Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2017

Opisy monet, które pochodzą z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, mogą nieznacznie się różnić od opisów publikowanych na naszej stronie.

Andora

Temat: Andora – państwo pirenejskie

Opis: W górnej części monety widnieje trójkąt zbudowany z trzech falistych linii, obrazujący schematyczną mapę Andory, a pod nim – napisy „Andorra” i „EL PAÍS DELS PIRINEUS” (Państwo pirenejskie). Te trzy elementy składają się na markę należącą do rządu Andory, która jest używana we wszystkich materiałach graficznych, żeby utrzymać jednolity, spójny i zawsze jednakowy wizerunek, a jednocześnie zapewnić jednoznaczną i natychmiastową identyfikację. Na dole wybito rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 85 000 monet

Data emisji: grudzień 2017

Andora

Temat: Stulecie hymnu Andory

Opis: Głównym motywem monety jest fragment hymnu Andory opublikowanego w 1914. Centralnie umieszczono pierwsze nuty hymnu, a wokół nich – ozdobne motywy roślinne i napis „Himne Andorrà” (hymn Andory). W górnej części wzoru znajdują się rok emisji monety „2017” i napis „100 anys de l’himne d’Andorra” (100 lat hymnu Andory). Moneta upamiętnia setną rocznicę dopuszczenia tego utworu jako hymn narodowy przez Radę Generalną (parlament Andory) 2 kwietnia 1917. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 85 000 monet

Data emisji: grudzień 2017

Malta

Temat: Solidarność i pokój

Opis: Centralny motyw monety obrazuje ideę solidarności i pokoju. Moneta, zaprojektowana przez ucznia, przedstawia dwoje dzieci trzymających maltańską flagę oraz unoszącego się nad nimi gołąbka pokoju. Na dole znajduje się nazwa kraju emisji „MALTA”, a po prawej stronie – rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 380 000 monet

Data emisji: listopad 2017

Monako

Temat: Karabinierzy Książęcy

Opis: Moneta przedstawia postać karabiniera na tle Pałacu Książęcego w Monako. Powyżej przy otoku znajduje się nazwa kraju emisji „MONACO” między znakiem mennicy a znakiem mincmistrza. Na dole umieszczono lata „1817–2017”, a pod nimi – napis „CARABINIERS DU PRINCE” (Karabinierzy Książęcy). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 15 000 monet

Data emisji: listopad 2017

Portugalia

Temat: 150-lecie urodzin pisarza Raula Brandão

Opis: Moneta przedstawia twarz Raula Brandão. Po lewej stronie znajduje się napis „RAUL BRANDÃO”, a pod nim – lata „1867” i „2017”. Po prawej stronie w dolnej części monety umieszczono nazwę kraju emisji „PORTUGAL”, a w górnej – imię i nazwisko autora projektu „LUIS FILIPE DE ABREU” oraz znak mennicy „INCM”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: listopad 2017

Łotwa

Temat: Łatgalia

Opis: Motywem monety jest herb jednego z regionów Łotwy – Łatgalii (łot. Latgale). Nad herbem znajduje się nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a pod nim – nazwa regionu „LATGALE”. Po prawej stronie umieszczono rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 530 000 monet

Data emisji: październik 2017

Luksemburg

Temat: 200-lecie urodzin wielkiego księcia Wilhelma III

Opis: Po lewej stronie przedstawiono profil wielkiego księcia Henryka zwrócony w lewo, a po prawej – profil wielkiego księcia Wilhelma III. Na górze znajduje się rok „2017”, a dołem biegnie napis „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (Wielcy książęta Luksemburga). Nad wizerunkiem księcia Wilhelma III umieszczono jego imię „GUILLAUME III” i oznaczenie roku urodzenia „*1817”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: październik 2017

