European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2008

Vatikánský městský stát

Motiv: Rok svatého Pavla – 2000. výročí jeho narození

Popis: Na minci je vyobrazeno obrácení Pavla na křesťanství na jeho cestě do Damašku, který je vidět v pozadí. Pavel, oslepen světlem z nebe, padá ze vzepjatého koně. Nalevo od motivu je umístěn nápis „CITTÀ DEL VATICANO“ označující vydávající stát, napravo jsou slova „ANNO SANCTO PAULO DICATO“ a dále rok emise „2008“, značka mincovny „R“ a jméno autora návrhu „VEROI“. Iniciály rytce Luciany De Simoniové „L.D.S. INC.“ jsou umístěny pod motivem. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 100 000 mincí

Datum emise: říjen 2008

Finsko

Motiv: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: Autorem návrhu je sochař Tapio Kettunen. Mince znázorňuje lidskou bytost uvnitř srdce, pod kterým je nápis „HUMAN RIGHTS“. Písmena „FI“ symbolizující Finsko, písmeno „K“ vyjadřující jméno autora a značka mincovny jsou umístěny na spodním okraji vnitřní části mincovního pole, rok vydání 2008 je umístěn nahoře. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: říjen 2008

Portugalsko

Motiv: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: V horní části mincovního pole je vyobrazen státní znak Portugalska a jméno vydávající země („PORTUGAL“). Pod ním je uveden rok „2008“. V dolní polovině je vyznačen geometrický motiv a slova „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS“. Dále je na minci drobným písmem uveden nápis „Esc. J. Duarte INCM“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: září 2008

Francie

Motiv: francouzské předsednictví Rady Evropské unie ve druhé polovině roku 2008

Popis: Na minci je vyznačen tento nápis: „2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF“. Značka mincovny je umístěna vlevo dole, značka ředitele mincovny je umístěna vpravo dole. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 20 milionů mincí

Datum emise: červenec 2008

Slovinsko

Motiv: 500. výročí narození Primože Trubara

Popis: Na minci je z profilu zobrazena tvář Primože Trubara. Na levé straně jsou nápisy „PRIMOŽ TRUBAR“ a „1508 • 1586“ a dole na pravé straně se nachází nápis „SLOVENIJA 2008“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: květen 2008

Belgie

Motiv: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: Na minci jsou vyobrazeny křivky obklopující obdélník, do něhož je vepsána číslice 60. Nad obdélníkem je vyznačen letopočet „2008“, pod ním pak nápis „UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS“. Pod motivem se objevuje název státu v jeho třech úředních jazycích „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN“. Značka mincovny je umístěna vlevo, značka ředitele mincovny pak vpravo. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: květen 2008

San Marino

Motiv: Evropský rok mezikulturního dialogu

Popis: Na minci je vyobrazeno pět lidských postav symbolizujících kultury pěti zeměpisných oblastí Evropy spolu se svatými knihami různých společenství. Pod motivem se nachází nápis „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE“ a nad motivem potom „SAN MARINO“ a rok emise „2008“. Napravo jsou vepsány iniciály výtvarníka Ettoreho Lorenza Frapicciniho „E.L.F.“, nalevo značka mincovny „R“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 130 000 mincí

Datum emise: duben 2008

Itálie

Motiv: 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

Popis: Na minci jsou zobrazeni muž a žena se symboly práva na mír, výživu, práci a svobodu znázorněnými olivovou ratolestí, obilným klasem, ozubeným kolem a ostnatým drátem. Mezi oběma postavami jsou umístěny iniciály Italské republiky „RI“ a rok emise „2008“. V dolní části motivu se nachází číslo „60“ v podobě článků řetězu a nápis „DIRITTI UMANI“ (lidská práva). Vpravo jsou vepsány iniciály výtvarnice Marie Carmely Colaneriové „MCC“ a značka mincovny „R“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 5 milionů mincí

Datum emise: duben 2008

Lucembursko

Motiv: velkovévoda Jindřich a zámek „Château de Berg“

Popis: Mince zobrazuje velkovévodu Jindřicha a zámek Château de Berg, oficiální sídlo. Rok emise 2008, lemovaný mincovní značkou a značkou rytecké dílny, je vyznačen v horní části mincovního pole. V dolní části mincovního pole je umístěno slovo „LËTZEBUERG“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,3 milionu mincí

Datum emise: únor 2008

Německo

Motiv: spolková země Hamburk

Popis: Mince znázorňuje barokní kostel sv. Michala známý také pod názvem „Michel“. Jak naznačuje i text pod motivem, symbolizuje mince město a spolkovou zemi Hamburk. V mezikruží je vyznačen rok emise 2008, 12 hvězd Evropské unie a slova „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“. V horní pravé části mincovního pole je uvedena značka mincovny.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2008