Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2017

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Andorra

Motiv: Andorra – země Pyrenejí

Popis: V horní části mince je zobrazen trojúhelník tvořený třemi zvlněnými pruhy znázorňující zjednodušenou podobu mapy země. Pod ním jsou nápisy „Andorra“ a „EL PAÍS DELS PIRINEUS“ (země Pyrenejí). Tyto tři prvky tvoří ochrannou známku, jejímž vlastníkem je vláda Andorrského knížectví. Používá se k sladění a vytvoření jednotného a neměnného vzhledu veškeré grafické komunikace, která je díky tomu zároveň nezaměnitelná a okamžitě rozpoznatelná. V dolní části je uveden rok vydání „2017“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2017

Andorra

Motiv: 100 let existence andorrské hymny

Popis: Na návrhu je zobrazena částečná reprodukce andorrské hymny zveřejněné v roce 1914. Ve střední části návrhu jsou uvedeny první tóny hymny, jež jsou ozdobené florálními motivy a nápisem „Himne Andorrà“ (hymna Andorry). V horní části mince je uveden rok vydání „2017“ a nápis „100 anys de l’himne d’Andorra“ (100 let existence andorrské hymny). Tato mince připomíná 100. výročí jejího přijetí jako národní hymny Andorry na základě dohody andorrského parlamentu Consell General ze dne 2. dubna 1917. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 85 000 mincí

Datum emise: prosinec 2017

Malta

Motiv: solidarita a mír

Popis: Tématem mince je solidarita a mír. Návrh je dílem studenta a zobrazuje dvě děti, které drží vlajku Malty, nad nimi letí holubice míru. Na zadní straně je název vydávající země „Malta“ a v pravé části je rok vydání „2017“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 380 000 mincí

Datum emise: listopad 2017

Monako

Motiv: knížecí karabiniéři (pěší vojsko Monaka)

Popis: Na minci je vyobrazen karabiniér (pěší voják) a v pozadí je Knížecí palác. V horní části je nápis „MONACO“ a po jeho stranách značka mincovny a mincmistra. Na zadní straně je letopočet „1817–2017“ a pod ním nápis „CARABINIERS DU PRINCE“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 15 000 mincí

Datum emise: listopad 2017

Portugalsko

Motiv: 150. výročí narození spisovatele Raula Brandão

Popis: Na minci je vyobrazen portrét Raula Brandão. V levé části je nápis „RAUL BRANDĂO“ a pod nápisem letopočty „1867“ a „2017“. Na zadní straně je název vydávající země „PORTUGAL“ a v pravé horní části jméno autora „LUIS FILIPE DE ABREU“, za nímž následuje mincovní značka „INCM“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: listopad 2017

Lotyšsko

Motiv: Latgale

Popis: Na návrhu je znak regionu Latgale. Nahoře se nachází jméno vydávajícího státu „LATVIJA“ a dole nápis „LATGALE“. Na pravé straně je uveden rok vydání „2017“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 530 000 mincí

Datum emise: říjen 2017

Lucembursko

Motiv: 200. výročí narození velkovévody Viléma III.

Popis: Na minci na levé straně je portrét Jeho královské Výsosti velkovévody Jindřicha, jenž hledí vlevo, a napravo je podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Viléma III. Nahoře je uveden rok vydání „2017“. Ve spodní části se nachází text „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Jméno „GUILLAUME III“, po němž následuje rok narození „*1817“, je uvedeno nad příslušným vyobrazením. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: říjen 2017

Vatikán

Motiv: sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Popis: Návrh zobrazuje tři mladé pastevce, kterým se Panna Marie zjevila, stojící před svatyní ve Fatimě. V horní části je uveden nápis „CITTÀ DEL VATICANO“ ve tvaru půlkruhu a přímo pod ním letopočet „1917“. Pod letopočtem je zleva doprava nápis „FATIMA 2017“. Na levé straně se nachází značka mincovny „R“ a ve spodní části jméno autorky návrhu „O.ROSSI“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 105 000 mincí

Datum emise: říjen 2017

Finsko

Motiv: finská příroda

Popis: Vnitřní stranu mince tvoří vzor znázorňující kartografickou podobu měsíce viděného z finského ostrova Harmaja. V horní části měsíce je zobrazena vrána sedící na větvi. V dolní části návrhu je uprostřed umístěn rok vydání „2017“. Na levé straně uprostřed se nachází označení vydávající země „FI“. Značka mincovny je umístěna uprostřed vpravo. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: říjen 2017