Watykan

Temat: Stulecie objawień fatimskich

Opis: Moneta przedstawia troje młodych pasterzy, którym ukazała się Matka Boża, na tle sanktuarium fatimskiego. Górą biegnie półkoliście napis „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie), a tuż pod nim poziomo – oznaczenie roku „1917”. Poniżej widnieje napis „FATIMA 2017”. Z lewej strony głównego motywu umieszczono znak mennicy „R”, a na dole – inicjał imienia i nazwisko projektantki „O. ROSSI”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 105 000 monet

Data emisji: październik 2017

Finlandia

Temat: Fińska przyroda

Opis: Centralnym motywem monety jest kartograficzny wizerunek księżyca widzianego z wyspy Harmaja w Finlandii. W jego górnej części widnieje wrona siedząca na gałęzi. Pod nim, w osi pionowej, znajduje się rok emisji „2017”. W osi poziomej z lewej strony umieszczono oznaczenie kraju emisji „FI”, a z prawej – znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: październik 2017

Cypr

Temat: Pafos 2017 – Europejska Stolica Kultury

Opis: Moneta przedstawia Odeon w Pafos, niewielki amfiteatr z II w. n.e. Współcześnie służy on latem jako miejsce przedstawień muzyczno-teatralnych. Tu właśnie odbędzie się wiele imprez z programu „Pafos 2017 – Europejska Stolica Kultury”. Wzdłuż otoku biegną nazwa kraju emisji w językach greckim i tureckim „ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS” oraz napis „Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης” (Pafos 2017 – Europejska Stolica Kultury). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 430 000 monet

Data emisji: wrzesień 2017

Francja

Temat: 25. rocznica przyjęcia różowej wstążki za symbol walki z rakiem piersi

Opis: Od lat 90. XX w. na całym świecie toczy się wielka kampania na rzecz walki z rakiem piersi. Z okazji 25-lecia przyjęcia różowej wstążki za symbol tej walki w kampanię postanowiła włączyć się Mennica Paryska. Od blisko 15 lat co roku wręczana jest nagroda różowej wstążki, by wspierać badania i innowacje naukowe w tej dziedzinie.

Motywem monety jest pierś kobieca, którą symbolicznie chronią dłoń i wstążka. Po prawej stronie biegnie półkoliście napis „25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE” (25. rocznica różowej wstążki). Z prawej strony znajdują się także daty „1992” i „2017”, oznaczenie kraju emisji „RF” i znaki mennicze. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: wrzesień 2017

Belgia

Temat: 200-lecie Uniwersytetu Gandawskiego

Opis: W wewnętrznej części monety znajduje się logo uniwersytetu w Gandawie, a pod nim – daty „1817–2017”. Wzdłuż otoku biegnie napis „200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY” (200-lecie Uniwersytetu Gandawskiego), a na dole znajduje się oznaczenie kraju „BE”. Na prawo od oznaczenia kraju widnieje znak Mennicy Brukselskiej: głowa archanioła Michała w hełmie, a na lewo – znak mincmistrza: herb gminy Herzele. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 200 000 monet

Data emisji: wrzesień 2017

San Marino

Temat: Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju

Opis: Centralnym motywem jest kula ziemska otoczona falami; z prawej strony wpisana jest w nie litera A w kółku – symbol projektanta Andrew Lewisa. Powyżej biegnie półkoliście napis „TURISMO SOSTENIBILE” (Zrównoważona turystyka), a poniżej – „SAN MARINO” i oznaczenie roku „2017”; po prawej stronie umieszczono monogram artystki grawera Uliany Pernazzy „UP INC.”; po lewej widnieje litera „R” – znak Mennicy Włoskiej, w której moneta została wybita.

