Menu

2 eurós emlékérme – 2008

Vatikán

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Szent Pál-év – Szent Pál születésének 2000. évfordulója

Leírás: az érme Pál megtérését ábrázolja a damaszkuszi úton. (A város a kép hátterében tűnik fel.) Pál az égi fénytől elvakítva leesik felágaskodó lováról. A jelenettől balra a kibocsátó ország neve („CITTÀ DEL VATICANO”) olvasható, tőle jobbra az „ANNO SANCTO PAULO DICATO” feliratot, a „2008”-as évszámot, a verdejelet („R”) és a kép alkotójának nevét („VEROI”) helyezték el. A vésnök, Luciana De Simoni monogramja („L.D.S. INC.”) a kép alatt látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 100 000 érme

Kibocsátási dátum: 2008. október


Finnország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója

Leírás: a Tapio Kettunen szobrászművész által tervezett érme egy szívben álló emberalakot ábrázol, amely motívum alatt a „HUMAN RIGHTS” („EMBERI JOGOK”) felirat olvasható. Az érme belső részének alján jelenik meg a Finnországot jelölő „FI” jelzés, a szobrászművész nevének kezdőbetűje („K”) és a verdejel, a tetején pedig a kibocsátás éve („2008”) látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. október


Portugália

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója

Leírás: Az érme felső részén a portugál címer, közvetlenül alatta pedig a kibocsátó ország neve („PORTUGAL”) és a kibocsátás éve („2008”) van feltüntetve. Az érme alsó részén egy geometriai ábra és a „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS” felirat látható, amely mögött apró betűvel az „Esc. J. Duarte INCM” felirat olvasható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. szeptember


Franciaország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége 2008 második felében

Leírás: az érmén a következő felirat olvasható: „2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF”. Az írás alatt bal oldalon a verdejel, jobb oldalon a pénzverő mester jele látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 20 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. július


Szlovénia

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Primož Trubar születésének 500. évfordulója

Leírás: az érme Primož Trubar képmását mutatja oldalnézetben. Balra a „PRIMOŽ TRUBAR” és az „1508 • 1586”, jobbra lent pedig a „SLOVENIJA 2008” felirat látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. május


Belgium

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója

Leírás: Az érme az öt európai régió kultúráit szimbolizáló emberalakokat ábrázolja az egyes közösségekre jellemző szent iratok kíséretében. A motívum alatt az „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE” felirat olvasható, fölötte pedig a „SAN MARINO” és a kibocsátási év („2008”) van feltüntetve. Ettore Lorenzo Frapiccininek, a művésznek a monogramja (E.L.F.) a motívumtól jobbra található, míg az „R” verdejel tőle balra. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. május


San Marino

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a kultúrák közötti párbeszéd európai éve

Leírás: az érme az öt európai régió kultúráit szimbolizáló emberalakokat ábrázolja az egyes közösségekre jellemző szent iratok kíséretében. A motívum alatt az „ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE” felirat olvasható, fölötte „SAN MARINO” neve és a kibocsátási év („2008”) van feltüntetve. Ettore Lorenzo Frapiccininek, a művésznek a monogramja (E.L.F.) a motívumtól jobbra található, míg az „R” verdejel tőle balra. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 130 000 érme

Kibocsátási dátum: 2008. április


Olaszország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója

Leírás: az emlékérme egy férfit és egy nőt ábrázol a békéhez, a táplálékhoz, a munkához és a szabadsághoz való jogot jelképező olajág, búzakalász, fogaskerék, illetve szögesdrót kíséretében. Az Olasz Köztársaság nevének kezdőbetűi („RI”) és a kibocsátási év („2008”) a két alak közé kerültek. Alattuk láncszemekből a 60-as szám rajzolódik ki, valamint a „DIRITTI UMANI” (emberi jogok) felirat olvasható. Jobbra az emlékérme készítőjének, Maria Carmela Colanerinek a monogramja („MCC”) és az „R” verdejel látható. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 5 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. április


Luxemburg

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Henri nagyherceg és a „Château de Berg”

Leírás: az érmén Henri nagyherceg és hivatalos rezidenciája, a „Château de Berg” látható. A kibocsátás évszámát („2008”) a verdejel és a pénzverőműhely jele szegélyezi az érme felső részén. A „LËTZEBUERG” szó az érme alsó részére került. A rajzolatot az érme külső peremén az Európai Unió tizenkét csillaga övezi.

Kibocsátott darabszám: 1,3 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. február


Németország

A 2 €-s emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Hamburg Szövetségi Állam

Leírás: az érmén a barokk stílusban épült Szt. Mihály-templom (vagy ismertebb nevén a „Michel”) látható, amely Hamburg város és szövetségi állam szimbóluma. Erre utal a kép alatt olvasható felirat is. Az érme külső körívén a pénzverés éve („2008”), az Európai Unió tizenkét csillaga és a „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” felirat olvasható. A verdejel az érme jobb felső részén található.

Kibocsátott darabszám: 30 millió érme

Kibocsátási dátum: 2008. február


Vissza a lap tetejére