenbarade sig för, med helgedomen i Fátima som bakgrund. Omskriften upptill lyder ”CITTÀ DEL VATICANO” och omedelbart därunder anges årtalet ”1917”. Under årtalet finns inskriften ”FATIMA 2017”, och under det till vänster myntortsmärket ”R”. Längst ned finns formgivarens namn ”O. ROSSI”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 105 000 mynt

Utgivning: Oktober 2017

Finland

Tema: Den finska naturen

Beskrivning: Mitt på åtsidan en fullmåne sedd från fyrön Gråhara utanför Helsingfors. Framför månen syns ett grenverk med en kråka sittande på en av grenarna. Längst ned på det inre fältet präglingsåret ”2017”. Till vänster om månen återfinns bokstäverna för det utgivande landet, ”FI”, och till höger myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Oktober 2017

Cypern

Tema: Pafos – Europeisk kulturhuvudstad 2017

Beskrivning: Motivet visar Pafos antika Odeion, en mindre amfiteater från 100-talet e.Kr. Här ges numera teaterföreställningar under somrarna och den används för flera evenemang i programmet för ”Pafos 2017 – Europeisk kulturhuvudstad”. Nedtill utgivningslandets namn ”ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS” samt ovan omskriften ”Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης” (dvs. Pafos 2017 – Europeisk kulturhuvudstad). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 430 000 mynt

Utgivning: September 2017

Frankrike

Tema: 25-årsfirandet av rosa bandet, symbolen för kampen mot bröstcancer.

Beskrivning: Sedan 1990-talet har kampen mot bröstcancer varit mycket viktig runtom i världen. Med anledning av 25-årsfirandet av rosa bandet, en ikonisk symbol för denna kamp, har Monnaie de Paris beslutat att stödja denna sak. I nästan 15 år har Rosa bandet-priset varje år utdelats till stöd för forskning och innovation.

Motivet utgörs av den nakna överkroppen på en kvinna, som undersöker sitt ena bröst, vilket symboliskt skyddas av ett rosa band. Till höger omskriften ”25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE” (25-årsfirandet av rosa bandet). Till höger finns även årtalen ”1992–2017” och angivelsen av utgivningsland, ”RF” samt myntmärkena. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 000 000 mynt

Utgivning: September 2017

Belgien

Tema: Universitetet i Gent firar 200-årsjubileum

Beskrivning: I det inre fältet syns Gents universitets signum och därunder årtalen 1817–2017. Omskriften lyder ”200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY” och nedtill anges beteckningen för utgivarlandet BE. Myntortsmärket för Bryssel, ärkeängeln Mikael i hjälm, samt myntmästarmärket, Herzele kommunvapen, är placerade till höger och vänster om beteckningen för utgivningslandet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 200 000 mynt

Utgivning: September 2017

San Marino

Tema: Internationella året för hållbar turism för utveckling

Beskrivning: Mitt på åtsidan syns ett jordklot omgivet av vågor, och till höger mellan två vågor formgivaren Andrew Lewis kännetecken, ett A inom en cirkel. Omskriften ovan lyder ”TURISMO SOSTENIBILE” och nedan ”SAN MARINO” och året ”2017”. Mellan omskrifterna återfinns till höger gravören Uliana Pernazzas initialer, ”UP INC”, och till vänster myntortsmärket ”R” för Rom.

FN:s generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Med hållbar turism menas ett resande som respekterar vår planet, inte förändrar den naturliga, sociala och konstnärliga miljön och inte hindrar sociala och ekonomiska verksamheter från att växa. Det är en turism som är motsatsen till massturism och som tenderar att gynna de svagaste ekonomierna. Republiken San Marino ägnar detta tema ett minnesmynt med valören 2 euro, utformad av den kanadensiska konstnären Andrew Lewis, för att främja en ny inställning och uppmuntra turisterna att respektera miljön. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 70 500 mynt

Utgivning: September 2017

Lettland

Tema: Landskapet Kurzeme

Beskrivning: I mitten Kurzemes landskapsvapen, och ovanför detta, namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” samt nedtill ”KURZEME”. Präglingsåret ”2017” återfinns till höger om vapnet. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 530 000 mynt

Utgivning: September 2017

Litauen

Tema: Vilnius

Beskrivning: Motivet utgörs av en stadsvy över en del av Vilnius. Till vänster omskriften ”VILNIUS” och formgivarens märke. Uppe till höger anges namnet på det utgivande landet ”LIETUVA” och präglingsåret ”2017”. Myntverksmärket är placerat i mitten. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 000 000 mynt

Utgivning: Juli 2017

Estland

Tema: Estlands självständighet

Beskrivning: Myntet visar en slingrande ekstam med grenarna på ena sidan och bladen på den andra. Grenarna symboliserar revolutionerna och umbärandena före Estlands självständighet. Bladen står för Estlands styrka, bedrifter och livskraft. Nere till vänster om stammen finns ordet ”MAAPÄEV” (Estlands provisoriska parlament) och året ”1917”. Nere till höger finns namnet på det utgivande landet ”EESTI” och utgivningsåret ”2017”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 500 000 mynt