Kypr

Motiv: Pafos 2017 – evropské hlavní město kultury

Popis: Návrh zobrazuje antický Odeon v Pafosu – malý amfiteátr, který byl postaven již ve 2. století našeho letopočtu. V současné době slouží jako místo konání letních hudebních a divadelních přestavení a uskuteční se v něm i řada akcí v rámci programu „Pafos 2017 – evropské hlavní město kultury“. Ve vnitřní části národní strany mince je vepsán název země „ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS“ a nápis „Πάφος 2017 – Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης“ (Pafos 2017 – evropské hlavní město kultury). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 430 000 mincí

Datum emise: září 2017

Francie

Motiv: 25. výročí růžové stužky, symbolu boje proti rakovině prsu

Popis: Boj proti rakovině prsu je od 90. let minulého století významným celosvětovým hnutím. U příležitosti 25. výročí růžové stužky, ikonického symbolu tohoto boje, se pařížská mincovna (Monnaie de Paris) rozhodla toto hnutí podpořit. Už téměř 15 let se každý rok touto růžovou stužkou vyjadřuje podpora úsilí v oblasti výzkumu a inovací.

Na návrhu je zobrazeno ženské poprsí symbolicky chráněné rukou a stužkou. Obklopuje ho na pravé straně nápis „25e ANNIVERSAIRE DU RUBAN ROSE“ (25. výročí růžové stužky). Na pravé straně se rovněž nachází roky „1992–2017“, označení vydávající země „RF“ a značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: září 2017

Belgie

Motiv: 200. výročí založení Univerzity v Gentu

Popis: Na vnitřní straně mince je vyobrazeno logo Univerzity v Gentu a pod ním letopočty 1817–2017. Okolo tohoto motivu je vyryt nápis 200 JAAR UNIVERSITEIT GENT – 200 YEARS GHENT UNIVERSITY (200 let od založení Univerzity v Gentu) a kód BE k označení země. Vpravo od kódu země je vyražena značka mincovny v Bruselu, jíž je hlava archanděla Michaela v přilbě, vlevo od tohoto kódu pak značka ředitele mincovny, kterou je znak obce Herzele. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 200 000 mincí

Datum emise: září 2017

San Marino

Motiv: Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj

Popis: Ve středu návrhu je zachycena planeta Země obklopená vlnami. Na pravé straně je kroužek s písmenem A, což je symbol autora návrhu Andrewa Lewise. Nad tím je do oblouku uveden nápis „TURISMO SOSTENIBILE“ (udržitelný cestovní ruch) a dole „SAN MARINO“ a rok „2017“. Napravo jsou iniciály rytkyně, jíž je Uliana Pernazzová, „UP INC.“, nalevo písmeno „R“ jako symbol italské mincovny, která minci vyrazila.

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo označení roku 2017 za Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj. Udržitelným cestovním ruchem se rozumí cestovní ruch, který respektuje planetu, nemá vliv na přírodní, společenské ani umělecké prostředí a nebrání růstu sociálních a ekonomických činností. Je opakem masového cestovního ruchu a snaží se o podporu těch nejslabších ekonomik. Republika San Marino věnovala dvoueurovou pamětní minci, kterou navrhl kanadský umělec Andrew Lewis, tomuto tématu, aby podpořila nový směr smýšlení a povzbudila turisty respektovat životní prostředí. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 70 500 mincí

Datum emise: září 2017

Lotyšsko

Motiv: Kurzeme

Popis: Na návrhu je znak regionu Kurzeme. Nahoře se nachází jméno vydávajícího státu „LATVIJA“ a dole nápis „KURZEME“. Na pravé straně je uveden rok vydání „2017“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 530 000 mincí

Datum emise: září 2017

Litva

Motiv: Vilnius

Popis: Návrh zobrazuje výřez z panoramatu města Vilnius. Na levé straně je umístěn nápis „VILNIUS“ a značka autora návrhu. Napravo nahoře je uveden název vydávající země „LIETUVA“ a rok vydání „2017“. Ve středu je mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červenec 2017

Estonsko

Motiv: nezávislost Estonska

Popis: Na minci je zobrazen prohnutý kmen dubu, přičemž na jedné straně kmene jsou vyobrazeny větve a na druhé straně listy. Větve jsou symbolem dob revolucí a strádání, jež předznamenaly cestu k nezávislosti Estonska. Listy znázorňují sílu, úspěchy a dlouhověkost Estonska. Nalevo od dolní části kmene stromu se nachází slovo „MAAPÄEV“ (prozatímní národní shromáždění Estonska) a nad ním je letopočet „1917“. Napravo od dolní části kmene stromu se nachází název vydávajícího státu „EESTI“ a pod ním je rok vydání „2017“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 500 000 mincí