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju. Koncepcja zrównoważonej turystyki polega na podróżowaniu z poszanowaniem naszej planety, w taki sposób, żeby nie zmieniać środowiska naturalnego, społecznego i artystycznego ani nie utrudniać rozwoju działalności społecznej i gospodarczej. Zrównoważona turystyka jest przeciwieństwem turystyki masowej i zazwyczaj wspiera gospodarki najsłabsze. Republika San Marino poświęciła temu tematowi monetę okolicznościową o nominale 2 euro, zaprojektowaną przez kanadyjskiego artystę Andrew Lewisa, żeby upowszechniać nowy sposób myślenia i zachęcać turystów do szanowania środowiska. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 70 500 monet

Data emisji: wrzesień 2017

Łotwa

Temat: Kurlandia

Opis: Motywem monety jest herb jednego z regionów Łotwy – Kurlandii (łot. Kurzeme). Nad herbem znajduje się nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a pod nim – nazwa regionu „KURZEME”. Po prawej stronie umieszczono rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 530 000 monet

Data emisji: wrzesień 2017

Litwa

Temat: Wilno

Opis: Motywem monety jest fragment panoramy Wilna. Po lewej stronie znajdują się napis „VILNIUS” (Wilno) i znak projektanta. Na górze po prawej widnieją nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa) i rok emisji „2017”. Pośrodku monety umieszczono znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: lipiec 2017

Estonia

Temat: Niepodległość Estonii

Opis: Moneta przedstawia esowaty pień dębu, od którego z jednej strony odchodzą gałęzie, a z drugiej – liście. Gałęzie symbolizują czasy rewolucji i ciężkie doświadczenia, jakich doznała Estonia na drodze do niepodległości. Liście są metaforą siły, osiągnięć i długowieczności Estonii. Na dole przy otoku po lewej stronie pnia umieszczono napis „MAAPÄEV” (nazwa tymczasowego zgromadzenia narodowego), a powyżej – rok „1917”. Na dole po prawej znajduje się nazwa kraju emisji „EESTI” (Estonia), a pod nią – rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,5 miliona monet

Data emisji: lipiec 2017

Grecja

Temat: 60. rocznica śmierci Nikosa Kazantzakisa

Opis: Moneta przedstawia profil Nikosa Kazantzakisa, jednego z największych pisarzy greckich XX w. Z lewej strony wzdłuż otoku biegną napisy w języku greckim: „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka) i „ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ” (Nikos Kazantzakis). Na górze umieszczono rok emisji „2017”, a na osi poziomej z lewej strony widnieje palmeta (znak Mennicy Greckiej). W dolnej części po prawej stronie znajduje się monogram artysty grawera Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: lipiec 2017

Grecja

Temat: Stanowisko archeologiczne w Filippi

Opis: Moneta przedstawia fragment bazyliki B i liniowe motywy inspirowane wzorem obramowania starożytnej greckiej mozaiki odkrytej na tym stanowisku. Wzdłuż otoku biegną napisy w języku greckim: „ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ” (stanowisko archeologiczne Filippi) i „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” (Republika Grecka). W tle wybity jest centralnie rok emisji „2017”, a po prawej stronie – palmeta (znak Mennicy Greckiej). W dolnej części po lewej stronie znajduje się monogram artysty grawera Georgiosa Stamatopoulosa. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 750 000 monet

Data emisji: lipiec 2017

Portugalia

Temat: 150-lecie bezpieczeństwa publicznego

Opis: Moneta przedstawia zarysy budynków i postaci ludzkich jako symbol miast, gdzie przede wszystkim zapewnia się bezpieczeństwo publiczne, i ich mieszkańców, a także schematyczny emblemat policji. Legenda: oznaczenie roku „1867” i roku emisji „2017”, kraj emisji „PORTUGAL”, temat okolicznościowy „SEGURANÇA PÚBLICA” (Bezpieczeństwo publiczne), trzy słowa opisujące główne aspekty obywatelstwa – „DIREITOS”, „LIBERDADES” i „GARANTIAS” (Prawa, swobody i gwarancje) oraz imię i nazwisko projektanta „JOSÉ DE GUIMARÃES”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 520 000 monet

