Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2005 г.

Ватикан

Тема: 20-ти Световен ден на младежта

Описание: В центъра на монетата е изобразена Кьолнската катедрала с преминаваща над нея комета. Думите „XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ“ са изписани в горната част на вътрешния кръг и са разделени от опашката на кометата и двете кули на катедралата, едната от които продължава и върху външния пръстен. В горната част на външния пръстен в полукръг са разположени 12 звезди, разделени в средата от годината на емисия „2005“ и знака на монетния двор „R“. Във външния пръстен под централното изображение на катедралата в полукръг са изписани думите „CITTÀ DEL VATICANO“.

Тираж: 100 000 монети

Дата на емисия: декември 2005 г.

Сан Марино

Тема: 2005 – Световна година на физиката

Описание: В центъра на монетата е изобразена свободна интерпретация на алегоричната картина на Галилео Галилей, известна под името „La fisica antica“ или изучаване на планетите. Годината на емисия е разположена под глобус, поставен върху писалище. Знакът на монетния двор „R“ е вляво от изображението, а вдясно са инициалите на гравьора „LDS“. Думите „SAN MARINO“ образуват полукръг над изображението, а под него, по ръба на долната част на вътрешния кръг, е надписът „ANNO MONDIALE DELLA FISICA“. На външния пръстен на монетата са представени 12-те звезди на Европейския съюз, разделени от краищата на стилизирано изображение на атом, разположен като фон на цялата монета.

Тираж: 130 000 монети

Дата на емисия: октомври 2005 г.

Италия

Тема: 1 година от подписването на Европейската конституция

Описание: В центъра на монетата са изобразени Европа и бикът. Европа държи перо и текста на Европейската конституция. Знакът на монетния двор „R“ е в горната лява част на монетата. Инициалите на гравьора „МСС“ (Maria Carmela Colaneri) са изписани отляво в долната част на вътрешния кръг. Годината на отсичане е вдясно от изображението над главата на бика. Монограмът на Италианската република „RI“ е разположен в основата на изображението, леко встрани от центъра. На външния пръстен думите „COSTITUZIONE EUROPEA“ описват полукръг под централното изображение, а в останалата част на пръстена са разположени 12 звезди.

Тираж: 18 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2005 г.

Финландия

Тема: 60 години от създаването на Организацията на обединените нации и 50 години членство на Финландия в ООН

Описание: В центъра на монетата са изобразени части от пъзел, които образуват гълъба на мира. Под изображението на гълъба, по ръба на долната част на вътрешния кръг, са разположени надписът „FINLAND – UN“ (отляво) и годината на емисия (отдясно). Инициалът на гравьора – буквата „К“ – е разположен над последната цифра на годината на емисия и близо до една от частите на пъзела. Знакът на монетния двор „М“ е непосредствено под изображението на гълъба. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2 милиона монети

Дата на емисия: октомври 2005 г.

Австрия

Тема: 50 години от подписването на Държавния договор на Австрия

Описание: В средата на монетата са представени подписите и печатите от Държавния договор на Австрия, подписан през май 1955 г. от министрите на външните работи и посланиците на Съветския съюз, Обединеното кралство, Съединените щати и Франция, както и от Леополд Фигл – министър на външните работи на Австрия. Надписът „50 JAHRE STAATSVERTRAG“ е разположен над тях, а годината на емисия – под тях. Вертикалните ивици на фона представят националните цветове на Австрия (червено – бяло – червено). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 7 милиона монети

Дата на емисия: май 2005 г.

Испания

Тема: 4 века от първото издание на книгата „Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча“ от Мигел де Сервантес

Описание: В центъра на монетата е изобразен Дон Кихот с копие в ръка, а на заден план – вятърни мелници. Вляво от образите с релефни букви е изписана думата „ESPAÑA“, а знакът на монетния двор „М“ е под нея. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз, като четири от тях са с вдлъбнат релеф. Годината на емисия е посочена в долната част на монетата.

Тираж: 8 милиона монети

Дата на емисия: април 2005 г.

Белгия

Тема: Белгийско-люксембургски икономически съюз

Описание: В средата на монетата са изобразени портрети на Великия херцог на Люксембург Анри и на краля на Белгия Албер II в ляв профил. Под тях е разположена годината на емисия „2005“, а инициалите на гравьора „LL“ са изписани в долната част вдясно. Двата образа и датата са заобиколени от 12-те звезди на ЕС и монограмите на Великия херцог Анри (отляво) и на крал Албер II (отдясно), разположени на външния пръстен. Знаците на монетните дворове са близо до основата на монетата между две звезди.

Тираж: 6 милиона монети

Дата на емисия: март 2005 г.

Люксембург

Тема: 50-годишен юбилей на Великия херцог Анри, 5 години от възкачването му на престола и 100 години от смъртта на Великия херцог Адолф

Описание: В центъра на монетата на преден план е изобразен десен профил на Великия херцог Анри, насложен върху образа на Великия херцог Адолф. Над портретите е надписът „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“. Името „HENRI“, изписано над „*1955“ и името „ADOLPHE“, изписано над „†1905“, са под съответните образи. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз между буквите на думата „LËTZEBUERG“, а годината на емисия „2005“, под портретите в средата, е оградена от буквата „S“ вляво и от знака на монетния двор вдясно.

Тираж: 2,8 милиона монети

Дата на емисия: януари 2005 г.