Datum emise: červenec 2017

Řecko

Motiv: 60. výročí úmrtí Nikose Kazantzakise

Popis: Na minci je z profilu vyobrazen portrét Nikose Kazantzakise, jednoho z největších řeckých spisovatelů 20. století. Vlevo podél vnitřního kruhu jsou v řečtině vyryty nápisy „ŘECKÁ REPUBLIKA“ a jméno „NIKOS KAZANTZAKIS“. Nahoře je uveden rok vydání „2017“ a ve střední části vlevo od spisovatelova profilu palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Vpravo dole je rovněž zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červenec 2017

Řecko

Motiv: archeologická lokalita Philippi

Popis: Na minci jsou vyobrazeny část Baziliky B a lineární motivy inspirované vzory na lemu starořecké mozaiky, jež byla v lokalitě objevena. Podél vnitřního kruhu jsou v řečtině vyryty nápisy „ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA PHILIPPI“ a „ŘECKÁ REPUBLIKA“. V pozadí je rovněž uveden rok vydání „2017“ a napravo od motivu palmeta (mincovní značka řecké mincovny). Vlevo dole je zobrazen monogram umělce (George Stamatopoulos). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: červenec 2017

Portugalsko

Motiv: 150 let veřejné bezpečnosti

Popis: Na návrhu jsou zobrazeny lidské postavy a budovy, které symbolizují občany a města, kde je veřejná bezpečnost zajištěna především, a zjednodušený symbol policie. Nápisy kolem uvádějí letopočet „1867“ a rok vydání „2017“, vydávající zemi „PORTUGAL“, pamětní motiv „SEGURANÇA PÚBLICA“ (veřejná bezpečnost), tři hlavní hodnoty spojené s občanstvím „DIREITOS“, „LIBERDADES“ a „GARANTIAS“ (práva, svobody a záruky) a jméno autora návrhu „JOSÉ DE GUIMARÃES“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 520 000 mincí

Datum emise: červenec 2017

Vatikán

Motiv: 1950. výročí umučení sv. Petra a sv. Pavla

Popis: Na minci jsou vyobrazeni sv. Petr a sv. Pavel se svými symboly, totiž s klíči a s mečem. Nahoře je v půlkruhu nápis „CITTÀ DEL VATICANO“. Dole je v půlkruhu nápis „1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO“. Vlevo dole je vyznačen rok vydání „2017“ a vpravo dole mincovní značka „R“. Mezi rokem vydání a mincovní značkou figuruje jméno umělce „G. TITOTTO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 105 000 mincí

Datum emise: červen 2017

Malta

Motiv: památka světového dědictví UNESCO: maltské prehistorické chrámy Hagar Qim

Popis: Na minci jsou zobrazeny prehistorické chrámy Hagar Qim. V pravé horní části jsou umístěny pod sebou nápisy „HAGAR QIM“ a „TEMPLES“ („chrámy“) a letopočet „3600–3200 BC“ („3600–3200 př. n. l.“). Vlevo dole je název vydávající země „MALTA“ a pod ním rok vydání „2017“. Vpravo dole stojí iniciály umělce Noela Galey Basona „NGB“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 405 000 mincí

Datum emise: červen 2017

Finsko

Motiv: 100 let nezávislosti Finska

Popis: Vnitřní stranu mince tvoří mozaika, v jejíž pravé části znázorňují řidčeji rozmístěné dílky kartografickou podobu Finska. Po levé straně jsou svisle pod sebe vyryty nápisy „SUOMI FINLAND“, rok získání nezávislosti „1917“ a rok emise „2017“. Po pravé straně je centrálně umístěn kód vydávající země „FI“ a mincovní značka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2,5 milionu mincí

Datum emise: duben 2017

Itálie

Motiv: 2 000 let od smrti Tita Livia

Popis: Na návrhu je zachycena bysta římského historika Tita Livia převzatá z díla sochaře Lorenza Larese Morettiho. Na levé straně se nachází logo Italské republiky „RI“ a iniciály autorky návrhu Claudie Momoniové „C.M.“. Napravo jsou číslice „17“ a „2017“ představující rok úmrtí Livia a rok vydání mince a značka římské mincovny „R“. Kolem ústředního motivu je kružnice ze samostatných bodů a nápis „TITO • LIVIO“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: duben 2017

Belgie

Motiv: 200. výročí Univerzity v Lutychu

Popis: Na vnitřní straně mince je vyobrazeno logo Univerzity v Lutychu a pod ním letopočty „1817–2017“. Okolo tohoto motivu je vyryt nápis „200 ANS UNIVERSITE DE LIEGE – 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE“ a kód „BE“ k označení země. Vpravo od kódu země je vyražena značka mincovny v Bruselu, jíž je hlava archanděla Michaela v přilbě, vlevo od tohoto kódu pak značka ředitele mincovny, jíž je znak obce Herzele. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 200 000 mincí