Data emisji: lipiec 2017

Watykan

Temat: 1950. rocznica męczeństwa świętych Piotra i Pawła

Opis: Moneta przedstawia świętych Piotra i Pawła oraz ich atrybuty: klucze i miecz. Górą biegnie półkoliście napis „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie), a dołem – „1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO” (1950. rocznica męczeństwa świętych Piotra i Pawła). Na dole po lewej stronie widnieje rok emisji „2017”, a po prawej – znak mennicy „R”. Między nimi umieszczono nazwisko projektantki „G. TITOTTO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 105 000 monet

Data emisji: czerwiec 2017

Malta

Temat: Lista światowego dziedzictwa UNESCO: maltańskie prehistoryczne świątynie Ħaġar Qim

Opis: Moneta przedstawia prehistoryczne świątynie Ħaġar Qim. Powyżej umieszczono w trzech rzędach napisy „ĦAĠAR QIM” i „TEMPLES” (świątynie) oraz daty „3600 - 3200 BC” (3600–3200 p.n.e.). Na dole po lewej stronie widnieje nazwa kraju emisji „MALTA”, a niżej – rok emisji „2017”. Pod motywem po prawej stronie wybito monogram projektanta Noela Galei Basona „NGB”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 405 000 monet

Data emisji: czerwiec 2017

Finlandia

Temat: 100-lecie niepodległości Finlandii

Opis: Wewnętrzną część monety wypełnia mozaika, na której rzadziej ułożone elementy po prawej stronie układają się w kontur Finlandii. Po lewej stronie umieszczono pionowo słowa „SUOMI FINLAND” (nazwa kraju po fińsku i szwedzku), rok uzyskania niepodległości „1917” i rok emisji „2017”. Skrajnie po prawej stronie znajduje się oznaczenie kraju emisji „FI” i znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 2,5 miliona monet

Data emisji: kwiecień 2017

Włochy

Temat: 2000. rocznica śmierci Tytusa Liwiusza

Opis: Moneta przedstawia popiersie rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza wzorowane na rzeźbie Lorenza Larese Morettiego. Po lewej stronie widnieje oznaczenie Republiki Włoskiej „RI” i monogram projektantki Claudii Momoni „C.M.”, po prawej – rok śmierci Liwiusza „17” i rok emisji „2017” oraz znak mennicy rzymskiej „R”. Przy otoku biegnie okrąg z kropek, w który wpisane są słowa „TITO • LIVIO”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,5 miliona monet

Data emisji: kwiecień 2017

Belgia

Temat: 200-lecie Uniwersytetu w Liège

Opis: Moneta przedstawia logo uniwersytetu, a po obu jego stronach daty „1817” i „2017”. Wokół biegnie napis „200 ANS UNIVERSITE DE LIEGE – 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE” (200 lat Uniwersytetu w Liège). Na dole znajduje się oznaczenie kraju „BE”, między znakiem mincmistrza (herb gminy Herzele) a znakiem Mennicy Brukselskiej (głowa archanioła Michała w hełmie). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 200 000 monet

Data emisji: kwiecień 2017

San Marino

Temat: 750-lecie urodzin Giotta

Opis: Po lewej stronie widnieje fragment zaprojektowanej przez Giotta dzwonnicy przy katedrze Santa Maria del Fiore we Florencji. Obok pionowo umieszczono napisy „SAN MARINO”, „GIOTTO” oraz daty „1267” i „2017”. Po prawej stronie widnieje portret Giotta oraz monogram projektantki Luciany De Simoni „LDS”. Na dole znajduje się znak mennicy rzymskiej „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 80 000 monet

Data emisji: marzec 2017

Hiszpania

Temat: Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO – kościoły Królestwa Asturii

Opis: Moneta przedstawia kościół Santa María del Naranco. Górą biegnie półkoliście nazwa kraju emisji „ESPAÑA” (Hiszpania), a pod nią z prawej strony widnieje rok emisji „2017”. Po lewej stronie znajduje się znak mennicy. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 4 miliony monet

Data emisji: luty 2017

Niemcy

Temat: Nadrenia-Palatynat (seria „Bundesländer – niemieckie kraje związkowe”)

