Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2005

Vatikanstaten

Motiv: Tjugonde världsungdomsdagen

Beskrivning: På den inre delen av myntet är katedralen i Köln avbildad under en förbipasserande komet. Orden ”XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ” är präglade längs den övre kanten av den inre delen av myntet, delade av kometsvansen och två av katedralens spiror, av vilka en når ut till myntets yttre ring. I den övre delen av den yttre ringen återfinns tolv stjärnor i en halvcirkel med präglingsåret (2005) och myntmärket ”R” i mitten. Nedanför bilden av katedralen i mitten bildar orden ”CITTÀ DEL VATICANO” en halvcirkel i den yttre ringen.

Upplaga: 100 000 mynt

Utgivningsdatum: December 2005

San Marino

Motiv: 2005 – Världsåret för fysik

Beskrivning: På den inre delen av myntet finns en fri tolkning av Galileo Galileis allegoriska målning ”La fisica antica” eller Studiet av planeterna. Präglingsåret är integrerat i illustrationen under en jordglob på ett skrivbord. Till vänster om bilden finns myntverksmärket ”R” och gravörens initialer ”LDS” visas till höger. Orden ”SAN MARINO” bildar en halvcirkel runt den övre kanten av den inre delen av myntet, medan orden ”ANNO MONDIALE DELLA FISICA” ramar in den undre kanten. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens tolv stjärnor och mellan dem syns delar av en stiliserad atom som täcker hela myntet.

Upplaga: 130 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2005

Italien

Motiv: Årsdagen av undertecknandet av konstitutionen för Europa

Beskrivning: På den inre delen av myntet avbildas Europa och tjuren. Europa håller i en penna och texten till konstitutionen för Europa. Till vänster om bilden finns myntmärket ”R”. Gravörens initialer ”MCC” (Maria Carmela Colaneri) finns längst ner vid den inre delens vänstra kant. Präglingsåret återfinns till höger, ovanför tjurens huvud. Vid sidan om mitten, nedanför bilden återfinns Republiken Italiens monogram (RI). Orden ”COSTITUZIONE EUROPEA” formar en halvcirkel längs nedre delen av myntets yttre ring, och tolv stjärnor är utspridda längs resten av den yttre ringen.

Upplaga: 18 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2005

Finland

Motiv: 60-årsdagen av FN:s grundande och 50-årsdagen av Finlands medlemskap i FN

Beskrivning: På den inre delen av myntet, som är i form av pusselbitar, visas en fredsduva. Under duvan, längs den undre kanten av den inre cirkeln, finns orden ”FINLAND – FN” till vänster och präglingsåret till höger. Ovanför den sista siffran i årtalet, nära kanten av en pusselbit, finns gravörens initial, bokstaven ”K”. Myntverksmärket ”M” är inpräglat under bilden av fredsduvan. I myntets yttre ring finns Europeiska unionens tolv stjärnor.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2005

Österrike

Motiv: 50-årsdagen för Österrikes statsfördrag

Beskrivning: I mitten av myntet finns en reproduktion av underskrifter och sigill från Österrikes statsfördrag, som undertecknades i maj 1955 av utrikesministrarna och ambassadörerna från Sovjetunionen, Storbritannien, USA och Frankrike samt den österrikiska utrikesministern Leopold Figl. Ovanför sigillen återfinns inskriptionen ”50 JAHRE STAATSVERTRAG” och utgivningsåret 2005. De vertikala ränderna i bakgrunden representerar de nationella färgerna (rött-vitt-rött). Europeiska unionens tolv stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 7 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Maj 2005

Spanien

Motiv: Fyrahundraårsjubileet av den första utgåvan av ”Den snillrike riddaren Don Quijote de la Mancha” av Miguel de Cervantes

Beskrivning: Den inre delen av myntet visar en bild av Don Quijote, som håller en lans, mot en bakgrund av väderkvarnar. Till vänster finns ordet ”España” präglat på myntets yta och nedanför detta finns myntverksmärket ”M”. I myntets yttre ring avbildas Europeiska unionens tolv stjärnor, fyra av dem präglade på myntets yta. Utgivningsåret står längst ned på myntet.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: April 2005

Belgien

Motiv: Den ekonomiska unionen mellan Belgien och Luxemburg

Beskrivning: Storhertig Henri av Luxemburg och kung Albert II av Belgien i profil (från vänster till höger) mitt på myntet, över årtalet ”2005”. I nedre högra delen finns gravörens initialer ”LL”. De två porträtten och datumet omges av EU:s tolv stjärnor och storhertig Henris monogram till vänster och kung Albert II:s monogram till höger. Myntverksmärkena återfinns mellan två stjärnor i den nedre delen av myntet.

Upplaga: 6 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Mars 2005

Luxemburg

Motiv: Storhertig Henris femtioårsdag och femårsjubileum på tronen samt hundraårsdagen för storhertig Adolfs död

Beskrivning: På vänster sida av det inre fältet avbildas hans kungliga höghet storhertig Henri, med blicken åt höger. Avbildningen överlappar en avbildning av storhertig Adolf. Ovanför avbildningarna återges i halvcirkelform texten ”GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG” (Storhertigar av Luxemburg). Nedanför avbildningarna återfinns texten ”HENRI * 1955” och ”ADOLPHE †1905” under respektive storhertig. I den yttre cirkeln som omger avbildningarna återfinns namnet ”LËTZEBUERG” och Europeiska unionens tolv stjärnor, som placerats mellan bokstäverna i ordet. Under centralmotivet anges utgivningsåret ”2005” omgett av myntverksmärket och bokstaven ”S”.

Upplaga: 2,8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2005