Datum emise: duben 2017

San Marino

Motiv: 750. výročí narození Giotta

Popis: Na levé straně mince je zachycen detail zvonice florentské katedrály Santa Maria del Fiore, kterou architekt Giotto navrhl, a svislé nápisy „SAN MARINO“ a „GIOTTO“ a letopočet „1267–2017“. Na pravé straně je výřez z Giottova portrétu a iniciály autorky návrhu Luciany De Simoniové „LDS“. V dolní části návrhu je písmeno „R“, značka římské mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 80 000 mincí

Datum emise: březen 2017

Španělsko

Motiv: památky světového kulturního a přírodního dědictví Unesco – kostely Asturského království

Popis: Na minci je vyobrazen kostel Santa Maria del Naranco. V horní části vnitřního kruhu je ve směru hodinových ručiček vepsán název vydávající země „ESPAÑA“ a vpravo pod ním je uveden letopočet emise „2017“. Na levé straně vnitřního kruhu je vyražena značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 4 miliony mincí

Datum emise: únor 2017

Německo

Motiv: Porýní-Falc (série „Spolkové země“)

Popis: Návrh zachycuje trevírskou Portu Nigru, pravděpodobně nejlépe dochovanou římskou městskou bránu na sever od Alp. Ve vnitřní části je rovněž uveden název „RHEINLAND-PFALZ“ a dole kód vydávající země „D“. Vlevo se nachází značka příslušné mincovny („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“) a nahoře je uveden letopočet „2017“. Na pravé straně jsou iniciály autora návrhu „CH“ (František Chochola). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2017

Slovensko

Motiv: 550. výročí založení Univerzity Istropolitana

Popis: Návrh zachycuje postavu učitele a dvou studentů před průčelím budovy bývalé univerzity Universitas Istropolitana v Bratislavě. V levé horní části návrhu je medailon krále Matyáše Korvína, zakladatele univerzity. Nad medailonem se nachází rok „1467“, v němž byla univerzita otevřena. V dolní části vnitřního kruhu je uvedena vydávající země „SLOVENSKO“ a pod ní letopočet vydání „2017“. Podél levého okraje vnitřního kruhu je uveden nápis „UNIVERZITA“ a podél pravého okraje „ISTROPOLITANA“. V levé dolní části návrhu se nachází značka kremnické mincovny (Mincovňa Kremnica) v podobě iniciál „MK“ umístěných mezi dvěma razidly. Pod značkou mincovny jsou stylizovaná písmena „MP“, představující iniciály autorky návrhu Márie Poldaufové. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2017

Slovinsko

Motiv: 10. výročí zavedení eura ve Slovinsku

Popis: Návrh zachycuje 10 letících vlaštovek, které tvoří kruh. Ve spodní polovině je v půlkruhu nápis „10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE“. Nahoře vlevo je nápis „SLOVENIJA 2017“. Mezi oběma nápisy je vyryta tečka. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: leden 2017

Francie

Motiv: 100. výročí úmrtí Augusta Rodina

Popis: Pařížská mincovna (Monnaie de Paris) vzdává hold proslulému francouzskému sochaři Augustu Rodinovi u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí. Narodil se v roce 1840 a je jedním z nejvýznamnějších představitelů realismu. Jeho díla jako Myslitel, Polibek, Brána pekel nebo Občané Calais zůstávají nadčasovými mistrovskými díly světového sochařství. Na návrhu jsou čelem proti sobě vyobrazeni Auguste Rodin a jeho nejznámější dílo Myslitel. V horní části mince je vytvarována zkratka RF (République française). Umělcovo jméno „A. Rodin“ a příslušné letopočty „1917–2017“ jsou vepsány do jeho vousů. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: leden 2017

Lucembursko

Motiv: 50. výročí dobrovolné služby v lucemburské armádě

Popis: Na pravé straně návrhu je vyobrazena podobizna Jeho královské Výsosti velkovévody Henriho hledícího doprava a na levé straně se nachází text „50 Joer Fräiwëllegen-Arméi“ ve formě loga. V horní části návrhu je vyobrazen letopočet „2017“ a po jeho stranách značka mincovny a iniciály rytce. V dolní části je uveden název vydávající země „LËTZEBUERG“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: leden 2017

Itálie

Motiv: 400. výročí dokončení Baziliky svatého Marka v Benátkách

Popis: Na návrhu je vyobrazena fasáda Baziliky svatého Marka v Benátkách. Pod tímto motivem je vyražen letopočet „1617“, v němž byla bazilika dostavěna, a rok vydání mince „2017“. Mezi těmito letopočty je umístěno logo Italské republiky „RI“. Pod těmito motivy je vyryt nápis „SAN MARCO“, na pravé straně jsou vyraženy iniciály autorky návrhu Luciany De Simoniové, „LDS“. V horní části návrhu je vyražen nápis „VENEZIA“ a značka mincovny v Římě „R“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: leden 2017