Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety okolicznościowe o nominale 2 euro – 2008

Watykan

Temat: Rok Św. Pawła – 2000. rocznica urodzin

Opis: Moneta przedstawia scenę nawrócenia św. Pawła na drodze do Damaszku. W tle widać mury miasta. Na pierwszym planie koń spłoszony bijącym z nieba blaskiem staje dęba, próbując zrzucić jeźdźca. Po lewej stronie umieszczono nazwę kraju „CITTÀ DEL VATICANO” (Państwo Watykańskie), a po prawej – napis „ANNO SANCTO PAULO DICATO” (Rok dedykowany świętemu Pawłowi) oraz rok emisji „2008”, znak mennicy „R” i nazwisko projektanta „VEROI”. Pod wzorem wybito inicjały grawera Luciany De Simoni „L.D.S. INC.”. W otoku znajduje się 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 100 000 monet

Data emisji: październik 2008

Finlandia

Temat: 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka

Opis: Na monecie, zaprojektowanej przez rzeźbiarza Tapio Kettunena, widać serce, wewnątrz którego znajduje się sylwetka człowieka. Poniżej umieszczono napis „HUMAN RIGHTS” (Prawa człowieka). Na dole wewnętrznej części monety wygrawerowano litery „FI” oznaczające Finlandię, literę „K” od nazwiska projektanta oraz znak mennicy, a na górze – rok emisji „2008”. W otoku widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,5 miliona monet

Data emisji: październik 2008

Portugalia

Temat: 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka

Opis: Moneta ukazuje herb Portugalii, pod którym umieszczono nazwę kraju „PORTUGAL” i rok emisji „2008”. W dolnej połowie monety widać geometryczny wzór i napis „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS” (60 lat Powszechnej deklaracji praw człowieka), za którym małą czcionką wygrawerowano napis „Esc. J. Duarte INCM”. W otoku znajduje się 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: wrzesień 2008

Francja

Temat: Przewodnictwo Francji w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2008

Opis: Na monecie widnieje napis: „2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF” (2008 Prezydencja francuska Unia Europejska Republika Francuska). Poniżej po lewej stronie umieszczono znak mennicy, a po prawej – znak mincmistrza. W otoku widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 20 milionów monet

Data emisji: lipiec 2008

Słowenia

Temat: 500. rocznica urodzin Primoža Trubara

Opis: Moneta przedstawia profil Primoža Trubara. Po lewej stronie umieszczono napisy „PRIMOŽ TRUBAR” oraz „1508 • 1586”, a na dole po prawej stronie – „SLOVENIJA 2008” (Słowenia 2008). W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1 milion monet

Data emisji: maj 2008

Belgia

Temat: 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka

Opis: Na monecie przedstawiono prostokąt z liczbą 60, na którego tle zbiegają się faliste linie. Nad prostokątem widać rok emisji „2008”, a pod nim – napis „UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS” (Powszechna deklaracja praw człowieka). Pod wzorem znajduje się nazwa kraju w jego trzech językach urzędowych: „BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN”. Po lewej stronie umieszczono znak mennicy, a po prawej – znak mincmistrza. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 5 milionów monet

Data emisji: maj 2008

San Marino

Temat: Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

Opis: Moneta przedstawia pięć sylwetek ludzkich, które symbolizują kultury pięciu regionów Europy, oraz pisma święte każdej ze wspólnot religijnych. Pod wzorem umieszczono napis „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE” (Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego), a nad nim – nazwę kraju „SAN MARINO” i rok emisji „2008”. Po prawej stronie widać inicjały projektanta Ettore Lorenza Frapicciniego „E.L.F.”, zaś po lewej – znak mennicy „R”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 130 000 monet

Data emisji: kwiecień 2008

Włochy

Temat: 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka

Opis: Moneta przedstawia kobietę i mężczyznę z gałązką oliwną, kłosem zboża, kołem zębatym i drutem kolczastym, które są symbolami, odpowiednio: prawa do pokoju, prawa do pożywienia, prawa do pracy i prawa do wolności. Między postaciami znajduje się monogram Republiki Włoskiej „RI” oraz rok emisji „2008”. W dolnej części wzoru umieszczono ogniwa łańcucha układające się w liczbę „60” oraz napis „DIRITTI UMANI” (Prawa człowieka). Po prawej stronie widać inicjały projektantki Marii Carmeli Colaneri „MCC” oraz znak mennicy „R”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 5 milionów monet

Data emisji: kwiecień 2008

Luksemburg

Temat: Wizerunek wielkiego księcia Henryka na tle zamku Berg

Opis: Moneta przedstawia wielkiego księcia Henryka na tle zamku Berg, jego oficjalnej rezydencji. W górnej części monety znajduje się rok emisji „2008”, umieszczony między znakiem mennicy a znakiem grawera. W dolnej części widać nazwę kraju „LËTZEBUERG”. W otoku przedstawiono 12 gwiazd Unii Europejskiej.

Nakład: 1,3 miliona monet

Data emisji: luty 2008

Niemcy

Temat: Kraj związkowy Hamburg

Opis: Moneta przedstawia barokowy kościół św. Michała, będący symbolem Hamburga – miasta na prawach kraju związkowego. Napis „HAMBURG” umieszczono pod wizerunkiem kościoła. W otoku monety widnieje rok emisji „2008”, 12 gwiazd Unii Europejskiej i nazwa kraju „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”. Znak mennicy znajduje się w prawej górnej części monety.

Nakład: 30 milionów monet

Data emisji: luty 2008