Utgivning: Juli 2017

Grekland

Tema: 60-årsminnet av Nikos Kazantzakis

Beskrivning: Myntet visar ett profilporträtt av Nikos Kazantzakis, en av Greklands största 1900-talsförfattare. I det inre fältet till vänster finns texten ”REPUBLIKEN GREKLAND” och namnet ”NIKOS KAZANTZAKIS” (på grekiska). Längst upp syns utgivningsåret ”2017” och i mitten till vänster en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke). Nere till höger finns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2017

Grekland

Tema: Den arkeologiska fyndplatsen Filippi

Beskrivning: Myntet visar delar av basilika B och motiv som är inspirerade av en antik grekisk mosaik som har hittats i Filippi. I det inre fältet finns texten ”ARKEOLOGISKA FYNDPLATSEN FILIPPI” och ”REPUBLIKEN GREKLAND” (på grekiska). I bakgrunden syns utgivningsåret ”2017” och till en höger en palmett (det grekiska myntverkets myntortsmärke). Nere till vänster finns konstnärens monogram (George Stamatopoulos). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: Juli 2017

Portugal

Tema: 150 år av allmän ordning och säkerhet

Beskrivning: Motivet består av silhuetter av människor och byggnader, såsom symboliska framställningar av medborgare och städer, där den allmänna ordningen och säkerheten huvudsakligen upprätthålls, samt polisens förenklade symbol. Inskrifterna utgörs av årtalet ”1867” och utgivningsåret ”2017”, utgivningslandet ”PORTUGAL”, temat (”SEGURANÇA PÚBLICA” – allmän ordning och säkerhet), medborgarskapets emblematiska motto (”DIREITOS”, ”LIBERDADES”, ”GARANTIAS” – rättigheter, friheter och skyddsgarantier) samt formgivarens namn ”JOSÉ DE GUIMARÃES”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 520 000 mynt

Utgivning: Juli 2017

Vatikanstaten

Tema: 1950-årsminnet av S:t Petrus och S:t Paulus martyrium

Beskrivning: Motivet utgörs av S:t Petrus och S:t Paulus och deras symboler, nycklarna respektive svärdet. Upptill i det inre fältet omskriften ”CITTÀ DEL VATICANO”. Nedtill omskriften ”1950 DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO”. Längst ned till vänster utgivningsåret ”2017” och till höger myntortsmärket ”R” samt däremellan formgivarens namn ”G. TITOTTO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 105 000 mynt

Utgivning: Juni 2017

Malta

Tema: Unesco-världsarvet: de förhistoriska Ħaġar Qim-templen på Malta

Beskrivning: Motivet är de förhistoriska Ħaġar Qim-templen. Uppe till höger i det inre fältet inskrifterna ”ĦAĠAR QIM”, ”TEMPLES” samt årtalen ”3600–3200 BC” placerade i tre rader. Nere till vänster i det inre fältet det utgivande landets namn, ”MALTA”, och därunder utgivningsårtalet ”2017”. Till höger formgivaren Noel Galea Basons initialer ”NGB”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 405 000 mynt

Utgivning: Juni 2017

Finland

Tema: Finlands självständighet 100 år

Beskrivning: Myntets inre fält är utformad som en mosaik, där de mer glest placerade bitarna antyder Finlands kartbild. Inskrifterna ”SUOMI FINLAND” och ”1917”, året för självständigheten och ”2017” utgivningsåret, återfinns till vänster lodrätt placerade ovanpå varandra. I mitten till höger i det inre fältet finns beteckningen för det utgivande landet ”FI” samt finska myntverkets myntmärke. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 2,5 miljoner mynt

Utgivning: April 2017

Italien

Tema: Tvåtusenårsminnet av Titus Livius död

Beskrivning: Byst av den romerske historikern Titus Livius, efter ett verk av Lorenzo Larese Moretti. Till vänster om denna ”RI” (Repubblica italiana) och ”C.M.” (gravören Claudia Momonis initialer), och till höger ”17” och ”2017”, dvs. årtalen för Livius död respektive myntets utgivning samt därunder myntortsmärket för Rom ”R”. Nedtill i det inre fältet omskriften ”TITO • LIVIO”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivning: April 2017

Belgien

Tema: Tvåhundraårsjubileum för universitetet i Liège

Beskrivning: På myntsidans mitt återges logotypen för universitetet i Liège, och därunder årtalen 1817–2017. Logotypen och årtalen omges av inskriften ”200 ANS UNIVERSITE DE LIÈGE – 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE, plus landsnamnet BE. Till höger respektive vänster om landsnamnet återfinns myntortsmärket för Bryssel, en avbildning av ärkeängeln Mikael iförd hjälm samt myntmästarmärket, kommunen Herzeles statsvapen. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 200 000 mynt

