Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2008

Vatikanstaten

Motiv: Paulusåret – till 2000-årsminnet av aposteln Paulus födelse

Beskrivning: Myntet visar Paulus omvändelse på vägen till Damaskus, som kan ses i bakgrunden. Han bländas av ett ljus från himlen och faller från sin stegrande häst. Till vänster om bilden anges utgivningslandet, ”CITTÀ DEL VATICANO”, och till höger ”ANNO SANCTO PAULO DICATO”, året ”2008”, myntmärket ”R” samt konstnärens namn, ”VEROI”. Under bilden finns gravörens initialer ”L.D.S. INC.” Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2008

Finland

Motiv: 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Beskrivning: Myntet, som har utformats av skulptören Tapio Kettunen, föreställer en människa inuti ett hjärta och under står det ”HUMAN RIGHTS”. Längst ner i den inre delen av myntet ser man ”FI” för Finland, ”K” för skulptörens namn och myntmärket. Högst upp står utgivningsåret 2008. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2008

Portugal

Motiv: 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Beskrivning: På myntet visas Portugals vapensköld och under står namnet på utgivningslandet "Portugal" och utgivningsåret ”2008”. Myntets nedre halva visar ett geometriskt mönster och ”60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS”, som åtföljs av ”Esc. J. Duarte INCM” i mycket små bokstäver. Myntets yttre ring visar Europeiska unionens 12 stjärnor.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: September 2008

Frankrike

Motiv: EU-rådets franska ordförandeskap under andra halvåret 2008

Beskrivning: Myntet har följande inskrift: ”2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF”. Myntmärket och myntmästarens namn står nedanför till vänster respektive höger. I den yttre ringen visas Europeiska unionens tolv stjärnor.

Upplaga: 20 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juli 2008

Slovenien

Motiv: 500-årsdagen av Primož Trubars födelse

Beskrivning: På myntet avbildas Primož Trubar i profil. Till vänster finns inskriptionerna ”PRIMOŽ TRUBAR” och ”1508 • 1586”, inskriptionen ”SLOVENIJA 2008” finns nedtill till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Maj 2008

Belgien

Motiv: 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Beskrivning: På myntet återges vågformade linjer kring en rektangel inom vilken talet 60 graverats. Årtalet ”2008” återfinns ovanför rektangeln och inskriften ”UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS” under den. Landets namn återfinns nedanför motivet på de tre officiella språken: ”BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN”. Myntverksmärket och myntmästarmärket återfinns till vänster respektive höger om motivet. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Maj 2008

San Marino

Motiv: Europeiska året för interkulturell dialog

Beskrivning: På myntet finns fem människofigurer som symboliserar de olika kulturerna i Europas fem regioner, tillsammans med de olika samfundens heliga skrifter. Inskriptionen ”ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE” finns under motivet medan ”SAN MARINO” och utgivningsåret ”2008” finns över det. Konstnärens initialer ”E.L.F.”, Ettore Lorenzo Frapiccini, står till höger om motivet och myntmärket ”R” till vänster om det. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: April 2008

Italien

Motiv: 60-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Beskrivning: På myntet avbildas en man och en kvinna tillsammans med symboler för rätten till fred, föda, arbete och frihet i form av en olivkvist, ett veteax, ett kugghjul och taggtråd. Monogrammet för Republiken Italien, ”RI”, har placerats mellan de två figurerna, liksom utgivningsåret ”2008”. Längst ned på bilden syns kedjelänkar som bildar talet "60" och inskriptionen ”DIRITTI UMANI” (mänskliga rättigheter). Konstnären Maria Carmela Colaneris initialer ”MCC” och myntmärket ”R” finns till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: April 2008

Luxemburg

Motiv: Storhertig Henri och ”Château de Berg”

Beskrivning: På myntet visas storhertig Henri och det officiella residenset Château de Berg. Utgivningsåret, 2008, omgivet av myntmärket och märket för den graverande verkstaden, står högst upp. Ordet ”LËTZEBUERG” visas längst ned på bilden. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,3 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2008

Tyskland

Motiv: Delstaten Hamburg

Beskrivning: På myntet avbildas barockkyrkan St. Michaelis eller ”Michel” som den också kallas i folkmun. Kyrkan är en symbol för staden och delstaten Hamburg, såsom anges i inskriptionen under bilden. Präglingsåret, 2008, Europeiska unionens 12 stjärnor och orden ”Bundesrepublik Deutschland” står på den yttre ringen. Myntmärket visas i myntets övre högra del.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2008