Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2008 г.

Ватикан

Тема: Годината на св.Павел – 2000 години от рождението му

Описание: На монетата е изобразен епизодът, в който Павел прегръща християнството по път към Дамаск, който се вижда на заден план. Заслепен от светлина от небето, той пада от изправилия се на задни крака кон. Надписът отляво на изображението обозначава държавата емитент – „CITTÀ DEL VATICANO“, а отдясно са надписът „ANNO SANCTO PAULO DICATO“, годината „2008“, знакът на монетния двор „R“ и името на художника „VEROI“. Под изображението са разположени инициалите на гравьора „L.D.S. INC.“ – Luciana De Simoni. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: октомври 2008 г.

Финландия

Тема: 60 години от провъзгласяването на Всеобщата декларация за правата на човека

Описание: Автор на проекта е скулпторът Тапио Кетунен. Монетата изобразява човешка фигура в сърце, а под него е разположен надпис „HUMAN RIGHTS“. В долната част на вътрешния кръг на монетата се намират буквите „FI“ (Финландия) и „K“ (инициалът на скулптора) и знакът на монетния двор, а в горната част на вътрешния кръг е годината на емисията – 2008 г. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,5 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2008 г.

Португалия

Тема: 60 години от провъзгласяването на Всеобщата декларация за правата на човека

Описание: Най-горе върху монетата е изобразен португалският герб, а точно под него са разположени името на емитиращата държава („PORTUGAL“) и годината „2008“. В долната част на монетата има геометричен мотив и надпис „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS“, последван от надпис „Esc. J. Duarte INCM“ с много малки букви. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: септември 2008 г.

Франция

Тема: Френското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2008 г.

Описание: Върху монетата е разположен следният надпис: „2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF“. Отдолу са знакът на монетния двор и знакът на главния гравьор, съответно отляво и отдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 20 милиона монети

Дата на емисия: юли 2008 г.

Словения

Тема: 500 години от раждането на Примож Трубар

Описание: На монетата е изобразен Примож Трубар в профил. Вляво има надпис „PRIMOŽ TRUBAR“ и „1508 • 1586“, а долу вдясно – „SLOVENIJA 2008“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: май 2008 г.

Белгия

Тема: 60 години от провъзгласяването на Всеобщата декларация за правата на човека

Описание: На монетата са изобразени извити линии върху правоъгълник, в който е изписано числото 60. Над правоъгълника е изписана годината „2008“, а под него – думите „UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS“. Под изображението е изписано името на държавата на нейните три официални езика: „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN“. Съответно отляво и отдясно на изображението са знакът на монетния двор и гравьорският знак. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 5 милиона монети

Дата на емисия: май 2008 г.

Сан Марино

Тема: Европейска година на междукултурния диалог

Описание: Върху монетата са изобразени пет човешки силуета, които символизират културите на пет района на Европа, и свещени текстове на различните общности. Под изображението е поставен надпис „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE“, а над него - „SAN MARINO“ и годината на емитиране: „2008“. Вдясно от изображението се намират инициалите на художника Еторе Лоренцо Фрапичини – „E.L.F.“, а вляво – знакът на монетния двор „R“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 130 000 монети

Дата на емисия: април 2008 г.

Италия

Тема: 60 години от Всеобщата декларация за правата на човека

Описание: На монетата са изобразени мъж и жена с маслинова клонка, царевица, зъбно колело и бодлива тел – символи на правото съответно на мир, прехрана, работа и свобода. Между двете фигури е монограмът на Италианската република – „RI“ и годината на емитиране – „2008“. В долната част на изображението сегменти от верига образуват числото „60“ и е поставен надпис „DIRITTI UMANI“ (права на човека). Вдясно са инициалите на художника Мария Кармела Коланери – „МСС“ и знакът на монетния двор – „R“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 5 милиона монети

Дата на емисия: април 2008 г.

Люксембург

Тема: Великият херцог Анри и Château de Berg

Описание: На монетата са представени Великият Херцог Анри и официалната резиденция Château de Berg. Годината на емисия – 2008, оградена от знака на монетния двор и гравьорския знак, е изписана отгоре. Думата „LËTZEBUERG“ е в основата на изображенията. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,3 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2008 г.

Германия

Тема: Федерална провинция Хамбург

Описание: На монетата е изобразена бароковата църква „Св. Михаил“, по-известна като „Михел“. Тя е символ на града и на федералната провинция Хамбург, както посочва надписът под изображението. Във външния пръстен са представени годината на емисия – 2008, 12-те звезди на Европейския съюз и надписът „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“. Знакът на монетния двор е разположен в горната част на монетата вдясно.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2008 г.