Utgivning: April 2017

San Marino

Tema: 750-årsminnet av konstnären och arkitekten Giottos födelse

Beskrivning: Till vänster en detalj av klocktornet till katedralen Santa Maria del Fiore i Florens, vilket är ett av Giottos arkitektoniska verk, samt de lodrätt placerade inskrifterna ”SAN MARINO”, ”GIOTTO” och årtalen ”1267–2017”. Till höger ett utsnitt av ett porträtt av Giotto samt formgivaren Luciana De Simonis initialer ”LDS”. Nedtill myntortsmärket ”R” för Rom. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 80 000 mynt

Utgivning: Mars 2017

Spanien

Tema: Unescos världskultur- och naturarv – Kyrkor i kungariket Asturien

Beskrivning: Åtsidan pryds i förgrunden av kyrkan Santa Maria del Naranco. I den övre delen av den inre cirkeln anges namnet på utgivningslandet ”ESPAÑA” och därunder till höger präglingsåret ”2017”. På den vänstra sidan av den inre cirkeln återfinns myntortsmärket. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 4 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2017

Tyskland

Tema: Rheinland-Pfalz (i serien ”Förbundsländer” (Bundesländer))

Beskrivning: Åtsidan visar Porta Nigra i Trier, som är den troligen bäst bevarade romerska stadsporten norr om Alperna. Den inre delen visar även namnet ”RHEINLAND-PFALZ” och utgivningslandets landskod ”D” längst ned. Myntmärket för respektive myntverk (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) återfinns till vänster och årtalet ”2017” högst upp. Till höger står formgivarens initialer ”CH” (Chocola Frantisek). I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 30 miljoner mynt

Utgivning: Februari 2017

Slovakien

Tema: 550-årsjubileet av universitetet Istropolitana

Beskrivning: Motivet visar skepnaderna av en lärare och två elever positionerade framför fasaden av den byggnad där universitetet Istropolitana i Bratislava förr låg. I motivets övre del till vänster finns en medaljong av kungen Mattias Corvinus, universitetets grundare. Ovanför medaljongen finns inskriften ”1467”, det år då universitetet öppnade. Utgivningslandet ”SLOVENSKO” återfinns i nedre delen av den inre cirkeln ovanför utgivningsåret ”2017”. Längs med den inre cirkelns vänstra del finns inskriften ”UNIVERZITA” och längs med den högra kanten ”ISTROPOLITANA”. Nedtill vänster återfinns Kremnica Mints (Mincovňa Kremnica) myntmärke, bestående av initialerna ”MK” placerade mellan två tärningar. Nedanför myntmärket finns de stiliserade bokstäverna ”MP”, formgivarens, Mária Poldaufovás, initialer. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2017

Slovenien

Tema: Eurons 10-årsjubileum i Slovenien

Beskrivning: Motivet visar tio flygande svalor formandes en cirkel. I den undre halvan finns inskriften ”10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE” i halvcirkelform. Upptill vänster finns inskriften ”SLOVENIJA 2017”. En punkt är graverad mellan inskrifterna. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1 miljon mynt

Utgivning: Januari 2017

Frankrike

Tema: Hundraårsjubileet av Auguste Rodin

Beskrivning: Med anledning av hundraårsjubileet av hans bortgång hyllar Monnaie de Paris den framstående franska skulptören Auguste Rodin. Han föddes 1840 och hör till en av de främsta företrädarna inom realismen. Hans verk, däribland Tänkaren, Kyssen, Helvetesporten och Borgarna i Calais, utgör tidlösa mästerverk inom skulptering. Motivet visar Auguste Rodin och Tänkaren, hans mest kända verk, panna mot panna. ”RF” står för République Française och är inskrivet på myntets övre del. Konstnärens namn, ”A. Rodin” och de relevanta årtalen ”1917-2017” är inskrivna i hans skägg. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 10 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2017

Luxemburg

Tema: 50-årsjubileet av den Luxemburgska arméns frivillighet

Beskrivning: Motivet visar på höger sida ett porträtt av storhertig Henri blickandes åt höger och till vänster syns texten ”50 Joer Fräiwëllegen-Arméi” i form av en logotyp. På motivets övre del finns präglingsåret ”2017” omgivet av myntmärket och myntmästarens initialer. Längst ner står utgivningslandets namn ”LËTZEBUERG”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 500 000 mynt

Utgivning: Januari 2017

Italien

Tema: 400-årsjubileet av fullbordandet av Markuskyrkan i Venedig

Beskrivning: Motivet utgörs av Markuskyrkans fasad. Under denna återfinns årtalen ”1617” och ”2017”, dvs. årtalen för kyrkans fullbordande respektive myntets utgivning och däremellan ”RI” (Repubblica italiana). Längst ned i det inre fältet finns omskriften ”SAN MARCO”, och till höger om denna formgivaren Luciana De Simonis initialer ”LDS”. Högst upp i det inre fältet omskriften ”VENEZIA” samt myntortsmärket för Rom ”R”. I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivning: Januari 2017