Opis: Na monecie widnieje Porta Nigra z Trewiru, prawdopodobnie najlepiej zachowana brama miejska z czasów rzymskich na północ od Alp. Poniżej znajduje się nazwa landu „RHEINLAND-PFALZ” i kod kraju emisji „D”. Po lewej stronie głównego motywu widnieje znak odpowiedniej mennicy („A”, „D”, „F”, „G” lub „J”), a na górze – rok „2017”. Po prawej stronie znajduje się monogram grawera Frantiska Chocoli „Ch”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: luty 2017

Słowacja

Temat: 550. rocznica założenia uniwersytetu Istropolitana

Opis: Na monecie widnieją postacie nauczyciela i dwóch studentów na tle budynku w Bratysławie, w którym niegdyś mieścił się uniwersytet Istropolitana. W górnej części po lewej stronie jest umieszczony medalion jego założyciela – króla Macieja Korwina, a nad medalionem widnieje rok powstania uniwersytetu „1467”. U dołu wewnętrznej części monety znajduje się nazwa kraju emisji „SLOVENSKO” (Słowacja), a pod nią – rok emisji „2017”. Wzdłuż lewej krawędzi widnieje napis „UNIVERZITA”, a wzdłuż prawej krawędzi – „ISTROPOLITANA”. W lewej dolnej części motywu umieszczono znak mennicy w Kremnicy (litery „MK” między dwoma stemplami). Pod nim znajduje się monogram projektantki Márii Poldaufovej – stylizowane litery MP. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2017

Słowenia

Temat: 10. rocznica wprowadzenia euro w Słowenii

Opis: Moneta przedstawia 10 jaskółek w locie, tworzących okrąg. Dołem biegnie półkoliście napis „10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE” (10 lat wspólnej europejskiej waluty). U góry po lewej umieszczono napis „SLOVENIJA 2017” (Słowenia 2017). Napisy rozdziela kropka. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: styczeń 2017

Francja

Temat: 100. rocznica śmierci Auguste’a Rodina

Opis: Z okazji 100. rocznicy śmierci Auguste’a Rodina (1840–1917) Mennica Paryska składa hołd temu znakomitemu francuskiemu rzeźbiarzowi. Jest on jednym z najważniejszych przedstawicieli realizmu, a jego rzeźby – Myśliciel, Pocałunek, Brama Piekieł lub Mieszczanie z Calais – należą do ponadczasowych arcydzieł sztuki światowej. Moneta przedstawia stykające się czołami głowy Rodina i Myśliciela, jego najbardziej znanej rzeźby. Na górze znajduje się jakby wyrzeźbiony monogram Republiki Francuskiej „RF”. Nazwisko artysty „A. Rodin” i daty „1917–2017” są umieszczone na tle jego brody. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 10 milionów monet

Data emisji: styczeń 2017

Luksemburg

Temat: 50-lecie ochotniczej armii Luksemburga

Opis: Po prawej stronie przedstawiono wizerunek wielkiego księcia Henryka zwrócony w prawo, a po lewej stronie motywu – napis „50 Joer Fräiwëllegen-Arméi” (50 lat ochotniczej armii) w formie logo. Na górze motywu widnieje oznaczenie roku „2017” między znakiem mennicy a znakiem mincmistrza. Na dole znajduje się nazwa kraju emisji „LËTZEBUERG”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 500 000 monet

Data emisji: styczeń 2017

Włochy

Temat: 400. rocznica zakończenia budowy bazyliki św. Marka w Wenecji

Opis: Moneta przedstawia fasadę bazyliki św. Marka w Wenecji. W dolnym polu widnieje rok zakończenia budowy bazyliki „1617” i rok emisji „2017”, a między nimi – oznaczenie Republiki Włoskiej „RI”. Poniżej znajduje się napis „SAN MARCO”, a po prawej stronie monogram projektantki Luciany De Simoni „LDS”. Na górze umieszczono napis „VENEZIA” oraz znak mennicy rzymskiej „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,5 miliona monet

Data emisji: styczeń 2017